کلیدواژه‌ها = لیتوژئوشیمیایی
تعداد مقالات: 2
2. روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 201-210

10.22071/gsj.2014.43560

معصومه خلج معصومی؛ محمد لطفی؛ ایوب معمار کوچه‌باغ؛ احمد خاکزاد؛ پیمان افضل