کلیدواژه‌ها = لاتریت
تعداد مقالات: 5
1. زمین‌شیمی و کانی‌شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان‌غربی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 341-354

10.22071/gsj.2015.42469

صمد علیپور؛ سیده نسرین موسوی؛ یوسف رحیم سوری


2. کانی‌شناسی و ژئو‌شیمی نهشته لاتریتی کمبلو، باختر دامغان، استان سمنان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 349-358

10.22071/gsj.2015.42963

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


3. ویژگی‌های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 165-176

10.22071/gsj.2014.43697

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی‌اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


5. سنگ نگاری و زمین‌شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 175-184

10.22071/gsj.2012.54541

هادی خلیل زاده؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ حسین رحیم‎پور بناب