کلیدواژه‌ها = ژئوتکنیک
تعداد مقالات: 4
1. بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 221-228

10.22071/gsj.2018.80139

محرم مجدی؛ علی ارومیه‌ای؛ محمدرضا نیکودل


2. بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 333-343

10.22071/gsj.2015.42087

یوسف علاء دین؛ مرتضی طالبیان؛ مهران آرین؛ محمد مهدی احمدی


4. رفتار ژئوتکنیکی پهنه آبرفتی تهران دربرابرجنبش لرزه ای احتمالی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 35-40

10.22071/gsj.2015.48703

فریدون رضایی؛ حمید نظری؛ سحر رحمانیان؛ علیرضا شهیدی