کلیدواژه‌ها = گرانودیوریت
تعداد مقالات: 6
1. ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور – شرق گناباد

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 137-150

10.22071/gsj.2019.148243.1533

عبدالصمد پورمحمد؛ احمد احمدی خلجی‌؛ سید مسعود همام؛ زهرا طهماسبی؛ محمد ابراهیمی


2. سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 289-302

10.22071/gsj.2018.99811.1276

لیلی فتحیان؛ فرهاد آلیانی؛ علی اکبر بهاری فر؛ محمد حسین زرین کوب


3. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک های مزوکرات و ملانوکرات در پیکره گرانودیوریتی لخشک، شمال باختر زاهدان

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 149-162

10.22071/gsj.2017.50183

نازنین سرحدی؛ علی احمدی؛ زهرا فیروزکوهی زهرا؛ محسن جامی


4. کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 107-118

10.22071/gsj.2017.46769

عبدالحمید انصاری؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین


5. ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نفوذی اسیدی الیگو- میوسن شمال باختر شهربابک، کرمان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 157-170

10.22071/gsj.2015.42905

غلامرضا قدمی؛ عباس مرادیان شهر بابکی؛ سیدمحسن مرتضوی


6. سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانودیوریتی لخشک, شمال باختر زاهدان, ایران

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 126-143

10.22071/gsj.2008.58199

علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ داریوش اسماعیلی