کلیدواژه‌ها = زمین‌لغزش
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی خطر زمین‎لغزش در منطقه چهارگوش قزوین- رشت (شمال ایران)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 89-98

10.22071/gsj.2018.58229

امیرحسین پاشا؛ علی سربی؛ سعید بهزادی


3. کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 9-16

10.22071/gsj.2015.42988

عزت‌اله قنواتی؛ امیر کرم؛ ابراهیم تقوی‌مقدم


5. مطالعه زمین لغزش با استفاده از تکنیک ماره

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 237-240

10.22071/gsj.2012.54046

سیف اله رسولی؛ زهرا اسکندری؛ یوسفعلی عابدینی


9. بررسی ویژگی‌های زمین شناسی محیطی و نقش آنها در وقوع زمین‌لغزش‌های اطراف سد لتیان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 69-76

10.22071/gsj.2010.57322

محمود فاطمی عقدا؛ مهدی رهبر؛ محسن معجزی؛ غلامرضا اسدالله فردی


10. مدل‌سازی منطقه‌ای خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره در حوزه آبخیز لاجیم رود ساری

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 29-36

10.22071/gsj.2010.57197

پرویز گرایی؛ کریم سلیمانی؛ سید رمضان موسوی؛ عطا اله کاویان


11. تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 2-11

10.22071/gsj.2008.58164

جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ ام البنین عطایی؛ محمد هادی داوودی؛ علی اکبر نوروزی