تعداد مقالات: 1518
101. سخن سردبیر

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2008.57630


103. مطالعة امکان پذیری افزایش راندمان جداکنندة الکتریکی نیمه صنعتی برای فرآوری کانة تیتانیم کهنوج

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 2-14

10.22071/gsj.2009.57834

سید محمَد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ مهدی نصرآبادی


104. تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 2-11

10.22071/gsj.2008.58164

جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ ام البنین عطایی؛ محمد هادی داوودی؛ علی اکبر نوروزی


106. تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 2-17

10.22071/gsj.2008.58272

محمد رهگشای؛ ایمان منصف؛ هادی شفائی مقدم؛ محمد محجل


107. Geologic and geochemical investigation on the Mn veins in Jonub-E Sehchangi, SW Birjand, Southern Khorasan province (east Iran)

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2018.58346

Behnaz Barghi؛ Ali Asghar Calagari؛ Mohammad Hossein Zarrinkoub؛ Vartan Simmonds


108. داوران

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.59618


109. داوران

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.64265


110. داوران

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.69521


111. داوران پاییز

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.80287


112. داوران

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 2-2


113. داوران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 2-2


114. داوران

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 2-2


115. داوران این شماره

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 2-2


116. تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 37-46

10.22071/gsj.2016.40679

ناصر نعیمی قصابیان؛ محمد مهدی خطیب؛ طاهره قاسمی رزوه؛ حمید نظری؛ محمودرضا هیهات


117. ریزساختار در پهنه‏ های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 21-38

10.22071/gsj.2016.40768

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


120. داوران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2016.41625


121. داوران

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 2-3

10.22071/gsj.2015.41664


122. داوران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 2-3

10.22071/gsj.2015.41777


123. داوران

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2016.42134


124. داوران

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.42249


125. سخن سردبیر

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.42376