تعداد مقالات: 1466
176. ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2016.42136

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل


177. مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه‌اقلیم‌شناسی آنها

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.42250

نرگس هاشمی؛ علیرضا عاشوری؛ منصور علی‌آبادیان؛ محمدحسین محمودی قرایی


178. پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی طارم

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 3-20

10.22071/gsj.2015.42373

مهراج آقازاده؛ زهرا بدرزاده؛ آنتونیو کاسترو


179. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2015.42561

بابک آقابابالو؛ خسرو خسروتهرانی؛ سید محمود حسینی‌نژاد


180. بررسی متغیرهای زمین‌شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 3-9

10.22071/gsj.2015.42986

عباس عباس‌زاده شهری؛ فریدون رضایی؛ سیمین مهدیزاده فرساد؛ کامبیز مهدیزاده فرساد؛ نعیم پناهی


181. تحلیل تنش دیرینه در سنگ‌های آذرین و رسوبی شمال قزوین در بازه زمانی ائوسن

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.43322

نیر بایسته هستی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


186. کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 13-28

10.22071/gsj.2017.46724

سجاد مغفوری؛ محمدرضا حسین زاده؛ عبدالرحمان رجبی؛ امیرمرتضی عظیم زاده


188. مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.50164

افشین زهدی؛ فرهاد عاصمی؛ علی لکی‌روحانی


189. تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری

دوره 22، شماره 88، پاییز 1392، صفحه 13-18

10.22071/gsj.2013.53636

حجت اله صفری؛ محمدرضا قاسمی؛ مریم آق‌آتابای؛ رعنا رضوی پش


190. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و منشأ ریولیت‌های گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم)

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 17-26

10.22071/gsj.2014.53661

نسیم عسکری؛ محمدهاشم امامی؛ منیره خیرخواه


191. کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 9-24

10.22071/gsj.2013.53826

مجید قادری؛ حسین کوهستانی؛ محمدهاشم امامی؛ خین زاو


192. مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران

دوره 21، شماره 84، پاییز 1391، صفحه 25-30

10.22071/gsj.2012.53950

ویدا خاکی؛ زین العابدین پور ابریشمی؛ احمد زواره ای؛ خسرو خسرو تهرانی


194. داوران

دوره 22، شماره 86، پاییز 1391، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2012.54052


195. بررسی تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 13-24

10.22071/gsj.2017.54126

سیدعباس عطاپورفرد؛ علی یساقی؛ مهناز رضائیان؛ اسماعیل شبانیان بروجنی


196. تحلیل خطر لرزه‌ای شهر کرمان با تأکید بر کاربرد GIS در ریزپهنه‌‎بندی مقدماتی درجه 2

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 23-30

10.22071/gsj.2011.54199

رضا حسن زاده؛ احمد عباس نژاد؛ اکبر علوی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


197. به کارگیری روش منطق فازی در تلفیق داده‌های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی چیچکلو (خاور تکاب) به منظور تعیین نقاط پتانسیل دار در محیط GIS

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 17-30

10.22071/gsj.2011.54435

محمد فرزامیان؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ منصور ضیایی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ کیومرث سیف پناهی


198. بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور

دوره 21، شماره 83، زمستان 1391، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2012.54512

علیرضا صالحی پور میلانی؛ کرامت نژاد افضلی؛ فاطمه بیاتانی


199. تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرزمرکزی با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 27-34

10.22071/gsj.2010.54585

مسعود اصغریان رستمی؛ ابراهیم قا سمی نژاد؛ میثم شفیعی اردستانی


200. مدل‌سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوییک زیرین در حوضه خلیج فارس

دوره 20، شماره 79، زمستان 1390، صفحه 21-30

10.22071/gsj.2011.54989

ساسان صالحی‌راد؛ شهرام شرکتی؛ فرید طاعتی کواریوم؛ محمد حسین نوروزی