نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، محمدحسین دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 137-148]
 • آدابی، محمدحسین بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 237-246]
 • آرین، مهران بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 281-288]
 • آسیای صوفیانی، فریبا سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 227-240]
 • آل علی، سید محسن تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 215-226]
 • آلیانی، فرهاد سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 289-302]

ا

 • اجل لوئیان، رسول ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 3-12]
 • احمدنژاد، فرهاد کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 269-280]
 • احمدی‎پور، حمید سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • احمدی خلجی، احمد بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]
 • اختری، مریم پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 319-326]
 • ارباب، بیتا ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 23-32]
 • ارومیه‌ای، علی ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 89-96]
 • ارومیه‌ای، علی بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 221-228]
 • اسدپور، منیژه شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 211-220]
 • اسدی حویزیان، هانی کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 151-160]
 • اسکندری، امیر پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 43-54]
 • اسماعیلی، داریوش بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 285-294]
 • اسماعیلی، داریوش ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 221-234]
 • اسماعیلی، ملیحه کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 33-46]
 • اشبک، پونه سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 167-180]
 • اشجع اردلان، افشین سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 185-194]
 • اعتمادسعید، نجمه تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 273-284]
 • افضل، پیمان بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 129-140]
 • اکبری جونوش، راضیه تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • اکبری محمدی، امیر بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]
 • امامی، رضا برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 91-100]
 • امامی، محمد هاشم سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 185-194]
 • امامی، محمد هاشم بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 237-244]
 • امامی، محمد هاشم شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 23-32]
 • امینی، صدرالدین پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 43-54]
 • اورنگ، کیوان تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • اویسی موخر، محسن اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 265-272]
 • ایرانمنش، محبوبه سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 203-216]
 • ایزدی، حسین اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 193-200]
 • ایزدی، مریم بررسی ارتباط بین گسل دارنگ و سیستم گسلی کازرون- برازجان و الگوی شکستگی آنها [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 133-138]

ب

 • بابایی، حسنعلی تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • بابلی مؤخر، حمید کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 187-200]
 • بادفر، محمد اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 121-132]
 • باقری، یاسر پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 157-166]
 • بایت‎گل، ئارام بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]
 • بختیاری زاده، زینب پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 209-220]
 • بخشنده امنیه، حسن رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]
 • بخشی محبی، محمدرضا دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 229-236]
 • بخشی محبی، محمدرضا بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 201-208]
 • بدر، افسانه سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 109-118]
 • برجسته، حسن جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 67-78]
 • برمکی زاده، کتایون بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 65-74]
 • برور، آفسانه بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 119-128]
 • بسطامی، لیلی خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 105-120]
 • بنی‎‌اسدی، مجید اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 193-200]
 • بهاری فر، علی اکبر سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 289-302]
 • بهرامپور، آرمین سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • بهروز، امین جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 147-156]
 • بورگ، گریگور بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 191-202]
 • بوستان، الهام بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 227-236]
 • بیابانگرد، حبیب زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 161-174]
 • بیرالوند، مسعود نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 71-80]
 • بیرانوند، قاسم کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 269-280]

پ

 • پازند، کاوه کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 75-82]
 • پاشازاده، بهنام شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 101-108]
 • پاکزاد، مهرداد راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 23-32]
 • پورکرمانی، محسن تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • پورکرمانی، محسن تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • پورمحمد، فتانه رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 161-174]
 • پورمعصومی، رضوان بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 129-140]
 • پوستی، محمد سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • پیریایی، علیرضا فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]

ت

 • تاتار، محمد بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 281-288]
 • تاج الدین، حسینعلی زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 97-108]
 • تاج الدین، حسینعلی دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 17-28]
 • تاجی، محمد بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 267-272]
 • تخم‌چی، بهزاد بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 191-202]
 • تقوی، علی تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 273-284]
 • تقیان، علیرضا کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 187-200]

ج

 • جانباز، محدثه فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]
 • جان‌نثاری، محمدرضا اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 121-132]
 • جباری، اکبر جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 147-156]
 • جعفری‌راد، علیرضا بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 129-140]
 • جمالی، مظفرالدین تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 301-310]
 • جهانگیری، احمد کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 149-160]
 • جهانی، داود ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 23-32]
 • جهانی، داود شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 101-108]
 • جهانی، داوود رسوب شناسی و محیط رسوبی کنگلومراهای درون حوضه ای با قلوه های مسطح بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین) در کوه های البرز [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 47-54]
 • جوانبخت جبارآبادی، حمید فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 175-184]
 • جودکی، وحید ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 3-12]
 • جیانگ، شاو یانگ بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]

چ

 • چاکری، حمید رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]
 • چراغی سیف آباد، مسعود رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]

ح

 • حاجی‎علی‌اوغلی، رباب بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 95-104]
 • حداد، عبدالحسین اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 181-190]
 • حسن پور، جعفر ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 3-12]
 • حسنخانلو، سجاد زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 97-108]
 • حسن‌زاده، جمشید زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 175-186]
 • حسین زاده، رضا اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 121-132]
 • حسینی، حسام سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 287-295]
 • حسینی، سید ضیا سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 203-216]
 • حسینی برزی، محبوبه خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 105-120]
 • حکیمی آسیابر، سعید دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 235-246]
 • حمدی، بهاء الدین خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 105-120]
 • حیدرپور، نسیم بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 109-118]
 • حیدری، محمد ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 59-70]

خ

 • خانه باد، محمد رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 295-304]
 • خانه باد، محمد دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 33-42]
 • خدادادی، لیدا زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 183-192]
 • خراسانی، الهام اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 181-190]
 • خراسانی پور، مهدی بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 119-128]
 • خطیب، محمد مهدی تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 119-128]
 • خطیب، محمدمهدی تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 7-22]
 • خطیب، محمدمهدی تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 29-42]
 • خلیلی، مرضیه بررسی ارتباط بین گسل دارنگ و سیستم گسلی کازرون- برازجان و الگوی شکستگی آنها [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 133-138]

د

 • دانیشوسکی، لئوناید بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]
 • داودیان دهکردی، علیرضا سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 109-118]
 • دبیری، رحیم شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 23-32]
 • ده بزرگی، مریم تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 245-254]
 • دولتی، اصغر جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 147-156]

ذ

 • ذوالفقاری، مهین زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 133-148]

ر

 • راستاد، ابراهیم افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 3-12]
 • راستاد، ابراهیم دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 17-28]
 • رجبی، پیمان ریززیست‎چینه نگاری سازند تله زنگ در برش چینه شناسی کیالو، شرق پلدختر [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 129-136]
 • رجبی، عبدالرحمان افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 3-12]
 • رحیم پور بناب، حسین تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 215-226]
 • رحیم زاده، بهمن تحولات توزیع اندازه حباب ها در منطقه آتشفشانی کواترنری قروه-بیجار، شرق کردستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 255-264]
 • رحیمی، بهنام ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 257-270]
 • رحیمی‎صادق، حدیثه مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 173-182]
 • رستمی، امیرحسین رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]
 • رستمی پایدار، قدرت اله بهره‌گیری از مدل‌های فرکتالی جهت جداسازی زون‌های پرعیار کانه‌زایی در کانسار طلای زرشوران، تکاب، شمال باختری ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 55-66]
 • رستمی پایدار، قدرت اله کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 151-160]
 • رسولی، جمال کانه زایی مس پورفیری، دگرسانی، سن سنجی زیرکن به روش U/Pb و پتروژنز سنگ های منطقه دلفارد (شمال باختر جیرفت) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 273-286]
 • رضائی، رضا برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 91-100]
 • رضابیک، سپیده بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 281-288]
 • رضاپور، محمدرضا بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 95-104]
 • رضاپور، مهدی برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 91-100]
 • رضایی، خلیل ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 139-150]
 • رضایی حمید، راضیه بررسی کانی‌سازی و نحوه رخداد کانسار مس بهاریه (شمال‌شرق کاشمر) بر مبنای شواهد کانه‌نگاری، ژئوشیمی و میانبارهای سیال [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 43-58]
 • رضایی کهخائی، مهدی بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 285-294]
 • رمضانی، علی اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 265-272]
 • رمضانی، مهدی بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 249-260]
 • رنجبر، سعیده کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 327-338]
 • رنجبران، محسن تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 215-226]
 • روانشاد، محمد صادق تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 121-132]

ز

 • زال، فرهاد بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]
 • زرین کوب، محمد حسین سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 289-302]
 • زمانیان، احسان رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 295-304]
 • زمانیان، حسن کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 269-280]
 • زمانی پدرام، مسعود سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 287-295]
 • زمانی پدرام، مسعود شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 101-108]

س

 • سپاهی، علی‎اصغر جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 67-78]
 • سپهوند، محمدرضا ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 43-52]
 • ستارزاده قدیم، یوسف نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 201-210]
 • سحابی، فریدون اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 193-200]
 • سرادقی صوفیانی، حسن فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]
 • سربی، علی نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 201-210]
 • سربی، علی بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 281-288]
 • سعیدی، عبدالله بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 281-288]
 • سلطانی محمدی، سعید برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 195-202]
 • سلگی، علی تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • سلگی، علی نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 201-210]
 • سلگی، علی تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 301-310]
 • سلمانی، عایشه تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 215-226]
 • سلیمانی، بهمن تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 121-132]
 • سمائی، مقداد تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 217-226]
 • سونن، رودی فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]
 • سیاه چشم، کمال بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 55-66]
 • سیمونز، وارطان بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 95-104]

ش

 • شبانیان، ناهید سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 109-118]
 • شریفی، محمد پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 319-326]
 • شفائی‎مقدم، هادی ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 59-70]
 • شفیعی بافتی، امیر لرزه‌زمین‌ساخت و برآورد خطر زمین‌لرزه در شمال کرمان ( به روش کیکو و سلوول ۱۹۹۲ ). [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 83-94]
 • شکری، محمد حسن زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 183-192]
 • شکری، محمدعلی پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 209-220]
 • شمعانیان اصفهانی، غلامحسین بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 249-260]
 • شهبازی، حسین جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 67-78]
 • شهریار، کورش رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]
 • شهیدی، علیرضا بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 53-64]
 • شهیدی، علیرضا سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 287-295]
 • شهیدی، علیرضا جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 147-156]
 • شیخ ذکریایی، سید جمال شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 23-32]
 • شیخ ذکریایی، سیدجمال سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 185-194]
 • شیرانی، کورش کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 187-200]
 • شیره‎زاده اصفهانی، فریبا بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]

ص

 • صادقی، عباس بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 237-246]
 • صحرائی، هانیه بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 285-294]
 • صدری، مرداویج بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]
 • صدیق، محمد تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 273-284]
 • صرفی، مهدی پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 319-326]
 • صفایی، همایون بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 249-260]
 • صفری، امراله محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آسماری در میدان نفتی هفتکل (چاه 28) واقع در فرو افتادگی دزفول و مقایسه آن با میدان نفتی مسجدسلیمان (چاه 186)، استان خوزستان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 79-88]
 • صفری، حجت اله بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 249-260]

ط

 • طالبیان، مرتضی زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 247-254]
 • طالع فاضل، ابراهیم شواهد لیتوژئوشیمیایی و تحولات ماگمایی سنگ‌های آذرین میزبان کانی‌سازی در نشانه‌های معدنی شمال کبودان، کمپلکس تکنار [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 305-318]
 • طالع فاضل، ابراهیم بررسی کانی‌سازی و نحوه رخداد کانسار مس بهاریه (شمال‌شرق کاشمر) بر مبنای شواهد کانه‌نگاری، ژئوشیمی و میانبارهای سیال [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 43-58]
 • طاهری، مژگان سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 185-194]
 • طباطبایی، سیدحسن کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 149-160]
 • طباطبایی منش، سید محسن کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 327-338]
 • طهماسبی، زهرا بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]

ع

 • عالی انوری، علی برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 195-202]
 • عباس نوین پور، اسفندیار پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 157-166]
 • عباسی، گلناز تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • عبدی، ناصر ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیج‌فارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 13-22]
 • عرب عامری، علیرضا ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 139-150]
 • عزیزی، پیمان زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 133-148]
 • عزیزی، حسین سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 109-118]
 • عطاپور، حبیبه سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • عظیم زاده، امیر مرتضی زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 133-148]
 • عظیم زاده، امیر مرتضی سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 227-240]
 • عظیم زاده، امیرمرتضی رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 161-174]
 • عظیمی، فاطمه ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 43-52]
 • علوی، سید احمد فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 175-184]
 • علیپوراصل، مسعود کانی‌سازی مس رگه‌ای در منطقه‌ زرندیه با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، ساوه، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 203-214]
 • علیرضایی، سعید بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 55-66]
 • علیرضایی، سعید زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 175-186]
 • علیزاده، الهه ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 221-234]
 • علی نیا، فیروز بکارگیری مطالعات زمین‌آماری برای شناسایی آنومالی‌های Au-Cu-Fe-W در دره سه‌هزار تنکابن [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 83-96]
 • عمرانی، جعفر ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 221-234]
 • عمرانی، جعفر شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 271-280]

غ

 • غبیشاوی، علی دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 33-42]
 • غلام زاده، عباس بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 109-118]
 • غلامزاده، مریم ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 257-270]

ف

 • فاطمی‌عقدا، سید محمود ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 149-160]
 • فتاحی، شیرین کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 149-160]
 • فتحیان، لیلی سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 289-302]
 • فرخ نیا، علیرضا تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • فرخ نیا، علیرضا بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 227-236]
 • فضلی، نگین زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 13-22]
 • فلاحی، عبدالحسین تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 217-226]

ق

 • قائمی، فرزین ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 257-270]
 • قادری، مجید زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 175-186]
 • قادری، مجید اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 121-132]
 • قادری، مجید زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 13-22]
 • قاسمی، رضا بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 191-202]
 • قاسمی، محمدرضا نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 71-80]
 • قاسمی، محمدرضا تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 301-310]
 • قاسمی نژاد، ابراهیم پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 319-326]
 • قدمی، غلامرضا ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 221-234]
 • قدمی، غلامرضا سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • قربانی، قاسم ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 59-70]
 • قربانی، منصور کانه زایی مس پورفیری، دگرسانی، سن سنجی زیرکن به روش U/Pb و پتروژنز سنگ های منطقه دلفارد (شمال باختر جیرفت) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 273-286]
 • قربانی، منصور شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 271-280]
 • قربانی رستم، قاسم راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 23-32]
 • قرشی، منوچهر بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 53-64]
 • قرشی، منوچهر تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • قرشی، منوچهر زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 247-254]
 • قزلباش، رضا استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS برای مدل‌سازی پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در ورقه ورزقان، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 33-42]
 • قلاوند، هرمز بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 237-246]
 • قلیپور، ربابه نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 201-210]
 • قلی نژاد، رضا کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 327-338]

ک

 • کارشی، جعفر تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 217-226]
 • کاظم‎زاده، محمدحسن بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 237-246]
 • کاظمی کوهبنانی، سمیه شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 23-32]
 • کاک مم، امید دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 137-148]
 • کامیابی شادان، حسین زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 183-192]
 • کاوه فیروز، آمنه پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 209-220]
 • کرباسی، عبدالرضا مطالعه مصب ها بعنوان موازنه کننده بار فلزات سنگین بین رودخانه و دریا [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 241-248]
 • کریم پور، محمد حسن سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 167-180]
 • کشت کار، اسماعیل شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 271-280]
 • کلاگری، علی اصغر بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 55-66]
 • کمالی، زهرا تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 7-22]
 • کنگازیان، عبدالحسین محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آسماری در میدان نفتی هفتکل (چاه 28) واقع در فرو افتادگی دزفول و مقایسه آن با میدان نفتی مسجدسلیمان (چاه 186)، استان خوزستان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 79-88]
 • کنگازیان، عبدالحسین بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]
 • کهنسال قدیم‎وند، نادر بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]
 • کهنسال قدیم‌وند، نادر سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 287-295]
 • کوثری، احسان زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 247-254]
 • کوچی، مریم زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 255-266]
 • کوهستانی، حسین رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 161-174]
 • کوهستانی، حسین رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 97-108]
 • کوهستانی، حسین سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 227-240]
 • کیانی، طیبه کاربرد الگوی داده مفهومی در تفسیر داده ‏های علوم زمین [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 141-146]
 • کیانی مهر، حسین بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 281-288]
 • کیسلینگ، ادی بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 281-288]

گ

 • گرگیج، محمدنبی دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 229-236]
 • گلدفارب، ریچارد دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 17-28]
 • گل محمدی، عباس ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 221-234]
 • گنجعلی‌پور، کمال ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 149-160]
 • گودرزی، بهمن دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 137-148]

ل

 • لرستانی، محمد محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آسماری در میدان نفتی هفتکل (چاه 28) واقع در فرو افتادگی دزفول و مقایسه آن با میدان نفتی مسجدسلیمان (چاه 186)، استان خوزستان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 79-88]
 • لرکی، احسان تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 121-132]
 • لشگری، احمد تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 29-42]
 • لطفی، محمد بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 237-244]
 • لطفی، محمد کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 33-46]
 • لطفی، محمد تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 301-310]
 • لطفی، محمد بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 129-140]
 • لفلم، مارک یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 261-268]
 • لک، راضیه شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 101-108]
 • لنتز، دیوید زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 13-22]
 • لی، جیان‌وی زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 13-22]

م

 • مؤذن، محسن مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 173-182]
 • ماهانی پور، اعظم بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 65-74]
 • ماهفروزی، علی پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 209-220]
 • متقی توانا، عاطفه جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 67-78]
 • مجدی، محرم بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 221-228]
 • مجیدی، سید افشین بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 237-244]
 • مجیدی‎فر، محمودرضا سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 287-295]
 • مجیدی فرد، محمودرضا یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 261-268]
 • محبوبی، اسداله رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 295-304]
 • محبوبی، اسداله دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 33-42]
 • محجل، محمد نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 71-80]
 • محجل، محمد زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 97-108]
 • محجل، محمد دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 17-28]
 • محسنی، حسن فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]
 • محمدزاده، زهرا زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 175-186]
 • محمدی، سیدسعید زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 255-266]
 • محمدی‎ویژه، مهدی بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 227-236]
 • محمودی، پوریا محمودی افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 3-12]
 • مختاری، میر علی اصغر رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 97-108]
 • مختاری، میرعلی اصغر رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 161-174]
 • مختاری، میرعلی اصغر سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 227-240]
 • مرادپور، مهران افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 3-12]
 • مرادی، مصطفی دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 33-42]
 • مریدی فریمانی، علی اصغر بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 201-208]
 • مسعودی، فریبرز پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 43-54]
 • مشرفی‌فر، محمدرضا ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 257-270]
 • مشین چی اصل، میرستار اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 265-272]
 • معانی جو، محمد مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 247-256]
 • معتمدی، حسین تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • معرفت، علی مطالعه مصب ها بعنوان موازنه کننده بار فلزات سنگین بین رودخانه و دریا [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 241-248]
 • معزی‎نسب، رضا بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 201-208]
 • معزی نسب، رضا دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 229-236]
 • معماریان، حسین اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 193-200]
 • معین‎زاده، سیدحسام‎الدین مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 173-182]
 • مقصودی، عباس استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS برای مدل‌سازی پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در ورقه ورزقان، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 33-42]
 • مکی زاده، محمدعلی کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 327-338]
 • ملازاده برواتی، فرزاد زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 161-174]
 • ملکزاده شفارودی، آزاده سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 167-180]
 • ملک قاسمی، فرهاد کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 149-160]
 • ملکی، ساسان بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 55-66]
 • موحد، بهرام ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 23-32]
 • موذن، محسن بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 95-104]
 • موسوی، سید مرتضی تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 119-128]
 • موسوی، میررضا خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 105-120]
 • موسوی حرمی، رضا ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیج‌فارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 13-22]
 • موسوی حرمی، سیدرضا رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 295-304]
 • موسوی حرمی، سیدرضا دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 33-42]
 • مومنی طارمسری، محمد تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 245-254]
 • میرجلیلی، مرضیه‌السادات ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 257-270]
 • میرزائی، آزاده مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 247-256]
 • میرزائی، نوربخش راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 23-32]
 • میری، مریم برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 195-202]

ن

 • نادری، کیوان پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 157-166]
 • نباتیان، قاسم زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 133-148]
 • نباتیان، قاسم رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 161-174]
 • نبی‌اللهی، کمال ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 149-160]
 • نجفی، مهدی تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 273-284]
 • نجفی، مهدی تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 29-42]
 • نخعی، محمد تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • نخعی، ملیحه زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 255-266]
 • ندیری، عطااله پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 157-166]
 • نصرآبادی، افسانه ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 43-52]
 • نطقی‎مقدم، مرضیه زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 183-192]
 • نظافتی، نیما بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 237-244]
 • نظافتی، نیما کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 33-46]
 • نظری، حمید تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 7-22]
 • نظری، حمید پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 209-220]
 • نظری، حمید بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 227-236]
 • نظری، حمید شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 101-108]
 • نظری، محمد حسن ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 89-96]
 • نورا، محمدرضا محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آسماری در میدان نفتی هفتکل (چاه 28) واقع در فرو افتادگی دزفول و مقایسه آن با میدان نفتی مسجدسلیمان (چاه 186)، استان خوزستان [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 79-88]
 • نوزعیم، رضا تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 245-254]
 • نیرومند، شجاع الدین بررسی کانی‌سازی و نحوه رخداد کانسار مس بهاریه (شمال‌شرق کاشمر) بر مبنای شواهد کانه‌نگاری، ژئوشیمی و میانبارهای سیال [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 43-58]
 • نیکخواه، ایوب بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 267-272]
 • نیک فرجام، میثم کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 75-82]
 • نیکودل، محمدرضا بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 221-228]

و

 • ورجس، جاومه تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 29-42]
 • وردی میگونی، فرامرز اله بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 227-236]
 • وزیری، سید حمید یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 261-268]

ه

 • هادوی، فاطمه زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 183-192]
 • هرمززاده قلاتی، فاطمه اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 193-200]
 • هریس، کریس بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]
 • هزارخانی، اردشیر کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 75-82]
 • هنرمند، مریم زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 133-148]
 • هویس، ثریا شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 211-220]
 • هیهات، محمودرضا تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 7-22]
 • هیهات، محمودرضا تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 29-42]

ی

 • یزدانی، محمد تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 119-128]
 • یزدانی، میثم بکارگیری مطالعات زمین‌آماری برای شناسایی آنومالی‌های Au-Cu-Fe-W در دره سه‌هزار تنکابن [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 83-96]
 • یزدجردی، کورس بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 53-64]
 • یزدی مقدم، محسن پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 319-326]
 • یساقی، علی تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 245-254]
 • یعقوب پور، عبدالمجید دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 17-28]
 • یمانی، مجتبی ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 139-150]
 • یمینی فرد، فرزام بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 281-288]
 • یوسفی، سیران کانی‌سازی مس رگه‌ای در منطقه‌ زرندیه با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، ساوه، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 203-214]
 • یوسفی، طهمورث بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 53-64]
 • یوسفی، مهدی تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 119-128]
 • یوسفی یگانه، بیژن فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]