دوره و شماره: دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 1-300 
2. لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس

صفحه 13-24

10.22071/gsj.2018.116086.1383

محمدرضا جمال ریحانی؛ عبدالرضا قدس؛ سید خلیل متقی؛ اسماعیل شبانیان؛ مرتضی طالبیان؛ بیگ چن


6. تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از نتایج تشدید مغناطیس هسته

صفحه 57-64

10.22071/gsj.2018.114374.1400

سید محمود فاطمی عقدا؛ ماشاءاله تسلیمی؛ احمد فهیمی فر


15. بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو

صفحه 165-174

10.22071/gsj.2018.90662.1177

کیانا کیارستمی؛ داریوش باغبانی؛ سید محسن آل علی؛ سید علی آقانباتی؛ الهام حاجی کاظمی؛ محمد پرنداور


21. بررسی دگرسانی‏های کانسار پلی‏ متال پس‏قلعه (برگه 1:100000 تهران) با استفاده از شواهد دورسنجی

صفحه 231-238

نازنین نمازی؛ محمدرضا جعفری؛ علیرضا جعفری‎راد؛ احمد خاکزاد


23. شیمی کانی، منشا و تحولات ماگمایی باتولیت ساردوئیه، جنوب شرق کرمان

صفحه 255-266

10.22071/gsj.2018.114172.1370

اسما نظری نیا؛ سید محسن مرتضوی؛ محسن آروین؛ محمد پوستی


25. شناسایی دسته رخساره FSST در توالی‌های رودخانه‌ای با مثالی از سازند شوریجه

صفحه 293-300

10.22071/gsj.2018.119357.1410

غلامرضا حسین یار؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ ایرج عبدالهی‌فرد؛ اسداله محبوبی؛ حمیدرضا مصفی