دوره و شماره: دوره 29، شماره 115، بهار 1399 
12. ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور – شرق گناباد

صفحه 137-150

10.22071/gsj.2019.148243.1533

عبدالصمد پورمحمد؛ احمد احمدی خلجی‌؛ سید مسعود همام؛ زهرا طهماسبی؛ محمد ابراهیمی


13. اثر تراکم درزه بر سرعت سیر موج طولی

صفحه 151-162

10.22071/gsj.2019.151144.1546

یعقوب زارعی؛ علی ارومیه‌ای؛ محمدرضا نیکودل


17. برش عرضی ترازمند دولت‏ آباد-نیشابور در گستره بینالود

صفحه 199-206

10.22071/gsj.2017.81952.1079

روژین حمیدی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی


24. آشکارسازی گسل پنهان دورود (جنوب‌باختر ایران) در محدوده دشت سیلاخور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک

صفحه 269-276

10.22071/gsj.2019.122536.1439

زهرا کمالی؛ حمید نظری؛ احدالله فاضلی اولادی؛ فرامرز اله وردی میگونی؛ محمدعلی شکری؛ فیروز جعفری؛ حسین ایرانشاهی