دوره و شماره: دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 1-300 (دوره 29، شماره 116، تابستان 1399) 
12. انتخاب روش حفاری تونل مترو با روش های AHP و TOPSIS

صفحه 121-124

10.22071/gsj.2019.99088.1265

حسن بخشنده امنیه؛ امیرحسین رستمی؛ کورش شهریار؛ حمید چاکری؛ مسعود چراغی سیف آباد


13. سیماهای زمین‌شیمیایی عناصر جزئی و نادر خاکی نهشته بوکسیتی قشلاق، استان گلستان، شمال ایران

صفحه 125-134

10.22071/gsj.2019.159926.1576

مریم کیااشکوریان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ غلامحسین شمعانیان اصفهانی


14. سن‌سنجی Ar/Ar ، ژئوشیمی ‌‌و پتروژنز توده‌ نفوذی خرس‌ره (جنوب قروه)

صفحه 135-144

10.22071/gsj.2018.116501.1393

جلیل قلمقاش؛ سارا هوشمند؛ سید جمال شیخ زاکریایی؛ حمیده رشید


24. رسوب شناسی و محیط‌های رسوبی تالاب های جنوب و جنوب غرب دریاچه ارومیه

صفحه 253-264

10.22071/gsj.2020.114221

بیتا میرزاپور؛ راضیه لک؛ سید محسن آل علی؛ مرتضی جمالی؛ رضا شهبازی