دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 1-232 (سال بیست و سوم، شماره 89) 
6. ژئوشیمی و پتروژنز آلکالی بازالت‎های کواترنری گندم بریان، شمال شهداد، استان کرمان

صفحه 21-32

10.22071/gsj.2013.44015

داود رئیسی؛ سارا درگاهی؛ سید‌ حسام‌الدین معین‌زاده؛ محسن آروین؛ بهرام بهرام‎بیگی


8. سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی‌سازی گرانیتوییدهای ده‌سلم، بلوک لوت، خاور ایران

صفحه 49-58

10.22071/gsj.2013.44017

رضا ارجمندزاده؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سیداحمد مظاهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ جرج مدینا


20. بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS

صفحه 175-182

10.22071/gsj.2013.53601

سمیه سلیمانی؛ محمد محمودی قرائی؛ فرشته قاسم‌زاده؛ علیرضا سیاره


21. معرفی رخساره های لرزه ای، رسوبات خلیج‌فارس در شمال جزیره قشم

صفحه 183-186

10.22071/gsj.2013.53607

غلامرضا حسین یار؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ رضا بهبهانی