دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 1-200 
2. تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان)

صفحه 3-16

10.22071/gsj.2010.54577

آناهیتا کی‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ عبداله سعیدی؛ محمد لطفی


14. ترکیب و کیفیت زغال‌سنگ‌های لاویج، البرز مرکزی، ایران

صفحه 111-116

10.22071/gsj.2010.54614

پدرام ناوی؛ محمد یزدی؛ رعنا اسماعیل پور؛ احمد خاکزاد


21. استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری

صفحه 167-172

10.22071/gsj.2010.54675

پیمان افضل؛ احمد خاکزاد؛ پرویز معارف‌وند؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ یونس فداکار القلندیس


22. پلوتونیسم شوشونیتی، آداکیتی (C-type)و لامپروفیری پس از برخورد در توده خانکندی، ارسباران (شمال باختر ایران)

صفحه 173-188

10.22071/gsj.2010.54677

مهراج آقازاده؛ محمد هاشم امامی؛ حسین معین وزیری؛ نعمت الله رشیدنژاد عمران؛ آنتونیو کاسترو