دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 1-200 
15. اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان)

صفحه 103-108

10.22071/gsj.2010.55448

ناصر حافظی‌مقدس؛ غلامعباس کاظمی؛ حمید رضا امیری مقدم؛ رضا سنچولی؛ فاطمه سادات حجازی‌نژاد