دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 1-196 
4. سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران)

صفحه 26-39

10.22071/gsj.2009.57836

سیدمحمد هاشمی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ منصور قربانی


7. ارزیابی پارامتر‌های مخزنی سازند بور‌گان در یکی از میدان‌های نفتی جنوب باختر ایران

صفحه 68-79

10.22071/gsj.2009.57839

سروش نظام‌وفا؛ محمد رضا رضایی؛ رضا موسوی‌حرمی؛ محمود برگریزان؛ علی چهرازی


14. تهیه نقشه پتانسیل ذخایر معدنی مس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 170-181

10.22071/gsj.2009.57891

محمد کریمی؛ محمد جواد ولدان‌زوج؛ حمید عبادی؛ نادر صاحب الزمانی