دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 1-184 
6. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ‌‌ و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی بی‌بی مریم (افضل‌آباد- نهبندان)

صفحه 60-71

10.22071/gsj.2008.58440

سید ‌سعید محمدی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ محمدهاشم امامی؛ محمدمهدی خطیب


9. چینه‌نگاری سنگهای دونین بالایی در برش کلاریز

صفحه 78-85

10.22071/gsj.2008.58443

سید محمود حسینی نژاد؛ مهدی یزدی؛ منصوره قبادی‌پور؛ حسین غلامعلیان


13. تجزیه رخساره‌های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران

صفحه 110-123

10.22071/gsj.2008.58450

مهدی خدامی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا