نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آالنین- باژوسین ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه تیار، جنوب آمل، تعیین سن و تطابق آن با سایر افق‌های گیاهی ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 229-237]
 • آباده زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده) [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 285-294]
 • آباده مقایسه نهشته‌های کربنیفر بالایی- پرمین بر مبنای کنودونت‌ها در ناحیه آباده (برش بناریزه و استقلال) با مناطق هم‌جوار [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 175-180]
 • آب باغ شواهد گسلش همزمان با رسوب‌گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی- بروندمی آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 233-244]
 • آب باغ کانی شناسی، ژئوشیمی و فرایندهای تشکیل کانسنگ غیرسولفیدی برونزاد کانسار روی- سرب نوع رسوبی- بروندمی (SEDEX) آب باغ در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 249-264]
 • آب بید بررسی ژنز و خاستگاه ژئودینامیکی کرومیتیت های نیامی مجموعه اولترامافیک آب بید (جنوب استان کرمان) [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 303-314]
 • آب‌تلخ زیست‌چینه‌نگاری استراکدای سازند آب‌تلخ در برش مزدوران (خاور کپه‌داغ) [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 253-260]
 • آبخوان بررسی عوامل مؤثر بر غلظت بالای آرسنیک در آب زیرزمینی آبخوان‌های دشت تبریز [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 177-190]
 • آبخوان بررسی فرونشست یزد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و ترازیابی دقیق [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 157-164]
 • آبخوان ارومیه ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 223-230]
 • آبخوان باروق پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 157-166]
 • آبخوان تحت فشار شناسایی پهنه آبخوان تحت فشار و نقش آن در شکل‌گیری فرونشست زمین در دشت هشتگرد [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 137-142]
 • آبخوان دشت گوهر کوه بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 99-106]
 • آبخوان دشت هرسین- ‌بیستون بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه- ‌بیستون برپایه پژوهش‌های ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 197-206]
 • آبخوان شوقان تأثیر سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت شوقان (خراسان شمالی) [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 55-62]
 • آبخوانهای بازالتی مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی آبخوانهای بازالتی و کارستی منطقه ماکو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 2-13]
 • آبخوانهای کارستی مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی آبخوانهای بازالتی و کارستی منطقه ماکو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 2-13]
 • آب‌دراز زیست‎چینه‌نگاری و دیرینه‎بوم‌شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، شرق حوضه کپه‌داغ بر مبنای استراکدها، [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 75-82]
 • آبدشت اکتشاف کرومیت با استفاده از آنالیز داده‌های مغناطیس‌سنجی هوایی 1:50000 آبدشت، اسفندقه کرمان [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 35-40]
 • آبرفت بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 333-343]
 • آبرفت جنوب تهران مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 3-8]
 • آبرندان مطالعه سیستماتیک و زیست‌چینه‌نگاری براکیوپودهای کربنیفر زیرین در برش آبرندان؛ ناحیه دامغان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 101-120]
 • آب زیرزمینی تعیین منشأ و پراکندگی آرسنیک در آب‌های زیرزمینی دشت راین (جنوب خاور کرمان) با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 117-128]
 • آب زیرزمینی عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 245-256]
 • آب زیرزمینی ارزیابی دلایل افزایش شوری آب‏های زیرزمینی ژرفی در معدن سنگ آهن گل‏گهر [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 207-214]
 • آب زیرزمینی اکتشاف آب زیرزمینی در مناطق کارستی جنوب باختر ایذه با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 107-118]
 • آب زیرزمینی بررسی علل نشست تدریجی خطی زمین و ارزیابی پارامترهای ژئوتکنیکی در شهرک طالقانی اشتهارد [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 3-12]
 • آب زیرزمینی ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 115-120]
 • آب زیرزمینی بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 267-272]
 • آب زیرزمینی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر (استان اردبیل) با تاکید بر منشأ احتمالی برخی فلزات سنگین [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 143-152]
 • آب‎گرم تنوع زیستی دیرینه روزن‌بران کوچک پرمین (یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه‌نگاری سنگی و زیستی در برش آب‎گرم قزوین [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 127-138]
 • آبگیر فرونشستی آبگیرهای فرونشستی راستای گسل تبریز، نمونه‌هایی از زمین‌ریختهای حاصل از زمین‌ساخت فعال [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 40-49]
 • آب‌های زمین‌گرمایی بررسی مقادیر تمرکز عناصر سنگین و کمیاب در سیالات گرمابی فعال در میدان زمین گرمایی، جنوب کوه سبلان، استان اردبیل، شمال باختر ایران [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 293-302]
 • آب‌های زیرزمینی منشا آرسنیک و چگونگی آزاد‌سازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 261-270]
 • آب‌های زیرزمینی مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 211-220]
 • آب‌های زیرزمینی بررسی آنومالی آرسنیک و منشأ احتمالی آن در آب‌زیرزمینی دشت خوی [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 147-154]
 • آب‌های زیرزمینی بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 99-106]
 • آب‌های زیرزمینی نقش رس به عنوان یک مانع طبیعی زمین‌شناسی در کنترل آلودگی نفتی در پالایشگاه آبادان [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 177-186]
 • آب و هوا برخاستگاه زمین‏ساختی ماسه‎سنگ‎های سازند پادها در برش سمیرکوه، ایران مرکزی: با در نظر گرفتن تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر ترکیب ماسه‎سنگ‎ها [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 147-158]
 • آب‌و‌هوای دیرینه بازسازی آب‌و‌هوای کواترنر پسین در بخشی از شمال ایران (لُس‌های نکا) با استفاده از داده‌های مغناطیسی و ژئوشیمیایی [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 97-108]
 • آبیسال پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت‌های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب ‌خاوری ایران [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 181-196]
 • آبیسال ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • آبیک- قزوین بررسی ویژگی های سنگ‌نگاری و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی خاور قزوین با هدف تعیین واحدهای مناسب برای استفاده به عنوان پوزولان طبیعی [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 167-172]
 • آپاتیت بررسی کانی‌های خاکی کمیاب در کانسار مگنتیت-آپاتیت اسفوردی، ناحیه بافق [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 71-82]
 • آپاتیت سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی توده مافیک – اولترامافیک قره‌آغاج، شمال باختر ارومیه [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 177-191]
 • آپاتیت دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 257-268]
 • آپاتیت Fission Track تحلیل تاریخچه برافرازش کوه‌های میشو با استفاده از دمازمان‌سنجی‎های دما‌پایین [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 65-72]
 • آپتین معرفی دوکفه‌ای پکتینید(Münster) Neithea notabilis از نهشته‌های آپتین ناحیه باغین، باختر کرمان، ایران [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 23-30]
 • آپتین بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 39-44]
 • آپتین مزاربیتولیناهای (Mesorbitolinas) سازند داریان در برش چینه‌شناسی دشتک، شمال شیراز [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 31-40]
 • آپتین - آلبین پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • آپتین پسین- سنومانین پیشین معرفی، تافونومی و بوم‌شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 121-132]
 • آپلیت سنگ‌نگاری و خاستگاه دایک‌های آپلیت- پگماتیت و گرانیتویید خواجه‌مراد (جنوب خاوری مشهد، ایران) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 49-60]
 • آتاکامیت چگونگی فرایندهای برونزاد با تفسیری از کلاهک شسته‌شده و منطقه غنی‌شده اکسیدی در کانسار چندفلزی ماهور، باختر ده‌سلم [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 291-300]
 • آتشفشان زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 99-110]
 • آتشفشان بزمان زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • آتشفشان تفتان بررسی هیدروژئوشیمی چشمه‌های معدنی آتشفشان تفتان و ارتباط آنها با توده‌های سنگی سخت منطقه [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 99-108]
 • آتشفشان‌چینه‌ای چینه‌شناسی آتشفشانی و مراحل مختلف فوران آتشفشان تفتان [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 73-82]
 • آتشفشان دماوند مطالعه ویژگی‌ها وشکل‌گیری حباب‌ها در هنگام فوران واحد اسکوری آتشفشان دماوند [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 11-22]
 • آتشفشان دماوند جوان‌ترین فعالیت آذرآواری درآتشفشان دماوند، نمونه‌ای از یک فوران ساب‌پلینی با ارتفاع ستون فوران در استراتوسفر [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 155-164]
 • آتشفشان دماوند پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 43-54]
 • آتشفشان مرکب مطالعات رخساره‌شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 111-122]
 • آتشفشانی بررسی ویژگی های سنگ‌نگاری و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی خاور قزوین با هدف تعیین واحدهای مناسب برای استفاده به عنوان پوزولان طبیعی [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 167-172]
 • آتشفشانی پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 21-26]
 • آتشفشانی دونمایی ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 52-67]
 • آتشفشانی- رسوبی کانه‌زایی مس (-نقره) نوع " Volcanic RedBed" در کانسار کشت‌مهکی، شمال باختر صفاشهر، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 19-36]
 • آتشفشانی- رسوبی رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • آتشفشانی- رسوبی معرفی رخداد کانه زایی تنگستن (مس) چینه سان- چینه کران در باختر ازنا، استان لرستان [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 107-120]
 • آتشفشانی سنوزوییک کانسار مس معدن بزرگ با میزبان آتشفشانی، نمونه‌ای از کانسارهای مس نوع مانتو، خاور شاهرود [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 93-104]
 • آتشفشانی کلسیمی- قلیایی سنگ‏شناسی، ژئو‏شیمی و محیط زمین ساختی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه خاور هریس، آذربایجان شرقی- شمال ‏باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 85-90]
 • آجی‎چای نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 201-210]
 • آداکیت ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گنبد‎های آداکیتی پرسیلیس احمدآباد خارتوران (جنوب شرق شاهرود) [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 291-298]
 • آداکیت فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 37-48]
 • آداکیت پتروژنز فعالیت آتشفشانی داسیتی و آندزیتی نئوژن ناحیه تل‌قربان- چاه‎برشک شمال شهربابک، کرمان- ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 11-22]
 • آداکیت پتروژنز و تعیین سن U-Pb توده‌های نفوذی کانسار مس سرچشمه [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 291-312]
 • آداکیت سنگ‎شناسی توده‌های کم‏‌ژرفای نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای، استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 213-220]
 • آداکیت ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس ترشیری، منطقه شاه‌سلیمان‌علی (جنوب باختر بیرجند- خاور ایران) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 373-382]
 • آداکیت ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نفوذی اسیدی الیگو- میوسن شمال باختر شهربابک، کرمان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 157-170]
 • آداکیت پتروژنز توده‌های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 183-196]
 • آداکیت بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 13-26]
 • آداکیت منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 57-66]
 • آداکیت سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 241-250]
 • آداکیت (C-type) پلوتونیسم شوشونیتی، آداکیتی (C-type)و لامپروفیری پس از برخورد در توده خانکندی، ارسباران (شمال باختر ایران) [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 173-188]
 • آداکیت‌ها ژئوشیمی و متالوژنی سنگ‌های کلسیمی- قلیایی ، شوشونیتی و آداکیتی درارتباط با کانسارسازی مس – مولیبدن پورفیری و رگه‌ای در کمربند آتشفشانی نفوذی دهج – ساردوئیه ، کرمان [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 161-172]
 • آداکیت‌های پرسیلیس ژئوشیمی و پتروژنز آداکیت‌های دامنه جنوبی نوار افیولیتی شمال سبزوار با تکیه بر نتایج ایزوتوپ‌های -Pb Sr-Nd [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 51-62]
 • آدولاریا ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ‌های میزبان کانه‌زایی کانسار اپی‌ترمالی نیان واقع در شمال باختری بلوک لوت- خاور ایران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 181-194]
 • آدولاریا بررسی کانی‌سازی طلا در محدوده شمال بزمان (چاه‌نعلی) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 287-292]
 • آذرآواری مطالعه و بررسی جمجمه و فک بالایی Hipparion primigenium در شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 135-138]
 • آذرآواری بررسی زمین‌شناختی توده‌های نفوذی عمده البرز‌ مرکزی [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 182-197]
 • آذرآوری چینه‌شناسی آتشفشانی و مراحل مختلف فوران آتشفشان تفتان [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 73-82]
 • آذربایجان معرفی روزن‌بران کربنیفر پیشین سازند ایلان‌قره در برش چینه‌شناسی ایلانلو واقع در شمال قره‌ضیاءالدین، شمال باختری ایران [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 39-47]
 • آذربایجان ریخت‌زمین‌ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان- شبستر، آذربایجان (ایران) [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 155-164]
 • آذربایجان کانسار مس- طلای پورفیری ائوسن مسجدداغی، شمال باختر ایران، نمونه ای از کانسارهای پورفیری نوع جزایر کمانی [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 43-58]
 • آذربایجان مدل زمین‌ساخت فلات آذربایجان (شمال گسل تبریز و جنوب ارس) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 41-50]
 • آذربایجان ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 52-67]
 • آذربایجان چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 98-109]
 • آذربایجان ‌شرقی هاله‌های منفی ژئوشیمیایی و اهمیت آنها در اکتشافات منطقه‌ای قره‌چمن- دوزدوزان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 383-392]
 • آذربایجان شرقی بررسی نتایج نمونه‌برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه 1:100000 سیه‌رود (شمال باختری ایران) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 195-206]
 • آذربایجان شرقی رفتار ماگمایی و گرمابی عناصر کمیاب در توده سینیتی رزگاه (سراب، آذربایجان خاوری): کاربردی برای ارزیابی توان کانه‌زایی اورانیم توده [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 113-128]
 • آذربایجان شرقی مطالعه شیمی ‌کانی‌ها و تعیین دما و فشار دگرگونی در گارنت- کلینوپیروکسن آمفیبولیت‌های جنوب خاور قره‌آغاج- آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 29-42]
 • آذربایجان شرقی بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کلیبر (آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 205-224]
 • آذربایجان شرقی بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 123-128]
 • آذربایجان شرقی سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و سازوکار جایگیری کمپلکس حلقوی هشتسر [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 123-132]
 • آذربایجان‌غربی زمین‌شیمی و کانی‌شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان‌غربی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 341-354]
 • آذربایجان غربی خاستگاه و تحولات ماگماهای بازالتی کواترنری شمال باختری آذربایجان (بورلان تا گنبد) با استفاده از بررسی‌های ایزوتوپی Sr- Nd [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 113-118]
 • آذربایجان غربی بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی – بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 55-62]
 • آرایش الکترودی ونر- شلومبرگر اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 265-272]
 • آرایش ساختاری برهم کنش دگرریختی، فرسایش و رسوب‎گذاری همزمان با زمین‌ساخت بر هندسه و آرایش ساختارهای بخش مرکزی کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس، جنوب باختر ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 87-98]
 • آرایه پلکانی تأثیر سطوح جدایشی بر هندسه‌ چین‌خوردگی میدان‌های نفتی باباحبیب و سرکان (ناحیه مرکزی لرستان، شمال باختری زاگرس) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 321-332]
 • آرایه پلکانی گسل‌های راستالغز تأثیر پهنه گسلی عرضی، برشی سبزپوشان بر تاقدیس چغال و گسترش مناطق فشارشی در ناحیه همپوشانی آنها، بخش زاگرس چین‌- رانده [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 183-196]
 • آرپاچای رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 281-296]
 • آرژیلیک بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 183-195]
 • آرژیلیک بررسی دگرسانی‏های کانسار پلی‏ متال پس‏قلعه (برگه 1:100000 تهران) با استفاده از شواهد دورسنجی [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 221-228]
 • آرسنیک منشا آرسنیک و چگونگی آزاد‌سازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 261-270]
 • آرسنیک استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 397-406]
 • آرسنیک تعیین منشأ و پراکندگی آرسنیک در آب‌های زیرزمینی دشت راین (جنوب خاور کرمان) با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 117-128]
 • آرسنیک بررسی آنومالی آرسنیک و منشأ احتمالی آن در آب‌زیرزمینی دشت خوی [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 147-154]
 • آرسنیک ارزیابی پتانسیل آلودگی آرسنیک متأثر از فعالیت های معدنی در استان کرمان با استفاده از روش کریجینگ شاخص [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 219-226]
 • آرکوز سنگ‌نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشته‌های آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین‌ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 175-184]
 • آرو معرفی میکروفسیل‌های پرمین در برش‌های چینه‌شناسی آرو و بی‌بی شهربانو (البرز) [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 37-44]
 • آزادراه قزوین- رشت بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی مسیر آزادراه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی: آزادراه قزوین – رشت منطقه رودبار) [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 47-56]
 • آزادشهر ماکروفسیل‎های گیاهی سازند کلاریز معدن یورت شرقی، آزادشهر و تطابق آن با دیگر افق‎های گیاهی ایران و جهان [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • آزمایش برش مستقیم بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 281-292]
 • آزمایش فشاری مقایسه تأثیر آهک زنده و شکفته بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک اصلاح شده [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 14-21]
 • آزمایش نفوذ استاندارد مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 159-168]
 • آزمایشهای گرماشیمیایی مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 72-76]
 • آزمون مؤلفه‌های اصلی کاربرد روش‌‌ آماری چندمتغیره برای تفکیک و منشأ عناصر سمی در رسوبات محدوده معدنی مس- طلای چهارگنبد، سیرجان [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 157-166]
 • آزمون نفوذ استاندارد مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 3-8]
 • آستانه بررسی تغییرات جرم عناصر در فرایند دگرسانی گرمابی در توده گرانیتوییدی آستانه (جنوب باختر اراک) [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 97-104]
 • آسماری مطالعه شکستگی‌های سازند آسماری در تاقدیس نفتی کوپال (فروافتادگی دزفول، جنوب ‌باختر ایران) [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 71-80]
 • آسیاب گلوله ای بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 221-228]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 223-230]
 • آسیب‌پذیری تهیه یک مدل پیش‌بینی ناپایداری بافت‌های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله مراتبی وارون (IHPW) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 83-92]
 • آسیب‌پذیری آب زیرزمینی استفاده از روش‌های مختلف فازی برای بهینه‌سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان، مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 211-222]
 • آسیب‌پذیری آب زیرزمینی بهینه‌سازی مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌زیرزمینی در دشت مراغه- بناب [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 169-176]
 • آسیب پذیری آب زیرزمینی استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای بهبود مدل دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 113-124]
 • آسیب‌پذیری لرزه‌ای شبیه‎سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین‌لرزه در تهران [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 141-156]
 • آسینیتک نگاهی نو برجغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 38-53]
 • آشتیان دوکفه‌ای‌های کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 275-280]
 • آشفتگی تنش مدل خطی المان محدود در انگیزش لغزش گسلی مجاور با سد‌ها [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 281-284]
 • آشکارساز HPGe ارزیابی آهنگ تولید گرمای حاصل از واپاشی هسته های پرتوزا در ماگماهای بستر چشمه‌های آب‌گرم محلات، ایران [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 237-248]
 • آق‌کند سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت‌های آق‌کند، شمال زنجان [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 99-110]
 • آکیتانین زیست‌چینه‌نگاری مقایسه‌ای سازند آسماری در برش‌هایی از تاقدیس‌های ماله‌کوه و امیران بر پایه روزن‌بران کف‌زی ناحیه لرستان، حوضه زاگرس، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 191-198]
 • آلایش پوسته‌ای بررسی فرایندهای ماگمایی در فعالیت آتشفشانی کواترنری شمال باختر اهر؛ بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 55-62]
 • آلایش پوسته‌ای پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای پیروکلاستی منطقه بادام، شرق مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 191-200]
 • آلایش پوسته‌ای خاستگاه ماگمایی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی و پلوتونیک ائوسن- الیگوسن منطقه زندآباد در شمال‌‌باختر اهر (نوار طارم- قره داغ) [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 113-120]
 • آلایش پوسته‌ای خاستگاه و تحولات ماگماهای بازالتی کواترنری شمال باختری آذربایجان (بورلان تا گنبد) با استفاده از بررسی‌های ایزوتوپی Sr- Nd [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 113-118]
 • آلایش پوسته‌ای بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 166-178]
 • آلایش ماگما ویژگی‌های سنگ‌های آتشفشانی جوان در جنوب خاوری بیجار [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 151-156]
 • آلایش ماگمایی آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه‌سنگ های رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت تله- پهلوانی، شهربابک، ایران [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 127-134]
 • آلایش ماگمایی سنگ‌نگاری، جایگاه زمین‌ساختی و منشأ سنگ‌های آذرین اولیگوسن – میوسن شمال رزن [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 79-88]
 • آلایندگی رسوبات ژئوشیمی رسوب‌های رودخانه سرباز در جنوب خاور ایران به منظور تعیین منشأ رسوب‌ها و تأثیر آن بر آلودگی‌های زیست محیطی [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 237-250]
 • آلبین آمونیت‌های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 199-212]
 • آلبین آمونیت‌های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه‌داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 39-45]
 • آلبین - سنومانین زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در تاقدیس کبیرکوه، جنوب خاور ایلام [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 155-164]
 • آلبین- سنومانین پالینولوژی و پالینوفاسیس سازند آیتامیر در برش زاوین (خراسان رضوی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 135-144]
 • آلبین- سنومانین چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 3-12]
 • آلکالن سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک‌آلکالن شمال باختر ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 87-102]
 • آلکالن غنی از پتاسیم بررسی سنگ نگاری و سنگ شناسی توده نفلین‌سینیتی کلیبر استان آذربایجان شرقی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 29-40]
 • آلکالی‌گرانیت شواهدی جدید از فعالیت ماگمایی پرکامبرین و پالئوزوییک در توده قره‌باغ، شمال باختر ایران [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 129-148]
 • آلمابولاغ همدان چین‌خوردگیهای چند مرحله‌ای و ساز و کار تشکیل آنها در تکتونیتهای موجود در ساختار گنبدی منطقه آلمابولاغ (باختر همدان) [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 116-133]
 • آلوئولینا تفسیر زیست‌چینه‌نگاری و سیستماتیک برخی گونه‌های آلوئولینا‌ی سازند زیارت از کوه‌های سلطانیه (البرز خاوری) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 39-44]
 • آلوئولینیدها دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 229-236]
 • آلوت جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روش‌های فرکتالی عیار- تعداد و عیار-مساحت برای شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 199-206]
 • آلودگی منشا آرسنیک و چگونگی آزاد‌سازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 261-270]
 • آلودگی آلودگی فلزات سنگین و بررسی شاخص‌های شدت غنی‌شدگی و ژئوشیمیایی در رودخانه ‌نکارود [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 167-174]
 • آلودگی ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی‎قلعه‎سی، جنوب خاور تکاب [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 129-138]
 • آلودگی شناسایی مناطق مساعدآلودگی آب‌های زیر زمینی به کمک پهنه‌بندی تحول کارست با GIS( مطالعه موردی استان کرمانشاه ) [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 25-32]
 • آلودگی" ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهری کرج (ایران) [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 231-240]
 • آلودگی آب بررسی آلودگی عناصر بالقوه سمی در مخزن سد لتیان، با نگرشی به نقش رسوبات در کنترل آلاینده‏ها [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 139-146]
 • آلودگی آرسنیک و آنتیموان آب هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب چشمه ها و آب های آشامیدنی روستاهای واقع در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، شمال باختر تکاب، استان آذربایجان غربی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 77-82]
 • آلودگی رسوب بررسی آلودگی عناصر بالقوه سمی در مخزن سد لتیان، با نگرشی به نقش رسوبات در کنترل آلاینده‏ها [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 139-146]
 • آلودگی زیست‌محیطی ارزیابی پتانسیل آلودگی آرسنیک متأثر از فعالیت های معدنی در استان کرمان با استفاده از روش کریجینگ شاخص [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 219-226]
 • آلودگی ماگمایی ماگماتیسم ژوراسیک و کرتاسه در ناحیه مری- اسبکشان، شمال- شمال باختر زیر پهنه درونه- کاشمر (خارتوران) [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 159-168]
 • آلودگی نفتی نقش رس به عنوان یک مانع طبیعی زمین‌شناسی در کنترل آلودگی نفتی در پالایشگاه آبادان [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 177-186]
 • آلومینا بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی و سرخ‌چشمه در فرایند تولید مجتمع آلومینای جاجرم [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 113-118]
 • آمار چند متغیره اهمیت پارامترهای مورد استفاده در پهنه‌بندی زمین‌ساختی خود سامانده ایران [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 165-170]
 • آمار چندمتغیره بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر (استان اردبیل) با تاکید بر منشأ احتمالی برخی فلزات سنگین [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 143-152]
 • آمایش سرزمین نقش ژئوپارک‌ها‌ در ملاحظات گردشگری آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی: ایجاد ژئوپارک در استان لرستان [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 179-192]
 • آمفیبول بررسی منشأ آمفیبول در هورنبلند- گابروهای الیوین‌دار شمال‌باختری سلماس- شمال‌باختری ایران [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 223-232]
 • آمفیبول بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی کانی‌های دگرگونه در سنگ‌های بازیک میلونیتی و متاسوماتیک شمال باختر ارومیه [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 119-130]
 • آمفیبولیت مطالعه سنگ‎شناسی و ژئوشیمی آمفیبولیت‎های جنوب خاور سیه‌چشمه، شمال باختر ایران [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 111-122]
 • آمفیبولیت سنگ‌نگاری مجموعه دگرگونی گلمنده با نگرشی بر نشانه‌های دگرریختی میکروسکوپی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 151-164]
 • آمفیبولیت سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 153-164]
 • آمفیبولیت مطالعه شیمی ‌کانی‌ها و تعیین دما و فشار دگرگونی در گارنت- کلینوپیروکسن آمفیبولیت‌های جنوب خاور قره‌آغاج- آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 29-42]
 • آمفیبولیت تغییرات عناصر خاکی کمیاب و فرعی در طی فرایندهای میگماتیتی‌شدن سنگ های متابازیک قوری، نیریز، جنوب باختر ایران [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 161-170]
 • آمفیبولیت شیمی کانی و پتروژنز متابازیت های مجموعه دگرگونی – آذرین شترکوه (جنوب خاور شاهرود) شاهدی بر تکوین حوضه های کششی درون قاره ای نئوپروتروزوییک پایانی [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 167-182]
 • آمل ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه تیار، جنوب آمل، تعیین سن و تطابق آن با سایر افق‌های گیاهی ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 229-237]
 • آموزش برگشت‌پذیر برآورد توان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در چاههای A و B ، با استفاده از روش ∆LogR و شبکه عصبی در یکی از میدانهای نفتی جنوب باختری ایران [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 148-157]
 • آمونوییده آمونیت‌های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه‌داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 39-45]
 • آمونیت آمونیت‌های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 199-212]
 • آمونیت مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 27-38]
 • آمونیت چینه‌نگارى سنگی‌ و ‌چینه‌نگارى زیستی بخش میانی گروه شمشک در برش گل بینی، شمال‌خاورى جاجرم با توجه ویژه به آمونیت‌ها [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 91-100]
 • آمونیت تعیین مرز اشکوب های باتونین-کالووین (ژوراسیک میانی) بر پایه چینه نگاری مغناطیسی در برش گل بینی، البرز خاوری، ایران [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 19-30]
 • آمونیت چینه‌شناسی زیستی و سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک میانی تا پسین در برش برمهان (شمال باختر نیشابور) با توجه به زیاهای آمونیتی [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 35-46]
 • آمونیت سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال‌خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 39-52]
 • آمونیت زیست‌چینه‌شناسی ردیف سنگ‌های ژوراسیک میانی - پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال باختر نیشابور) بر مبنای زیای آمونیتی [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 3-14]
 • آمونیت سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای (ژوراسیک میانی) در منطقه پرور، شمال سمنان ، البرز مرکزی [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 89-94]
 • آمونیت بررسی و مقایسه رسوبات کرتاسه زیرین در دو حوضه رسوبی کپه داغ و ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 115-122]
 • آمونیت توصیف و زیست‌چینه‌نگاری آمو نیت‌های سازند کژدمی، برش چینه‌شناسی تنگ ماغر شمال باختر بهبهان (حوضه زاگرس) [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 221-232]
 • آمیختگی سنگ‎شناسی توده‌های کم‏‌ژرفای نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای، استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 213-220]
 • آمیختگی سیال تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی سیال‌های کانسارساز با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی و ریزدماسنجی میانبارهای سیال در کانسار Pb-Ba-Ag راونج، دلیجان، استان مرکزی [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 131-140]
 • آمیختگی ماگمای مافیک – فلسیک سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ و جایگاه زمین‌ساختی مجموعه نفوذی خشومی- درانجیر، جنوب باختر ساغند ( ایران مرکزی) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 245-260]
 • آمیختگی ماگمایی سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و خاستگاه سنگ‌های آتشفشانی شمال ‌خاور شهر کرمان [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 97-107]
 • آمیختگی ماگمایی مطالعه منطقه‌بندی بلورهای فلدسپار در سنگ‌های نفوذی کوه‌دم [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 133-146]
 • آمیختگی ماگمایی بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 183-195]
 • آمیختگی ماگمایی ژئوشیمی و تحلیل فرکتال انکلاوها در توده گرانودیوریتی ده‌بالا برای بررسی فرایند هیبریداسیون ماگمایی [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 295-308]
 • آمیختگی ماگمایی استفاده از مدل‌سازی عددی به منظور برآورد سرعت هسته‌بندی و زمان رشد میکرولیت‌های پلاژیوکلاز در روانه‌های بازالت کواترنری گندم بریان، شمال خاور کرمان [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 199-204]
 • آمیختگی ماگمایی خاستگاه ماگمایی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی و پلوتونیک ائوسن- الیگوسن منطقه زندآباد در شمال‌‌باختر اهر (نوار طارم- قره داغ) [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 113-120]
 • آمیختگی ماگمایی استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشأ انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ‌های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 9-15]
 • آمیختگی ماگمایی منشأ، سنگ‌زایی، ژئودینامیک و سن‌سنجی رادیومتری توده نفوذی صفاخانه (شمال باختر ایران) [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 24-39]
 • آمیختگی ماگمایی سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گدازه‌ها و دایک‌های منطقه ابارق (استان کرمان) [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 130-139]
 • آمیزه رنگین ماگماتیسم ژوراسیک و کرتاسه در ناحیه مری- اسبکشان، شمال- شمال باختر زیر پهنه درونه- کاشمر (خارتوران) [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 159-168]
 • آنالسیم بررسی فرایند تبادل یونی و تغییرات ساختاری کلینوپتیلولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های کانس‌رینایت،آنالسیم، مرلینوییت در شرایط گرمابی تحت تأثیر سیال‌های دارای کاتیون‌های قلیایی (برای اولین بار در جهان) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 213-230]
 • آنالسیمیت سنگ‌شناسی و پتروژنز سنگ‌های آذرین بازیک منطقه مشیران واقع در شمال مشکین‌شهر [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 201-213]
 • آنالیزSWOT بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران و پیشنهاد راهبردهای توسعه [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 197-204]
 • آنالیز خطوارگی آنالیز خطوارگی در رخنمون‌های آهکی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مورد مطالعه : معادن سنگ ساختمانی کرمان) [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 185-196]
 • آنالیز خوشه‌ای مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، LogR∆ و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوای هیدروکربن [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 159-170]
 • آنالیز رخساره های اوولیتی آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 83-94]
 • آنالیز ریزکاو الکترونی ژئوشیمی توده‌های نفوذی، پترولوژی اسکارن، کانی‌شناسی و شیمی ماده معدنی در آنومالی سنجدک I، خاور مجموعه معدنی سنگان خواف [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 235-246]
 • آنالیز ژئوشیمی آلی بررسی تغییرات محیطی سازند گورپی (کمپانین میانی – پالئوسن بالایی) در برش فرهادآباد (شمال شرق کبیرکوه) بر مبنای مطالعات پالینوفاسیس و ژئوشیمی آلی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 13-22]
 • آنالیز فاکتورهای موازی مطالعه پراکندگی نمونه‎های خاکی منطقه بهاباد توسط تجزیه با استفاده از روش‎های ژئوکمومتریکس با روش‎های ICP-MS و ICP-OES [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 245-254]
 • آنتروپی شانون کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری EN-SAW و ANP در مطالعات زمین‌شناسی: ارزیابی و اولویت‌بندی خطر فعال شدن استراتوولکان‌های ایران به عنوان مطالعه موردی [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 137-146]
 • آنتروپی شانون کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 187-200]
 • آنتی‌گوریت مطالعه سنگ‎نگاری و ریزساختار‌های سرپانتینیت‌های کمپلکس سیخوران (جنوب خاوری کرمان) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 41-50]
 • آنتیموان پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 60-69]
 • آندزی‌بازالت جایگاه تکتونیکی کمپلکس ولکانو- پلوتونیک ماهیرود: نگرشی متفاوت بر تاریخچه ژئودینامیکی شرق ایران [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 131-144]
 • آندزیت زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب سامانه دگرسانی منطقه بصیرآباد، شمال خاور اهر، شمال باختر ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 173-182]
 • آندزیت فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 37-48]
 • آندزیت پتروژنز فعالیت آتشفشانی داسیتی و آندزیتی نئوژن ناحیه تل‌قربان- چاه‎برشک شمال شهربابک، کرمان- ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 11-22]
 • آندزیت ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ایمافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 209-220]
 • آندزیت سنگ‏شناسی، ژئو‏شیمی و محیط زمین ساختی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه خاور هریس، آذربایجان شرقی- شمال ‏باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 85-90]
 • آندزیت سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گدازه‌ها و دایک‌های منطقه ابارق (استان کرمان) [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 130-139]
 • آندزیت بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن زرجه‌بستان(شمال خاور قزوین) با استفاده از REE و HFSE [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 140-149]
 • آندزیت سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 117-128]
 • آندزیت زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • آندزیت ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی گدازه‌های ترشیری منطقه عباس‌آباد (شمال خاور سربیشه)، خراسان جنوبی [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 41-50]
 • آندزیت پورفیر پیروبیتومن‌دار کانه‌زایی مس چینه‌کران نوع مانتو (Manto-type) در آندزیت پورفیر پیروبیتومن‌دار کشکوییه رفسنجان، زیرپهنه دهج-ساردوییه [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • آنزیم لیچ تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 3-10]
 • آنکلاو پتروژنز و خاستگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی درّه‌باغ (شمال باختر الیگودرز) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 407-420]
 • آنومالی پنج روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 201-210]
 • آهک بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 281-292]
 • آهک آسماری برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 57-62]
 • آهک زنده مقایسه تأثیر آهک زنده و شکفته بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک اصلاح شده [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 14-21]
 • آهک شکفته مقایسه تأثیر آهک زنده و شکفته بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک اصلاح شده [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 14-21]
 • آهک نومولیت‌دار رسوب‌شناسی و زمین‌باستان‌شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 177-186]
 • آهک‌های ناخالص دگرگون شده بازسازی محیط زمین‌شناسی سنگ مادر مجموعه های دگرگونی گل گهر، روتشون و خبر (جنوب باختر بافت، استان کرمان) [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 253-264]
 • آهن مراحل کانه‌زایی و منشأ آهن کانسار باشکند در جنوب‌باختری سلطانیه بر اساس شواهد کانی‌شناسی، ساخت، بافت و ژئوشیمی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 355-372]
 • آهن مراحل و شرایط کانی‌سازی اسکارن آهن دردوی بر اساس شواهد کانی‌شناسی و میانبارهای سیال، منطقه سنگان (خراسان رضوی) [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 139-150]
 • آهن کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 33-44]
 • آهن مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال ‌خاور همدان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 99-112]
 • آهن خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 109-122]
 • آهن زدایی مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 72-76]
 • آهنگ بالاآمدگی پادگانه‌های دریایی کربناتی جزیره قشم، نمادی از تغییرات سطح آب دریای خلیج فارس در کواترنری [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 67-74]
 • آهنگ تولیدگرما ارزیابی آهنگ تولید گرمای حاصل از واپاشی هسته های پرتوزا در ماگماهای بستر چشمه‌های آب‌گرم محلات، ایران [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 237-248]
 • آهنگ دگرریختی تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 273-284]
 • آهنگ فلوتاسیون بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال‌سنگ [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 45-52]
 • آهنگ کرنش بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و بردارهای سرعت GPS [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 57-66]
 • آهنگ کرنش ژئودتیکی بررسی زمین‌ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمیGPS [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 223-230]
 • آهنگ لغزش آهنگ لغزش راست بر گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن،فلات ایران مرکزی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 195-206]
 • آهنگ نسبی برپایی تحلیل کینماتیکی نشانگرهای ژئومورفیکی و برآورد آهنگ نسبی تغییرشکل‌های فعال در امتداد گسل کواترنر هرمود- خاور زاگرس مرکزی [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 135-142]
 • آهنگ نسبی کوتاه‌شدگی تحلیل کینماتیکی نشانگرهای ژئومورفیکی و برآورد آهنگ نسبی تغییرشکل‌های فعال در امتداد گسل کواترنر هرمود- خاور زاگرس مرکزی [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 135-142]
 • آهنگ نفوذ مته بررسی و مدل‌سازی تأثیر شیب‌داری درزه‌ها بر سرعت چالزنی در معادن روباز [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 86-92]
 • آهن- مس اسکارنی کانه زایی و ویژگی های ژئوشیمیایی سیال‎های کانسنگ ساز در منطقه بحرآسمان، جنوب خاور کمربند ماگمایی کرمان [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 143-156]
 • آهن ‌منگنز‌دار کانه‌زایی آهن منگنزدار در دولومیت‎های معادل سازند شتری در شمال خاور دهبید، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی، استان فارس [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 369-382]
 • آوج سنگ‌نگاری، جایگاه زمین‌ساختی و منشأ سنگ‌های آذرین اولیگوسن – میوسن شمال رزن [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 79-88]
 • آیتامیر چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 3-12]
 • آی‎قلعه‎سی ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی‎قلعه‎سی، جنوب خاور تکاب [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 129-138]
 • آی قلعه سی تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 3-10]
 • آیین‌نامه ساختمانی رده‌‌بندی نوع زمین با استفاده از سرعت موج برشی در گستره شهر شیراز بر اساس آیین‌نامه‌های ساختمانی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 215-222]

ا

 • ائوسن ریززیست‌چینه‎شناسی سازند پابده (ائوسن میانی– بالایی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه، باختر گسل کازرون [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 143-156]
 • ائوسن پراکندگی و تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران (برش دهانه ورودی ناودیس چهل‌کمان، باختر سرخس) و کاربرد دیرین‌بوم‌شناختی آنها [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 163-172]
 • ائوسن ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ایمافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 209-220]
 • ائوسن کانه‌زایی مس چینه‌کران نوع مانتو (Manto-type) در آندزیت پورفیر پیروبیتومن‌دار کشکوییه رفسنجان، زیرپهنه دهج-ساردوییه [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • ائوسن بررسی زمین‌شیمی و تعیین منشأ بنتونیت و سیلیس‌زایی در معدن کویر خور و بیابانک )استان اصفهان( [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 67-76]
 • ائوسن زیست‏ چینه‏ نگاری رسوبات کربناته ائوسن در خاور ایران مرکزی (ناحیه تربت جام): با اهمیت گسترش چینه‏ شناسی گونه Nummulites perforatus و نانوفسیل‌های آهکی [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 91-100]
 • ائوسن کانسار مس- طلای پورفیری ائوسن مسجدداغی، شمال باختر ایران، نمونه ای از کانسارهای پورفیری نوع جزایر کمانی [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 43-58]
 • ائوسن پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 21-26]
 • ائوسن تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند جهرم در ناحیه بوشهر بر مبنای روزن‌داران کف‌زی و ایزوتوپ استرانسیم [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 169-176]
 • ائوسن فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 67-82]
 • ائوسن کانی‌شناسی، ساخت و بافت و الگوی تشکیل کانسار مس تیپ مانتو کهک در توالی آتشفشانی- رسوبی ائوسن، جنوب قم [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 145-154]
 • ائوسن پسین چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 157-168]
 • ائوسن پیشین دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 229-236]
 • ائوسن میانی چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 157-168]
 • ائوسیمرین بررسی ساختار هم تافت های فریمان و دره انجیر و اهمیت آن در شناخت فرگشت زمین درز تتیس کهن [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 133-142]
 • ابارق سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گدازه‌ها و دایک‌های منطقه ابارق (استان کرمان) [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 130-139]
 • ابرانباشت‌گر استفاده از روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی به‌منظور پی‌جویی کانه‌زایی مس، سرب و روی در محدوده‌ مسجدداغی جلفا (آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 51-64]
 • ابرفرورانشی مینرال شیمی کروم‎اسپینل و تعیین محیط زمین‎ساختی پریدوتیت‎های لرد‎گرم پایین در خاور حاجی‎آباد، جنوب خاور ایران [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 297-302]
 • ابزار دقیق رفتارنگاری سد دوستی تا انتهای ساخت به کمک داده‌های ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 213-222]
 • ابعاد فرکتال ژئوشیمی و تحلیل فرکتال انکلاوها در توده گرانودیوریتی ده‌بالا برای بررسی فرایند هیبریداسیون ماگمایی [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 295-308]
 • اپی‌ترمال منشأ رگه‌های پلی‌متال اپی‌ترمال در منطقه نیکوییه (باختر قزوین) بر اساس مطالعات کانی‌شناسی، دگرسانی و میانبار سیال [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 157-168]
 • اپی‌ترمال بررسی کانی‌سازی مس- طلادار گرانیتویید طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبار سیال [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 255-282]
 • اپی‌ترمال سنگ‌شناسی، دگرسانی‌ و کانه‌زایی رگه- رگچه‌ای چندفلزی (مس- سرب- روی) در منطقه لوبین- زرده، شمال ‌خاور زنجان [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 41-52]
 • اپی‌ترمال مطالعه زمین‌شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانه‌زایی‌های طلای شمال بزمان [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 165-180]
 • اپی‌ترمال زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و مطالعه‌ میانبارهای سیال نهشته‌ برون‌زاد روی در منطقه‌ خارنگون، شمال‌خاوری بافق، ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 233-242]
 • اپی‌ترمال بررسی کانی‌سازی طلا در محدوده شمال بزمان (چاه‌نعلی) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 287-292]
 • اپی‌ترمال کانسار طلا- نقره (مس) اپی‌ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه‌عمیق محیط کششی درون‌کمانی، در شمال‌باختر ماه‌نشان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 329-349]
 • اپی‌ترمال تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده‌های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه‌ای با کمک داده‌های زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی در منطقه کوه‌شاه، بیرجند، خراسان جنوبی [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 23-38]
 • اپی‌ترمال ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگ‌های آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه‌زرد، کمربند ارومیه- دختر [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 185-196]
 • اپی‌ترمال کانه‌زایی، دگرسانی و ویژگی‌های سیال‌کانه‌زا در کانسار فلزات پایه و گرانبهای چشمه‌حافظ، رشته‌کوه ترود- چاه‌‌شیرین، شمال ایران مرکزی [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 99-110]
 • اپی‌ترمال کانی‌شناسی و دگرسانی گرمابی سامانه رگه‌ای اپی‌ترمال در منطقه اکتشافی مطرآباد، شمال خاور ایران [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 155-164]
 • اپی‌ترمال کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 9-24]
 • اپی‌ترمال کانه‌زایی طلای اپی‌ترمال با میزبان رسوبی عربشاه، جنوب ‌خاور تکاب، شمال ‌باختر ایران [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 265-282]
 • اپی‌ترمال زمین‌شناسی کانسنگ و مطالعات میانبارهای سیال در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 129-136]
 • اپی‌ترمال مطالعات کانی‌شناسی و میانبار‌‌های سیال ذخیره طلای اپی‌ترمال شرف‌آباد، شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 149-154]
 • اپی‌ترمال زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • اپی‎ترمال زمین‌شناسی، سنگ‎نگاری، دگرسانی و کانه‎زایی در کانسار چندفلزی (Pb-Zn-Cu-Au-Ag) نیان، بجستان، شمال باختری بلوک لوت، خاور ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 315-329]
 • اپی ترمال زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال سه بندون، شمال بردسکن، خراسان رضوی [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 155-168]
 • اپی ترمال زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 243-256]
 • اپی‎ترمال سولفیداسیون بالا کانسار خلیفه‌لو: کانی‌زایی مس- طلای اپی‌ترمال سولفیداسیون بالا (High-Sulfidation) در پهنه ماگمایی طارم، شمال خرمدره [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 179-194]
 • اپی‌کلاستیک بررسی رخساره‌شناسی و محیط تشکیل توالی‌های آتشفشانی کوه چهل‌تن، واقع در جنوب باختر بردسیر (استان کرمان) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 103-112]
 • اتریشین ماگماتیسم ژوراسیک و کرتاسه در ناحیه مری- اسبکشان، شمال- شمال باختر زیر پهنه درونه- کاشمر (خارتوران) [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 159-168]
 • اثرات انسانی تأثیر عوامل طبیعی و انسانی بر کیفیت منابع آب دشت لنجانات اصفهان [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 173-186]
 • اثرات زیست‌محیطی اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 103-108]
 • اثرات ساختگاهی بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 167-172]
 • اثرات ساختگاهی مدل‌سازی ضریب بزرگنمایی خاک‌های ماسه‌ای به دو روش شبکه عصبی و برنامه‌ریزی بیان ژن [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 87-98]
 • اثرجنس تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 185-196]
 • اثرچینه نگاری (ایکنواستراتیگرافی) اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد،ایران مرکزی [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 101-112]
 • اثر‌رخساره اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 145-152]
 • اثررخساره زئوفیکوس تحلیل اثر رخساره‌ای رادیولاریت‌های کرمانشاه به‌منظور بررسی محیط رسوبی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 209-116]
 • اثررخساره کروزیانا تحلیل اثر رخساره‌ای رادیولاریت‌های کرمانشاه به‌منظور بررسی محیط رسوبی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 209-116]
 • اثر ساختگاه مطالعه اثر ساختگاه در شهرستان شهرضا با استفاده از اندازه‌گیری مایکروترمور و اندیس آسیب‌پذیری [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 27-36]
 • اثرشناسی رسوب‎شناسی و اثرشناسی نهشته‎های دریای باز تحت تأثیر امواج و دلتای رودخانه‌ای سازند نایبند (تریاس بالایی) در بلوک طبس، ایران مرکزی [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 47-60]
 • اثرشناسی اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 145-152]
 • اثرشناسی اثرشناسی سازند جیرود در رخداد انقراض هانگنبرگ (فامنین- تورنزین)، برش زایگون، البرز مرکزی [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 33-48]
 • اثرشناسی اثرشناسی ردپای پستانداران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش ایوانکی، ‌خاور تهران [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 56-67]
 • اثر فسیل اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 145-152]
 • اثرفسیل مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 229-244]
 • اثرفسیل تکامل ساختاری اثرفسیل گروه زئوفیکوس در سازند پابده (پالئوسن-الیگوسن)، جنوب خاوری استان ایلام، جنوب باختری ایران [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 211-220]
 • اثرگونه تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 185-196]
 • اجزای زیستی و نازیستی تاریخچه رسوبگذاری، دیاژنز و زمین‌شیمی سازند تله-زنگ،جنوب لرستان [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 105-114]
 • احتمالاتی کاربرد شبیه‌‎سازی مونت‌‌کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه (مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل) [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 3-10]
 • احتمال خطر زمین‌لرزه بررسی تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین‌لرزه درگستره تهران: مروری بر پژوهش‌های پارینه‌لرزه‌شناسی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 263-273]
 • احتمالی تفکیک دگرسانی‌های کانسار مس سونگون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 41-46]
 • احمدآباد ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گنبد‎های آداکیتی پرسیلیس احمدآباد خارتوران (جنوب شرق شاهرود) [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 291-298]
 • احمدآباد رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی- سرب (مولیبدن) احمدآباد، شمال‌خاور بافق و مقایسة آن با کانسار بلایبرگ (Bleiberg) در آلپ [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 69-80]
 • احیایی و کانه‌زایی شده کانی‌شناسی، ساخت و بافت و نحوه تشکیل رخداد مس رسوبی- دیاژنتیک مارکشه، تیپ Redbed، در سازند سرخ گره‌دو به سن ژوراسیک، جنوب ایران مرکزی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 81-92]
 • اختلاط/آمیختگی ماگمایی فرایندهای مؤثر در تکوین توده نفوذی کوه‌دم، شمال خاور اردستان: با تکیه بر شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 191-200]
 • اختلاط ماگمایی سنگ‌شناسی و پتروژنز سنگ‌های آذرین بازیک منطقه مشیران واقع در شمال مشکین‌شهر [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 201-213]
 • اختلاط ماگمایی بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 285-294]
 • اخنلاط ماگمایی سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 215-229]
 • ادهوکراسی بررسی ساختار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف ارائه مدل مطلوب [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 45-52]
 • ارتباطات جانوری رژیم‌های تغذیه‌ای و بوم‌شناسی دیرینه شکم‌پایان دریایی توالی کنگلومرایی بختیاری در منطقه شلمزار [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 197-210]
 • ارتباط مکانی شناسایی خطواره‏های گسلی کمربند چین‌خورده- راندگی زاگرس بر پایه تفسیر تصاویر ماهواره‏ای و تعیین ارتباط آنها با موقعیت گنبد‏های نمکی رخنمون یافته سری هرمز با استفاده از تحلیل های GIS [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 17-32]
 • ارتباط هندسی و جنبشی تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌های عرضی در ناحیه دشت‌بو (جنوب باختر دامغان) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 257-266]
 • ارتباط هیدروژئولوژی مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی آبخوانهای بازالتی و کارستی منطقه ماکو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 2-13]
 • ارتفاع ارتومتریک مطالعه امکان‌سنجی جایگزینی ترازیابی دقیق با GPS/Levelling در منطقه ایران [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 185-192]
 • ارتفاع بیضوی مطالعه امکان‌سنجی جایگزینی ترازیابی دقیق با GPS/Levelling در منطقه ایران [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 185-192]
 • ارتوگنیس ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشأ احتمالی ارتوگنیس‌های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 77-88]
 • اردبیل سنگ‌شناسی گدازه‌های زیردریایی منطقه حیران در شمال خاور اردبیل به عنوان مطالعه موردی از نوار باز شدگی حاشیه جنوبی دریای خزر [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 93-104]
 • اردستان سن سنجی توده نفوذی کوه‌دم، دایک‌ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیم-سرب [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 145-154]
 • اردستان مطالعه منطقه‌بندی بلورهای فلدسپار در سنگ‌های نفوذی کوه‌دم [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 133-146]
 • اردستان زمین‌شناسی، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و زایش معدن منگنز بزنین، اردستان (استان اصفهان) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 75-88]
 • اردستان فرایندهای مؤثر در تکوین توده نفوذی کوه‌دم، شمال خاور اردستان: با تکیه بر شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 191-200]
 • اردکان بررسی تغییرات شیمیایی و ساختاری و تعیین حرارت در یک دگرشکلی پیش‌رونده: شواهدی از پهنه برشی زرین، اردکان [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 11-16]
 • اردوویسین زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 137-146]
 • اردوویسین اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد،ایران مرکزی [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 101-112]
 • اردوویسین زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 150-163]
 • اردوویسین پیشین زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 28-37]
 • ارزش اطلاعات پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های آماری (منطقه پیشکوه، شهرستان فریدون‌شهر) [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 149-158]
 • ارزش افزوده صنعتی راهبردهای توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی در ایران [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 107-112]
 • ارزوییه ژئوشیمی و پتروژنز توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه (جنوب ایران) [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 65-76]
 • ارزیابی ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های گرگان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 35-46]
 • ارزیابی خطر لرزه‌ای ارزیابی دوره بازگشت زمین‌لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ‌های لرزه‌ای [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 83-92]
 • ارزیابی ذخیره برآورد ذخیره کانسار فسفات اسفوردی با استفاده از روش‌های زمین‌آماری و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 102-109]
 • ارزیابی سنگ مادر هیدروکربن بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 219-228]
 • ارسباران پلوتونیسم شوشونیتی، آداکیتی (C-type)و لامپروفیری پس از برخورد در توده خانکندی، ارسباران (شمال باختر ایران) [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 173-188]
 • ارسباران سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 227-240]
 • ارغش زمین‌شناسی کانسنگ و مطالعات میانبارهای سیال در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 129-136]
 • ارغش تغییرات ایزوتوپی گوگرد، کربن و اکسیژن در سولفید و کربنات در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 173-183]
 • ارومیه بررسی زمین‌شناسی و کانی‌سازی پتانسیل تیتانیم خانیک- غازان، ارومیه، استان آذربایجان‌غربی [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 67-78]
 • ارومیه کانی‌سازی و زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان ‌غربی [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 195-204]
 • ارومیه بررسی ساز وکار دگرریختی و ریزساخت‌های مربوط به آن در سنگ‌های میلونیتی بازیک شمال باختر ارومیه [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 47-54]
 • ارومیه بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی کانی‌های دگرگونه در سنگ‌های بازیک میلونیتی و متاسوماتیک شمال باختر ارومیه [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 119-130]
 • ارومیه - دختر ژئوشیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آتشفشانی و نیمه‌آتشفشانی نئوژن منطقه راوه در کمربند ماگمایی ارومیه - دختر (ایران مرکزی) [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 91-104]
 • ارومیه – دختر بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 183-195]
 • ارومیه- دختر ریزطیف‌نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیال‌های کانه‌ساز در سامانه مس پورفیری باغ‌خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه- دختر [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 21-36]
 • ارومیه- دختر فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 37-48]
 • ارومیه- دختر ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نفوذی اسیدی الیگو- میوسن شمال باختر شهربابک، کرمان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 157-170]
 • ارومیه- دختر کانسار طلا- نقره (مس) اپی‌ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه‌عمیق محیط کششی درون‌کمانی، در شمال‌باختر ماه‌نشان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 329-349]
 • ارومیه- دختر ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگ‌های آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه‌زرد، کمربند ارومیه- دختر [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 185-196]
 • ارومیه- دختر کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 9-24]
 • ارومیه- دختر کانه‌زایی طلای اپی‌ترمال با میزبان رسوبی عربشاه، جنوب ‌خاور تکاب، شمال ‌باختر ایران [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 265-282]
 • ارومیه- دختر کانی‌شناسی و خاستگاه گارنتیت‌های آهن‌دار محدوده چوگان- شمال میمه [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 3-12]
 • ارومیه- دختر بررسی ژئوتکتونیکی فعالیت ماگمایی پالئوزوییک زیرین در زون ارومیه- دختر (جنوب کاشان) [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 47-52]
 • ارومیه- دختر بررسی تراورتن‌های ارومیه- دختر شمالی و مقایسه آنها با تراورتن‌های سنندج- سیرجان شمالی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار 18O و 13C [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 143-152]
 • ارومیه- دختر مینرال‎شیمی و پتروژنز اسکارن خاور نابر، جنوب باختر کاشان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 253-264]
 • ارومیه- دختر زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • ارومیه- دختر زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سرب (نقره) دره امرود در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، جنوب قهرود [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 259-268]
 • ارومیه-دختر سن سنجی توده نفوذی کوه‌دم، دایک‌ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیم-سرب [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 145-154]
 • ارومیه-دختر جایگاه ژئودینامیکی محدوده معدن مس وشنوه واقع در جنوب شرقی کهک( جنوب قم). [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 175-184]
 • ازبک‌کوه متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 97-106]
 • ازبک‌کوه تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 245-254]
 • ازبک کوه مطالعه سیستماتیک و زیست‎بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین، بلوک طبس (برش زلدو) [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 65-74]
 • ازنا معرفی رخداد کانه زایی تنگستن (مس) چینه سان- چینه کران در باختر ازنا، استان لرستان [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 107-120]
 • اسپور و پولن پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • اسپینل ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • اسپینل‏ لرزولیت سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 117-128]
 • اسپینل لرزولیت بررسی زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی و پتروژنز سنگ‎های آذرین محدوده معدنی- اکتشافی ماهور، باختر ده‌سلم، با نگرشی بر جایگاه تکتونوماگمایی لوت [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 179-198]
 • اسپینل لرزولیت جایگاه زمین‌ساختی ـ ماگمایی بازالت‌های بالشی کرتاسه در دامنه شمالی البرز در خاور گیلان (شمال ایران): بخشی از مجموعه افیولیتی یا کافت درون قاره‌ای؟ [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 171-182]
 • استان آذربایجان ‌شرقی شیمی‌کانی و پتروژنز دایک‌های لامپروفیری کالک‌آلکالن معادن سونگون و هفت‌چشمه (استان آذربایجان‌ شرقی، ایران) [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 47-60]
 • استان آذربایجان غربی هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب چشمه ها و آب های آشامیدنی روستاهای واقع در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، شمال باختر تکاب، استان آذربایجان غربی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 77-82]
 • استان تهران پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان تهران با استفاده از روش‌های داده محور و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 101-114]
 • استان خوزستان شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 33-46]
 • استان زنجان گردشگری زمین‌شناسی در استان زنجان [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 97-102]
 • استان سمنان بررسی منشأ برخی عناصر در رسوبات سطحی استان سمنان و شمال خاوری اصفهان با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 297-308]
 • استان سمنان تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • استان کرمان جنبه‌های کانی‌شناختی، زمین‌شیمیایی و زایشی کانی‌سازی کانسار مولیبدن- مس پورفیری نوچون، استان کرمان، ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 11-24]
 • استان کرمانشاه شناسایی مناطق مساعدآلودگی آب‌های زیر زمینی به کمک پهنه‌بندی تحول کارست با GIS( مطالعه موردی استان کرمانشاه ) [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 25-32]
 • استان گلستان تجزیه و تحلیل چندفرکتالی مراکز سطحی زمین‌لرزه‌های استان گلستان [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 123-128]
 • استان گلستان اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 103-108]
 • استان لرستان نقش ژئوپارک‌ها‌ در ملاحظات گردشگری آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی: ایجاد ژئوپارک در استان لرستان [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 179-192]
 • استان هرمزگان رده‌بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش‏های هانسن و هایس [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 251-256]
 • استان هرمزگان تحولات پتروژنزی و محیط زمین‌ساختی هارزبورژیت‌های مجموعه اولترامافیک آب‍بید (خاور حاجی‎آباد، استان هرمزگان) [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 221-232]
 • استحکام فشاری سرد بررسی دولومیت زفره به عنوان ماده اولیه نسوز و تهیه آجردولومیت زیرکنیایی [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 116-123]
 • استخراج ترتیبی بررسی آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ترافیکی شهر مشهد و تعیین منشأ آن با استفاده از روش استخراج ترتیبی [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 141-150]
 • استخراج حلالی مقایسه اقتصادی دو روش سمنتاسیون و استخراج حلالی برای بازیابی مس از محلول فروشویی شده (لیچ) کانسارهای اکسیده مس طارم سفلی [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 68-73]
 • استخراج معادن سنگ ساختمانی کرمان آنالیز خطوارگی در رخنمون‌های آهکی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مورد مطالعه : معادن سنگ ساختمانی کرمان) [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 185-196]
 • استخروئیه سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه(آپتین – سنومانین پیشین)،‌خانواده Sellithyrididae در ناحیه باختر کرمان(برش استخروئیه) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 73-80]
 • استر نقشه‌برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن (ساری‌گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 95-104]
 • استر مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه نمونه‌های صحرایی [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 221-234]
 • استر اثر کالیبراسیون داده‌های استر در بارزسازی‌های سنگ شناختی؛ مطالعه موردی کمپلکس افیولیتی نیریز [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 129-138]
 • استر مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری بردسکن [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 199-208]
 • استر نقشه‌برداری دگرسانی های گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه رابر، کرمان [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 123-128]
 • استر نقشه برداری مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده های استر و ETM+ در نیمه شمالی نقشه زمین شناسی 1:100000 بافت [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 121-128]
 • استراکد مطالعه محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی بر پایه استراکدا (ایران مرکزی) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 15-24]
 • استراکد زیست‎چینه‌نگاری و دیرینه‎بوم‌شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، شرق حوضه کپه‌داغ بر مبنای استراکدها، [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 75-82]
 • استراکدا زیست‌چینه‌نگاری استراکدای سازند آب‌تلخ در برش مزدوران (خاور کپه‌داغ) [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 253-260]
 • استراکدا بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله‌ها) و استراکدا [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 117-126]
 • استراکود و بریوزوآ) تشکیل شده‌اند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 55-67]
 • استرانسیوم -نئودیوم ویژگی ژئوشیمیایی سنگ های آذرین مرتبط با کانسارطلای اپی ترمال لوبین – زرده ، شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 289-302]
 • استرقان اکتشافات زمین‌شیمیایی طلا و مطالعه کانی‌های سنگین رسوبات رودخانه‌ای منطقه استرقان، خاروانا، آذربایجان شرقی- شمال باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 263-276]
 • استعداد سنگ‌ریزش استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد) [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 160-169]
 • استقلال مقایسه نهشته‌های کربنیفر بالایی- پرمین بر مبنای کنودونت‌ها در ناحیه آباده (برش بناریزه و استقلال) با مناطق هم‌جوار [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 175-180]
 • استوک ورک زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • استیبنیت تغییرات ایزوتوپی گوگرد، کربن و اکسیژن در سولفید و کربنات در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 173-183]
 • استیبنیت پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 60-69]
 • استیلولیت بررسی تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 13-24]
 • اسفنج اسفنج‌های اسفینکتوزوئن تریاس بالایی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان (خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 173-182]
 • اسفندقه تحلیل ریزساختارها و سازوکارهای دگرشکلی بخش خاوری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده‌شیخ، منطقه اسفندقه، جنوب استان کرمان [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 159-166]
 • اسفندقه مدل‌سازی اکتشافی کانسارهای فلزی با استفاده از پردازش داده‌های ASTER و OLI برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی در منطقه دولت‌آباد اسفندقه، استان کرمان [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 45-56]
 • اسفندقه- فاریاب تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 201-212]
 • اسفوردی بررسی کانی‌های خاکی کمیاب در کانسار مگنتیت-آپاتیت اسفوردی، ناحیه بافق [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 71-82]
 • اسفینکتوزوئن اسفنج‌های اسفینکتوزوئن تریاس بالایی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان (خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 173-182]
 • اسکارن منشأ کانسار آهن همیرد، شمال خاور سمنان: با استفاده از مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (S, C, O) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 61-70]
 • اسکارن تعیین خاستگاه سیال کانه‌ساز در کانسار کبالت قمصر با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‎‍‌های پایدار گوگرد و اکسیژن [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 235-248]
 • اسکارن استفاده از عناصر خاکی کمیاب و میانبارهای سیال در تعیین خاستگاه سیـال‌های سازنـده اسکارن پناه‌کوه، شمال باختر تفت، استان یـزد [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 329-340]
 • اسکارن مراحل کانه‌زایی و منشأ آهن کانسار باشکند در جنوب‌باختری سلطانیه بر اساس شواهد کانی‌شناسی، ساخت، بافت و ژئوشیمی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 355-372]
 • اسکارن رفتار زمین‌شیمیایی عناصر کمیاب خاکی در گارنت‌های اسکارن خوت با استفاده از داده‌هایLaser Ablation-ICP-MS [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 263-276]
 • اسکارن سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 153-164]
 • اسکارن کانی‌شناسی و سنگ‏شناسی اسکارن کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 213-220]
 • اسکارن کانی‌شناسی و خاستگاه گارنتیت‌های آهن‌دار محدوده چوگان- شمال میمه [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 3-12]
 • اسکارن کانی‌شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان) [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 119-126]
 • اسکارن زمین‌شناسی، ژئو‌شیمی و خاستگاه احتمالی کانه‌زایی چند فلزی میوه‌رود، شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 53-62]
 • اسکارن کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 33-44]
 • اسکارن ژئوشیمی و کانی شناسی زونهای اسکارنی و سنگ‌شناسی سنگ منشأ کانسار آهن سنگان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 108-125]
 • اسکارن زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 243-256]
 • اسکارن کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 327-338]
 • اسکارن مدل‌سازی اکتشافی کانسارهای فلزی با استفاده از پردازش داده‌های ASTER و OLI برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی در منطقه دولت‌آباد اسفندقه، استان کرمان [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 45-56]
 • اسکارن آهن ژئوشیمی توده‌های نفوذی، پترولوژی اسکارن، کانی‌شناسی و شیمی ماده معدنی در آنومالی سنجدک I، خاور مجموعه معدنی سنگان خواف [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 235-246]
 • اسکارن آهن بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • اسکارن خونی کانی‌شناسی گارنت در اسکارن خونی، شمال خاور انارک، استان اصفهان: شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 173-182]
 • اسکارن کلسیک مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال ‌خاور همدان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 99-112]
 • اسکارن کلسیک- منیزین مینرال‎شیمی و پتروژنز اسکارن خاور نابر، جنوب باختر کاشان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 253-264]
 • اسکارن کلسیمی خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 109-122]
 • اسکلریت‌های هولوتورین عناصر اسکلریت هولوتورین‌های کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 165-174]
 • اسکوری مطالعه ویژگی‌ها وشکل‌گیری حباب‌ها در هنگام فوران واحد اسکوری آتشفشان دماوند [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 11-22]
 • اسکوری تحولات توزیع اندازه حباب ها در منطقه آتشفشانی کواترنری قروه-بیجار، شرق کردستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 255-264]
 • اسمیت‌زونیت زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و مطالعه‌ میانبارهای سیال نهشته‌ برون‌زاد روی در منطقه‌ خارنگون، شمال‌خاوری بافق، ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 233-242]
 • اسمیت‌زونیت چگونگی فرایندهای برونزاد با تفسیری از کلاهک شسته‌شده و منطقه غنی‌شده اکسیدی در کانسار چندفلزی ماهور، باختر ده‌سلم [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 291-300]
 • اسید سولفوریک بررسی انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 135-142]
 • اسید سیتریک بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش‌های زیست‌سازگار [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 253-260]
 • اسید‌شویی تعیین مدل سینتیکی انحلال منیزیت در اسید‌نیتریک [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 102-107]
 • اسیدشویی مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 72-76]
 • اسید کلریدریک مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 72-76]
 • اسید نیتریک بررسی انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 135-142]
 • اسید نیتریک تعیین مدل سینتیکی انحلال منیزیت در اسید‌نیتریک [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 102-107]
 • اسیدی سولفاتی مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بویین‌زهرا [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 129-136]
 • اشباع شدگی آب ارزیابی پارامتر‌های مخزنی سازند بور‌گان در یکی از میدان‌های نفتی جنوب باختر ایران [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 68-79]
 • اشتهارد بررسی علل نشست تدریجی خطی زمین و ارزیابی پارامترهای ژئوتکنیکی در شهرک طالقانی اشتهارد [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 3-12]
 • اشکورات بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 199-208]
 • اشکورات علیا معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راستة بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 158-165]
 • اشگر ریززیست‌چینه‎شناسی سازند پابده (ائوسن میانی– بالایی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه، باختر گسل کازرون [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 143-156]
 • اصفهان ساخت و بافت، کانی‌شناسی و چگونگی تشکیل رخساره‌های سولفیدی در کانسار روی- سرب- (نقره) تپه‌سرخ با سنگ میزبان آواری- کربناتی، جنوب اصفهان [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 221-236]
 • اصفهان الگوی چین‎خوردگی و نقش آن در جایگاه ماده معدنی در معادن انجیره- وجین، تیران، باختر اصفهان [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 231-243]
 • اصفهان سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 287-296]
 • اصفهان رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دِزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان) [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 77-88]
 • اصفهان ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان) [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 75-80]
 • اصفهان کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی شمال خاور روستای علون‌آباد (خاور اصفهان) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 35-44]
 • اطلاعات زیست‌محیطی ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 74-85]
 • اعتبارسنجی خوشه‌بندی پهنه‌بندی شاخص کیفی سنگ در ساختگاه سد سمیلان، براساس گسل‌ها و شبکه عصبی خودسازمانده [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 99-112]
 • افتر بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌شناسی زئولیت‌های معدن افتر سمنان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 27-36]
 • اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 181-190]
 • افراز دگرشکلی بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و بردارهای سرعت GPS [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 57-66]
 • افراز کرانه‌ای ساختارهای خطی جنوب تهران (سری گسل‌های ری- کهریزک): پرتگاه گسل یا پدیده‌ای زمین‌ریخت‌شناختی؟! [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 109-114]
 • افراز‌های زمین‌لرزه‌ای مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 255-262]
 • افزایش شوری ارزیابی دلایل افزایش شوری آب‏های زیرزمینی ژرفی در معدن سنگ آهن گل‏گهر [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 207-214]
 • افزایش صحت نتایج بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 191-202]
 • افزایش موفقیت اکتشاف شدت بخشی به هاله‌‌های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای با استفاده از شناسایی و حذف مرحله‌ای عامل‌های غیر پیشگو به منظور افزایش موفقیت اکتشاف - مطالعات موردی: کانی‌سازی‌های فلورین و مس [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 85-92]
 • افزایش می‌یابد. کروژن‌های مطالعه شده (بر پایه نمودار S2/TOC) ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 55-67]
 • افشان زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • افشانه‌های گسلی یافته‌های نوین پارینه‌‌لرزه‌شناختی در پهنة‌ همپوشانی قطعه‌های شمال باختری و جنوب خاوری گسل شمال تبریز (شمال باختر ایران) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 3-12]
 • افضل‎آباد بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 177-184]
 • افق بازماندی سنگ نگاری و زمین‌شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 175-184]
 • افق بازماندی مطالعات کانی‎شناسی نورماتیو و ژئوشیمی عناصر کمیاب خاکی افق بازماندی پرمین در شمال خاور ملکان، استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 155-162]
 • افق بنتونیتی خور بررسی زمین‌شیمی و تعیین منشأ بنتونیت و سیلیس‌زایی در معدن کویر خور و بیابانک )استان اصفهان( [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 67-76]
 • افق جدایش سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب‌ خاور کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 79-90]
 • افق جدایش تأثیر چینه‌نگاری مکانیکی بر سبک ساختاری در بخش میانی کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 329-334]
 • افق رویداد لرزه‌ای لرزه‌خیزی پارینه در پلیستوسن پایانی- هولوسن، خوشه‌بندی زمانی و احتمال رخداد زمین‌لرزه بزرگ (M>7) روی گسل دهشیر، ایران مرکزی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 75-90]
 • افق زیستی تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن‌بران شناور در خاور حوضه کپه داغ٬ شمال خاور ایران [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 45-64]
 • افق کانه‌زایی تحلیل رخساره‌ای سنگی و جایگاه چینه‌ای افق‌های کانه‌زایی روی- سرب- باریت با میزبان کربناته– تخریبی در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 233-246]
 • افق مخزنی دهرم تحلیل ساختاری ساختمان گشتاسب در جنوب دشت سروستان (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 67-76]
 • افقهای کانه دار کانه زایی بروندمی-آتشفشان‌زاد چینه سان تنگستن (مس-روی) در کانسار چاه-کلپ، (جنوب بیرجند) و افقهای کانه دار آن [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 80-99]
 • افق‌های گسسته میانی تحلیل جنبشی هندسه چین‌خوردگی در تاقدیس آغاجاری (فروافتادگی دزفول)، ایران [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 261-272]
 • افیولیت زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 387-396]
 • افیولیت سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 153-164]
 • افیولیت تحولات پتروژنزی و محیط زمین‌ساختی هارزبورژیت‌های مجموعه اولترامافیک آب‍بید (خاور حاجی‎آباد، استان هرمزگان) [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 221-232]
 • افیولیت بررسی ژنز و خاستگاه ژئودینامیکی کرومیتیت های نیامی مجموعه اولترامافیک آب بید (جنوب استان کرمان) [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 303-314]
 • افیولیت نقش ترکیبات مرتبط با فرورانش در منشأ ماگمای سازنده توالی پوسته ای افیولیت جنوب ده شیر [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 241-268]
 • افیولیت زمین شناسی و سنگ‌شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 103-112]
 • افیولیت ژئوشیمی و محیط زمین‌شناسی کرومیتیت‌های ناحیه الند از مجموعه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 47-56]
 • افیولیت کاربرد عناصر گروه پلاتین (PGE) در اکتشاف و ارزیابی اقتصادی درکانسارهای کرومیت کمربند افیولیتی سبزوار [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 9-12]
 • افیولیت فرومد پترولوژی و پتروژنز گدازه‌های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 147-158]
 • افیولیت- ملانژ بررسی زایش لیستونیت‌های طلادار با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی، کانی سنگین، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (اکسیژن، کربن و گوگرد) در پهنه افیولیت- ملانژ خاور کشور (منطقه هنگران- جنوب بیرجند) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 131-144]
 • افیولیت ملانژ بیرجند تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران) [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 37-46]
 • افیولیت‌ نائین زمین‌شیمی و سنگ‌شناسی توالی گوشته‌ای در افیولیت‌های نائین [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 31-44]
 • افیولیت نایین سنگ‌نگاری، دما فشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت‌های دره‌ده (خاور افیولیت ملانژ نایین) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 43-54]
 • افیولیت‌های سیه‌چشمه ژئوشیمی و پتروژنز سری‌های بازالتی-آندزیتی افیولیت‌های سیه‌چشمه، شمال باختر خوی [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 131-136]
 • افیولیت هرسین سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های بالشی محدوده هرسین، افیولیت کرمانشاه، باختر ایران [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 189-198]
 • اقلید جنبش‌شناختی ساختارهای گسلی در منطقۀ اقلید، حاشیه زاگرس بلند [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 103-114]
 • اقیانوس سوان ـ آکرا ـ قره‌داغ سنگ‌شناسی گدازه‌های زیردریایی منطقه حیران در شمال خاور اردبیل به عنوان مطالعه موردی از نوار باز شدگی حاشیه جنوبی دریای خزر [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 93-104]
 • اکاپل سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 215-229]
 • اکتشاف رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (Re) و اُسمیم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 245-252]
 • اکتشافات بیوژئوشیمیایی استفاده از روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی به‌منظور پی‌جویی کانه‌زایی مس، سرب و روی در محدوده‌ مسجدداغی جلفا (آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 51-64]
 • اکتشافات زمین‌شیمیایی اکتشافات زمین‌شیمیایی و بررسی گسترش هاله‌های ترکیبی عناصر در نمونه‌های خاک منطقه مسجدداغی جلفا [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 144-151]
 • اکتشافات ژئوشیمیایی اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • اکتشافات ژئوفیزیکی تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی (IP/RS) محدوده معدنی طلای هیرد بر مبنای مطالعات زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 235-246]
 • اکتشافات هیدروکربنی کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 51-56]
 • اکتشاف توده معدنی تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی : معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 145-154]
 • اکتشاف ژئوشیمیایی هاله‌های منفی ژئوشیمیایی و اهمیت آنها در اکتشافات منطقه‌ای قره‌چمن- دوزدوزان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 383-392]
 • اکتشاف مقدماتی طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 135-142]
 • اکتیویته سیال‌ها مقایسه اکتیویته سیال‌ها در سنگ های رسی و کربناتی دگرگون‌شده چشین در هاله مجاورتی باتولیت الوند، همدان [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 25-34]
 • اکلوژیت سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده‌رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 183-196]
 • البرز ماکروفسیل‎های گیاهی سازند کلاریز معدن یورت شرقی، آزادشهر و تطابق آن با دیگر افق‎های گیاهی ایران و جهان [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • البرز ویژگی‌های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 29-38]
 • البرز مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 49-56]
 • البرز نشانه‌‌‌های زمین‌ریختی زمین‌ساخت فعال حوضه زهکشی چالوس در البرز، شمال ایران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 273-280]
 • البرز ویژگی‌های مغناطیسی ماسه‌سنگ‌های گروه شمشک، در پاسخ به کاربرد روش‌های زمین‌مغناطیس [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 153-164]
 • البرز جایگاه زمین‌ساختی ـ ماگمایی بازالت‌های بالشی کرتاسه در دامنه شمالی البرز در خاور گیلان (شمال ایران): بخشی از مجموعه افیولیتی یا کافت درون قاره‌ای؟ [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 171-182]
 • البرز شواهد وارونگی بردار لغزش در گسل کوشک نصرت، شمال ساوه [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 315-328]
 • البرز چینه‌نگاری سکانسی بخش‏های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 25-38]
 • البرز زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی مجموعه بازالتی سلطان‎میدان در رخنمون‌های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 63-76]
 • البرز اثرشناسی سازند جیرود در رخداد انقراض هانگنبرگ (فامنین- تورنزین)، برش زایگون، البرز مرکزی [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 33-48]
 • البرز محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته‌های سازند جیرود در برش ده صوفیان [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 101-116]
 • البرز فرگشت ساختاری البرز در میان زیستی و نوزیستی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 201-216]
 • البرز بررسی زمین‌ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمیGPS [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 223-230]
 • البرز سازوکار گسل جوان البرز (منطقه شمالی قم)، شاهدی بر انتقال وارون‌شدگی گسل‌های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل‌های هم‌راستای آنها در جنوب این پهنه [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 13-22]
 • البرز تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 185-196]
 • البرز بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 219-228]
 • البرز زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های سیستم کربنیفر در منطقه کیاسر بر پایه حضور عناصر کنودونتی و معرفی 7 زیست‌زون مطابق با استانداردهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 117-122]
 • البرز سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سازند کهر در نواحی فیروزآباد و شاهین‌دژ (البرز مرکزی و باختری) [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 109-114]
 • البرز ویژگی‌های هندسی و سازو کار جوان گسل طالقان :بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 173-177]
 • البرز بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن زرجه‌بستان(شمال خاور قزوین) با استفاده از REE و HFSE [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 140-149]
 • البرز نگاهی نو برجغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 38-53]
 • البرز بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 136-147]
 • البرز منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 57-66]
 • البرز چینه‌نگاری سنگهای دونین بالایی در برش کلاریز [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 78-85]
 • البرز دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 235-246]
 • البرز- آذربایجان سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت‌های آق‌کند، شمال زنجان [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 99-110]
 • البرز-آذربایجان مطالعات کانی‌شناسی و میانبار‌‌های سیال ذخیره طلای اپی‌ترمال شرف‌آباد، شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 149-154]
 • البرز باختری بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم‌آباد، استان گیلان [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 123-132]
 • البرز باختری حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 359-368]
 • البرز باختری ریخت‌زمین‌ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان- شبستر، آذربایجان (ایران) [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 155-164]
 • البرز باختری بررسی ویژگی‏های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه‌های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت‌داغ (Yuntdağ) ترکیه [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 109-118]
 • البرز باختری تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 13-18]
 • البرز باختری- آذربایجان کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب در کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ناحیه زنجان [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 157-170]
 • البرز باختری- آذربایجان بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی خاور سهند (جنوب‌خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391]
 • البرز خاورى چینه‌نگارى سنگی‌ و ‌چینه‌نگارى زیستی بخش میانی گروه شمشک در برش گل بینی، شمال‌خاورى جاجرم با توجه ویژه به آمونیت‌ها [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 91-100]
 • البرز خاوری شرایط محیط دیرینه لایه‎های زغال‎سنگی ناحیه زغال‌دار قشلاق (البرز خاوری) بر پایه شواهد سنگ‌نگاری و رخساره‌ای [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 271-280]
 • البرز خاوری تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه‌ی گسلی میامی - البرز خاوری– بر پایه شواهد آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 79-86]
 • البرز خاوری تحلیل لیتوفاسیس‌ها و شرایط رسوب‌گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 211-218]
 • البرز خاوری زمین‌شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس‌کوه در البرز خاوری (استان سمنان) [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 73-84]
 • البرز خاوری مقایسه‎ ‎سنگ‎های آذرین مافیک سازند قلی (اردوویسین بالایی) و شیست‎های گرگان در پهنه البرز خاوری [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 263-276]
 • البرز خاوری کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی دارای پتانسیل محیطی خطرناک (PHTEs) نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 207-218]
 • البرز خاوری سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 21-32]
 • البرز خاوری لرزه زمین‌ساخت البرز میانی- خاوری و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمین‌لرزه 7/5 MW= جنوب دامغان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 87-98]
 • البرز خاوری مقایسه گشتاور لرزه‌ای، ژئودتیک و زمین‌شناسی در البرز خاوری و کپه داغ [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 183-192]
 • البرز خاوری سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال‌خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 39-52]
 • البرز خاوری دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری) [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 89-94]
 • البرز خاوری زیست زون‌بندی سازند جیرود در البرز خاوری (منطقه دامغان) براساس بازوپایان [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 19-30]
 • البرز خاوری فعالیت ماگمایی بازی در حوضه کششی پشت کمانی ژوراسیک زیرین- میانی در لبه شمالی پهنه‎های ایران مرکزی- جنوب البرز خاوری، شاهرود- دامغان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 123-136]
 • البرز خاوری و تصحیح ایستگاهی مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 115-122]
 • البرز شرقی شناسایی ویژگی‌های ساختاری و ترکیب باندی زغالسنگ‌های منطقه قشلاق، البرز شرقی: با استفاده از آنالیزهایXRD FT-IR, و Raman [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 75-88]
 • البرز غربی ویژگی ژئوشیمیایی سنگ های آذرین مرتبط با کانسارطلای اپی ترمال لوبین – زرده ، شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 289-302]
 • البرز مرکزی چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر در تاقدیس آینه ورزان-دلیچای، خاور تهران، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 143-154]
 • البرز مرکزی زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 137-146]
 • البرز مرکزی حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 359-368]
 • البرز مرکزی مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 27-38]
 • البرز مرکزی بررسی شواهد ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 227-234]
 • البرز مرکزی خرد‌لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه گرمسار [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 289-298]
 • البرز مرکزی بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 199-208]
 • البرز مرکزی بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و بردارهای سرعت GPS [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 57-66]
 • البرز مرکزی هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 175-186]
 • البرز مرکزی پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله‌ها [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 3-8]
 • البرز مرکزی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه تیار، جنوب آمل، تعیین سن و تطابق آن با سایر افق‌های گیاهی ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 229-237]
 • البرز مرکزی تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرزمرکزی با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 27-34]
 • البرز مرکزی ترکیب و کیفیت زغال‌سنگ‌های لاویج، البرز مرکزی، ایران [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 111-116]
 • البرز مرکزی نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه طالقان‌رود، شاهرود و سفید‌رود در البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 159-166]
 • البرز مرکزی مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 19-24]
 • البرز مرکزی نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 67-74]
 • البرز مرکزی سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای (ژوراسیک میانی) در منطقه پرور، شمال سمنان ، البرز مرکزی [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 89-94]
 • البرز مرکزی جلبک‌های آهکی نهشته‌های پرمین البرز مرکزی: رهیافت محیطی و چینه‌نگاری سکانسی [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 79-84]
 • البرز مرکزی هندسه ساختاری کوه‌های طالقان، شاهدی بر تکامل ساختاری جنوب البرز مرکزی از زمین‌ساخت وارون تا ترافشارش چپ‌گرد [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 127-134]
 • البرز مرکزی بررسی ریز بقایای کوسه‌های (کوندریکتین) فامنین بالایی سازند جیرود‌، البرز مرکزی [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 85-90]
 • البرز مرکزی اثرشناسی ردپای پستانداران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش ایوانکی، ‌خاور تهران [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 56-67]
 • البرز مرکزی آرایش هندسی مسیرهای در گستره کن-کرج (بخش جنوبی البرز مرکزی) بر پایه وارون‌سازی چند مرحله‌ای [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 140-149]
 • البرز مرکزی معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راستة بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 158-165]
 • البرز مرکزی شیمی کانی‌های سنگ‌های بازالتی پرمین شمال بلده (البرز مرکزی): بحث زمین‎دمافشارسنجی و جایگاه زمین‎ساخت- ماگمایی [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 3-14]
 • البرز مرکزی جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 147-156]
 • البرز مرکزی‌ رخساره‌ها ، محیط‌ رسوبی و دیاژنز سازند مبارک در ناحیه ولی‌آباد‌، البرز مرکزی [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 237-248]
 • البرزمرکزی سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 215-229]
 • الکترواستاتیکی امکان‌سنجی فرآوری کانسنگ اورانیم معدن خشومی به روشهای مغناطیسی و الکترواستاتیکی [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 100-108]
 • الکترومغناطیس حوزه زمان بررسی ساختار مقاومت ویژه الکتریکی میدان زمین‌گرمایی سبلان با استفاده همزمان از داده‌های مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس حوزه زمان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 29-34]
 • الکترومغناطیس هلیکوپتری وارون‌سازی سریع داده‌های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری برای شناسایی بی‌هنجاری سولفید توده‌ای طلادار منطقه باریکا در آذربایجان غربی، ایران [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 197-202]
 • الکترومغناطیس هلیکوپتری بررسی دقت مدلسازی پیشرو دادههای الکترومغناطیس هلیکوپتری در مدلسازی معکوس [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 137-140]
 • الکترومغناطیس هوابرد بررسی نتایج حاصل از اعمال الگوریتم وارون‌سازی اُکام بر داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در منطقه کلاته رشم [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 63-70]
 • الکترومغناطیس هوابرد هلیکوپتری معرفی انتگرال بهبود یافته ماندری در مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوابرد و مقایسه نتایج آن با انتگرال ماندری [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 115-118]
 • الگوریتم M8 بررسی عملکرد الگوریتم M8 در پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ باختر فلات ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 13-20]
 • الگوریتم Robust Lowess تعیین روابط کاهندگی دامنه امواج لرزه‌ای در ناحیه تهران [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 61-66]
 • الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوآرت (LM) طراحی دو شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین متغیرهای آبخوان محبوس نشتی [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 375-386]
 • الگوریتم ترکیبی Fuzzy-AHP مقایسه دو روش تصمیم‌گیری AHP و Fuzzy-AHP در مکان‌یابی اولیه سدهای زیرزمینی در منطقه طالقان [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 27-34]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی اثر سنگ‌شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه‌های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 159-166]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی ویژگی‌های زمین‌ساخت زمین‌لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 343-350]
 • الگوریتم ژنتیک برآورد تخلخل سازند گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ماشین کمیته ای متشکل از شبکه های عصبی مصنوعی منفرد آموزش‌دیده به روش مرتب سازی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 33-40]
 • الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 141-150]
 • الگوریتم‌های ژنتیک مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 211-220]
 • الگوریتم یادگیری ماشین مرزبندی زون‌های دگرسانی پتاسیک و فیلیک بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی سه‌بعدی داده های سیالات درگیر به روش شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 115-122]
 • الگوسازی آنالوگ تأثیر چینه‌نگاری مکانیکی بر سبک ساختاری در بخش میانی کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 329-334]
 • الگو‌سازی چرخه زمین‌لرزه الگو‌سازی چرخه زمین‌لرزه‌ای‌ در گسل شمال تبریز بر پایه داده‌های GPS [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 169-178]
 • الگو‌شناسی اهمیت پارامترهای مورد استفاده در پهنه‌بندی زمین‌ساختی خود سامانده ایران [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 165-170]
 • الگوهای تداخلی کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 51-56]
 • الگوهای متمایز تغییر شکل آشکارسازی تغییرشکل سطحی بر پایه تداخل‌سنجی تفاضلی رادار در میدان نفتی آغاجاری [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 103-112]
 • الگوی تداخلی چین‌خوردگی ساختار پهنه ‌برشی و الگوهای تداخلی چین‌ها در شمال اسفاجرد، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 119-130]
 • الگوی خوشه ای شناسایی الگوی خوشه ای رخداد زمین لرزه های پارینه روی گسل گلباف، جنوب خاوری کرمان [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 171-180]
 • الگوی داده مفهومی کاربرد الگوی داده مفهومی در تفسیر داده ‏های علوم زمین [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • الگوی دونات بررسی ویژگی پیش‌نشانگری ابعاد فرکتالی پیش از زمین‌لرزه بلده- کجور، البرز مرکزی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 127-132]
 • الگوی ساختاری زمین‌شناسی و الگوی ساختاری حوضه رسوبی انارک- تلمسی [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 315-320]
 • الگوی ساختاری بررسی ساختاری پهنه زاگرس بلند با تأکید بر سامانه گسل‌های جنوب خاور کرمانشاه [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 61-68]
 • الگوی عناصر خاکی کمیاب سنگ‌زایی گرانیتوییدهای پتاسیک مجموعه نفوذی کال کافی (شمال خاوری انارک) با استفاده از شاخصهای کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 154-163]
 • الگوی فرگشت فعالیت لرزه‌خیزی رسیدگی ساختاری گسله‌های مسبب زمین‌لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه‌خیزی در آن [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 57-66]
 • الگوی لرزه‌خیزی بررسی ویژگی پیش‌نشانگری ابعاد فرکتالی پیش از زمین‌لرزه بلده- کجور، البرز مرکزی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 127-132]
 • الگوی لرزه‌خیزی بررسی تغییرات مکانی پارامتر لرزه‌خیزی b در ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 186-187]
 • الگوی یادگیری ارائه روشی برای بهینه‌سازی شبکه عصبی برای برآورد عیار با استفاده از اطلاعات سیستم مس پورفیری سوناجیل- اهر [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 31-36]
 • المان محدود مطالعه رفتار مکانیکی سنگ‌کره در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی مکانیکی [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 164-176]
 • الموت منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 57-66]
 • الند ژئوشیمی و محیط زمین‌شناسی کرومیتیت‌های ناحیه الند از مجموعه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 47-56]
 • الوند جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 67-78]
 • الیکا زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 11-18]
 • الیگوتروفیکی زیست‌چینه نگاری و ‌دیرینه‎بوم‎شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن‌بران شناور، سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 75-84]
 • الیگودرز پتروژنز و خاستگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی درّه‌باغ (شمال باختر الیگودرز) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 407-420]
 • الیگودرز بررسی تکامل زمین‌شناسی- فلززایی در منطقه‌ خاور الیگودرز با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب و فرعی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 259-270]
 • الیگودرز سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی گل‌زرد با استفاده از روش بررسی فابریکهای مغناطیسی (AMS) [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 129-142]
 • الیگوسن زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 151-158]
 • الیگوسن رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاوری دلیجان- شمال ‌باختری ایران مرکزی [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 229-236]
 • الیگوسن سنگ‌نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشته‌های آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین‌ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 175-184]
 • الیگوسن ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 23-32]
 • الیگوسن سنگ‎چینه‎نگاری و زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان) [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 137-150]
 • الیگوسن- میوسن زیرین زیست ‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن و میوسن زیرین (سازند‌های پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر اساس روزن‎بران در جنوب باختر جهرم ، در فارس داخلی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 157-166]
 • الیگو- میوسن زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • الیگومیوسن فعالیت ماگمایی کششی پشت‌ کمانی در حوضه الیگومیوسن لبه شمالی ایران‌ مرکزی [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 239-252]
 • الیگومیوسن کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش‌تپه‌، جنوب ‌باختر زنجان [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 329-346]
 • الیگومیوسن ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری در برش دشتروم (جنوب یاسوج) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 169-178]
 • الیوین‎گابرو شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 271-280]
 • امارات بررسی تغییرات زمین‌ریخت‌شناسی (ژئومرفولوژی) و رسوب‌شناسی بخش‌های ساحلی و کم‌ژرفای کشور امارات در اثر ساخت جزایر مصنوعی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 61-68]
 • امپدانس بهنجار استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 335-340]
 • املش سنگ‌زایی سنگ‌های قلیایی جنوب املش در جنوب دریای خزر، شمال ایران [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 69-78]
 • امواج SH سازوکار زمین‌لرزه 10 آذر 1386 تبریز با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 35-38]
 • امواج‌ دنباله‌ای جداسازی جذب ذاتی و جذب حاصل از پراکنش امواج لرزه‌ای در پهنه شمال غربی فلات ایران [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 25-34]
 • امواج زمین‌لرزه و انفجار تشخیص زمین لرزه و انفجار با به‌کارگیری روش تجزیه مد تجربی (EMD) لرزه‌نگاشت‌ها [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 166-175]
 • امواج سطحی ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 83-94]
 • امواج سطحی بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • امواج کدا تعیین ضریب کیفیت امواج کدا در پهنه شمال باختری فلات ایران [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 271-280]
 • امواج کدا برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 91-100]
 • انارک- تلمسی زمین‌شناسی و الگوی ساختاری حوضه رسوبی انارک- تلمسی [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 315-320]
 • انباشتگاه همگن‌سازی تعیین ابعاد بهینه انباشتگاه‌های اختلاط با استفاده از شبیه‌سازی زمین‌آماری- مطالعه موردی [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 181-190]
 • انتخاب مشخصه اهمیت انتخاب مشخصه در کاربرد هوش مصنوعی در برآورد ژرفای تاقدیس توسط داد‌ه‌های گرانی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 141-148]
 • انتشار بررسی تأثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت‌ (منطقه ده‌نو، شمال‌باختری مشهد، ایران) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 37-46]
 • انتگرال بهبودیافته ماندری معرفی انتگرال بهبود یافته ماندری در مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوابرد و مقایسه نتایج آن با انتگرال ماندری [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 115-118]
 • انتگرال ماندری معرفی انتگرال بهبود یافته ماندری در مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوابرد و مقایسه نتایج آن با انتگرال ماندری [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 115-118]
 • انتگرال هیپسومتری بررسی ریخت‌زمین‌ساختی گستره کپه داغ – بینالود بر پایه شاخصهای گرادیان شیب رود و هیپسومتری [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 74-87]
 • انجمن زمین شناسان جوان سخن سردبیر [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 1-1]
 • انحلال تعیین مدل سینتیکی انحلال منیزیت در اسید‌نیتریک [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 102-107]
 • انحلال فرایند دولومیتی‌شدن و ارتباط آن با رخساره‌های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج ‌فارس [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 231-242]
 • انحلال‎پذیری ارزیابی ویژگی‎‌های زمین شناسی مهندسی سازند گچساران به منظور نشت آب (مطالعه موردی مخزن سد خرسان3) [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 131-142]
 • انحنای محوری ارزیابی متغیرهای مؤثر بر توزیع شکستگی‎ها در مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل ‎(جنوب باختر ایران) [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 129-134]
 • اندازه شن‌دانه تأثیرات شکل و اندازه شن‌دانه‌ها بر ویژگی‌های مقاومت برشی خاک‌های ماسه‌ای [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 189-196]
 • اندازه‌گیری جابه‌جایی مطالعه زمین لغزش با استفاده از تکنیک ماره [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 237-240]
 • اندیس آسیب‌پذیری مطالعه اثر ساختگاه در شهرستان شهرضا با استفاده از اندازه‌گیری مایکروترمور و اندیس آسیب‌پذیری [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 27-36]
 • اندیس‌های ریخت‌سنجی بررسی حرکات فرایشی گسل جرجافک توسط رودخانه‌های جبهه شمالی رشته‌کوه داوران [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 115-122]
 • انرژی برآورد انرژی قابل استحصال از جزرومد در خلیج چابهار [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 47-52]
 • انرژی مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 19-24]
 • انرژی چاه‌نمودار تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 253-258]
 • انرژی لرزه ای برآورد جنبایی گسل‌های فعال در جنوب و باختر بلوک لوت بر پایه گشتاورهای زمین‌شناختی، لرزه‌ای و ژئودتیک [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 211-222]
 • انعکاس ویترینیت اثبات وجود بلندی کهن توسط روش های ژئوشیمیایی در مرکز میدان نفتی بینک، جنوب ایران [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 51-56]
 • انفجار بررسی اثرات انفجار بر پرده آب‌بند سد مخزنی سرابی تویسرکان [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 187-198]
 • انقراض تنوع زیستی دیرینه روزن‌بران کوچک پرمین (یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه‌نگاری سنگی و زیستی در برش آب‎گرم قزوین [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 127-138]
 • انکلاو کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 107-118]
 • انکلاو ماگمایی استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشأ انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ‌های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 9-15]
 • انکلاو‌ میکروگرانولار فرایندهای مؤثر در تکوین توده نفوذی کوه‌دم، شمال خاور اردستان: با تکیه بر شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 191-200]
 • انکلاوهای میکروگرانولار مافیک ژئوشیمی و تحلیل فرکتال انکلاوها در توده گرانودیوریتی ده‌بالا برای بررسی فرایند هیبریداسیون ماگمایی [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 295-308]
 • انگوران بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 45-54]
 • انگیزش لغزش گسل مدل خطی المان محدود در انگیزش لغزش گسلی مجاور با سد‌ها [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 281-284]
 • انیدریت فرایند دولومیتی‌شدن و ارتباط آن با رخساره‌های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج ‌فارس [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 231-242]
 • انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی سازوکار جایگیری باتولیت گرانیتوییدی شیرکوه با استفاده از روش فابریک مغناطیسی [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 113-122]
 • انیق زمین‌شناسی و ژئوشیمی کانی‌سازی طلا- مس- مولیبدن در منطقه انیق- قره‌چیلر (شمال خاور خاروانا- آذربایجان شرقی) [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 135-150]
 • انیق- قره‌چیلر بررسی نتایج نمونه‌برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه 1:100000 سیه‌رود (شمال باختری ایران) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 195-206]
 • اهداف اکتشاف ترکیب روش‌های فازی داده‌محور و دانش‌محور در مدل‌سازی پتانسیل معدنی به‌منظور تولید نواحی اهداف اکتشاف [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 11-18]
 • اهداف زیرسطحی مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل‌سازی و تفسیر داده‌های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم‌ژرفا [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 3-10]
 • اهر شناخت ویژگی‌های کانی‌سازی مس در منطقه حاج‌علی‌بیگ‌کندی شیورداغ اهر بر پایه مطالعات میانبارهای ‌سیال [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 167-176]
 • اهر پارامترهای لرزه‌خیزی فرکتالی-زمانی زمین‌لرزه اهر- ورزقان، شمال باختری ایران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 155-160]
 • اهر بررسی فرایندهای ماگمایی در فعالیت آتشفشانی کواترنری شمال باختر اهر؛ بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 55-62]
 • اهر بررسی ژنز تورمالین‌های منطقه شربیت (شمال‌شرق اهر- آذربایجان‌شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 67-74]
 • اهر-ورزقان برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 123-128]
 • اهمیت اقتصادی بررسی روش‌های ارزیابی کانی‌ها و عناصر استراتژیک و حیاتی، با نگاهی ویژه به ژئواکونومی فلوراسپار در ایران [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 121-130]
 • اوراسیا مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های گرانی بوگه و هشدار سونامی ناشی از ساختار فرورانشی منطقه مکران (مطالعه‌ موردی: منطقه بریس) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 105-116]
 • اوراسیا تحلیل کشش در حوضه رسوبی گروه شمشک(دره بلده، البرز مرکزی) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 39-48]
 • اوراسیا نگاهی نو برجغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 38-53]
 • اورانیم رفتار ماگمایی و گرمابی عناصر کمیاب در توده سینیتی رزگاه (سراب، آذربایجان خاوری): کاربردی برای ارزیابی توان کانه‌زایی اورانیم توده [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 113-128]
 • اورانیم سنتز پلیمر حک‌شده یون اورانیم، رویکردی نوین در تجزیه نمونه‎های زمین‎شناسی (آب) [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 3-10]
 • اورانیم امکان‌سنجی فرآوری کانسنگ اورانیم معدن خشومی به روشهای مغناطیسی و الکترواستاتیکی [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 100-108]
 • اوربیتولین بررسی و مقایسه رسوبات کرتاسه زیرین در دو حوضه رسوبی کپه داغ و ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 115-122]
 • اورس‌کوه زمین‌شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس‌کوه در البرز خاوری (استان سمنان) [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 73-84]
 • اورگونین چینه نگاری نهشته‌های کرتاسه در منطقه هفتادقله خاور اراک [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 94-107]
 • اوغلان‌سر مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه نمونه‌های صحرایی [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 221-234]
 • اولتراپتاسیک ژئوشیمی و کانی شناسی زونهای اسکارنی و سنگ‌شناسی سنگ منشأ کانسار آهن سنگان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 108-125]
 • اولترامافیک سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی توده مافیک – اولترامافیک قره‌آغاج، شمال باختر ارومیه [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 177-191]
 • اولترامافیک شیمی کرومیت، رهیافتی به منشأ توده اولترامافیکی شمال خاور حاجی‌آباد، استان هرمزگان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 203-214]
 • اولترامافیک - مافیک سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و سازوکار جایگیری کمپلکس حلقوی هشتسر [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 123-132]
 • اولنگ کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی دارای پتانسیل محیطی خطرناک (PHTEs) نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 207-218]
 • اولنگ سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 21-32]
 • اولنگ اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 103-108]
 • اولوتریکس گیگاس پراکندگی و نقش جلبک‌های سبز در زهاب‌های اسیدی معدن مس سرچشمه [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 173-185]
 • اولیگوسن ایکنوفابریک تالاسینوییدس در رسوبات اولیگوسن منطقه علی آباد قم [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 86-101]
 • اولیگومیوسن مینرال‎شیمی و پتروژنز اسکارن خاور نابر، جنوب باختر کاشان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 253-264]
 • اویستر معرفی، تافونومی و بوم‌شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 121-132]
 • اویستر اویسترهای سنگ‌آهک گوری (میوسن پیشین) در شمال بندرعباس، ناحیه زاده محمود،جنوب خاوری حوضه زاگرس [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 101-110]
 • ایپرزین ـ لوتسین پراکندگی و تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران (برش دهانه ورودی ناودیس چهل‌کمان، باختر سرخس) و کاربرد دیرین‌بوم‌شناختی آنها [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 163-172]
 • ایتریم روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 201-210]
 • ایذه اکتشاف آب زیرزمینی در مناطق کارستی جنوب باختر ایذه با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 107-118]
 • ایران شیمی کانی، دما-فشار سنجی و ژنز کلینوپیروکسن های مجموعه دایکهای شمال خاوری مشکین شهر، شمال باختر ایران [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 19-36]
 • ایران بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 277-286]
 • ایران زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب سامانه دگرسانی منطقه بصیرآباد، شمال خاور اهر، شمال باختر ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 173-182]
 • ایران زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 137-146]
 • ایران ریزطیف‌نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیال‌های کانه‌ساز در سامانه مس پورفیری باغ‌خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه- دختر [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 21-36]
 • ایران پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل‌های مدفون ایران [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 115-122]
 • ایران ویژگی‌های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 29-38]
 • ایران وارون‌سازی سریع داده‌های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری برای شناسایی بی‌هنجاری سولفید توده‌ای طلادار منطقه باریکا در آذربایجان غربی، ایران [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 197-202]
 • ایران بررسی تغییرات محیطی سازند گورپی (کمپانین میانی – پالئوسن بالایی) در برش فرهادآباد (شمال شرق کبیرکوه) بر مبنای مطالعات پالینوفاسیس و ژئوشیمی آلی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 13-22]
 • ایران معرفی دوکفه‌ای پکتینید(Münster) Neithea notabilis از نهشته‌های آپتین ناحیه باغین، باختر کرمان، ایران [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 23-30]
 • ایران ویژگی‌های مغناطیسی ماسه‌سنگ‌های گروه شمشک، در پاسخ به کاربرد روش‌های زمین‌مغناطیس [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 153-164]
 • ایران بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی 2007 تا 2012 [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 239-252]
 • ایران زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 99-110]
 • ایران کانه‌زایی تنگستن (مس- طلا) چاه ‎پلنگ جنوبی: کانی‌شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و داده‌های ایزوتوپی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 271-286]
 • ایران بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 39-44]
 • ایران معرفی، تافونومی و بوم‌شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 121-132]
 • ایران سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک‌آلکالن شمال باختر ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 87-102]
 • ایران کانه‌زایی رگه‌ای و چینه‌کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 305-314]
 • ایران سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی گل‌زرد با استفاده از روش بررسی فابریکهای مغناطیسی (AMS) [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 129-142]
 • ایران سنگ‌نگاری، شیمی کانی و سنگ‌زایی توده‌های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین‌ساختی آن [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 143-154]
 • ایران ریخت‌زمین‌ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان- شبستر، آذربایجان (ایران) [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 155-164]
 • ایران تحلیل کنترل ساختاری کانسار چاه‌مسی، منطقه میدوک، جنوب خاوری ایران [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 177-186]
 • ایران جنبه‌های کانی‌شناختی، زمین‌شیمیایی و زایشی کانی‌سازی کانسار مولیبدن- مس پورفیری نوچون، استان کرمان، ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 11-24]
 • ایران رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دِزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان) [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 77-88]
 • ایران ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین (PGE) و کروم اسپینل در پریدوتیت‌های کمپلکس فرابازی آبدشت کرمان، جنوب خاور ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 173-186]
 • ایران بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 187-195]
 • ایران بررسی چرخش زمین‌ساختی بلوک گابرویی بخشی از گسل صحنه (باختر ایران) بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های دیرینه‌مغناطیسی [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 205-215]
 • ایران پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 99-104]
 • ایران کانی شناسی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب پهنه های کائولینیزه منطقه گورگور، شمال تکاب، شمال باختر ایران [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 3-14]
 • ایران تغییرات ایزوتوپی گوگرد کانی‌های سولفیدی در سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 3-16]
 • ایران کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب ‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 201-218]
 • ایران کانسار مس- طلای پورفیری ائوسن مسجدداغی، شمال باختر ایران، نمونه ای از کانسارهای پورفیری نوع جزایر کمانی [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 43-58]
 • ایران بررسی ویژگی‏های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه‌های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت‌داغ (Yuntdağ) ترکیه [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 109-118]
 • ایران بررسی پی‌سنگ قاره‌ای پرکامبرین در ایران با شواهدی تازه از دگرگونی‌های کمپلکس تخت‌سلیمان در شمال خاور تکاب [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 197-204]
 • ایران زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه نفوذی اشنویه(شمال باختر ایران) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 219-232]
 • ایران استفاده از روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی به‌منظور پی‌جویی کانه‌زایی مس، سرب و روی در محدوده‌ مسجدداغی جلفا (آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 51-64]
 • ایران بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران و پیشنهاد راهبردهای توسعه [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 197-204]
 • ایران مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 25-30]
 • ایران ریززیست‌چینه‌نگاری سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز) [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 31-36]
 • ایران پهنه‌بندی شاخص کیفی سنگ در ساختگاه سد سمیلان، براساس گسل‌ها و شبکه عصبی خودسازمانده [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 99-112]
 • ایران بررسی کانی‌های خاکی کمیاب در کانسار مگنتیت-آپاتیت اسفوردی، ناحیه بافق [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 71-82]
 • ایران بررسی ساختار مقاومت ویژه الکتریکی میدان زمین‌گرمایی سبلان با استفاده همزمان از داده‌های مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس حوزه زمان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 29-34]
 • ایران بررسی سیستماتیک و زیست‌چینه‌ای میکروکوپرولیتس‌های سخت پوستان ژوراسیک بالایی کرتاسه زیرین در شمال خاوری و خاور شیراز (استان فارس) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 131-134]
 • ایران معرفی میکروفسیل‌های پرمین در برش‌های چینه‌شناسی آرو و بی‌بی شهربانو (البرز) [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 37-44]
 • ایران سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال‌خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 39-52]
 • ایران ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 83-94]
 • ایران زمین گردشگری و ارزیابی توان گردشگری منطقه قافلانکوه میانه، با استفاده از مدل ریاضی تابع هدف [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 121-132]
 • ایران معرفی و بررسی سایت گل‌فشانی نژاد ‌افضلی،گل‌فشان‌های گتان شهرستان جاسک و اهمیت زمین‌گردشگری آنها [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 207-214]
 • ایران ویژگی‌های فلززایی (متالوژنیکی) کانسار سرب و روی (مس) باریک آب با سنگ میزبان توف اسیدی، رشته کوه‌های طارم، جنوب‌خاور زنجان، شمال‌باختر ایران [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 97-104]
 • ایران تهیه نقشه دگرسانی در محدوده ذخیره مس پورفیری سریدون با استفاده از تلفیق مطالعات طیفی فرو سرخ (به‌روش PIMA)، تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 3-12]
 • ایران بررسی محیط فیزیکوشیمیایی در کانسار مس پورفیری سونگون با استفاده از ویژگی‎های شیمیایی کانی‎ها (شمال خاور تبریز) [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 47-54]
 • ایران برخاستگاه ماسه‎سنگ‌های ژیوتین- فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزی [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 157-164]
 • ایران اهمیت پارامترهای مورد استفاده در پهنه‌بندی زمین‌ساختی خود سامانده ایران [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 165-170]
 • ایران محدوده‌های بیابانی ایران با تأکید بر نقش عوامل زمین‌شناختی مؤثر در تشکیل آنها [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 15-22]
 • ایران شبیه‌سازی آزمایشگاهی زون‌های برخوردی و تشکیل کمربندهای چین- راندگی به روش مدل‌سازی فیزیکی [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 17-24]
 • ایران معرفی رودیست‌های سازند تاربور, در برش‌های سمیرم و خرم‌آباد [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 63-66]
 • ایران زیست‌چینه‌نگاری سازندهای سورمق و جلفا در برش چینه‌شناسی هرزند در شمال مرند بر مبنای روزن‌بران [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 141-150]
 • ایران مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 85-94]
 • ایران ویژگی‌های هندسی و سازو کار جوان گسل طالقان :بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 173-177]
 • ایران بررسی تغییرات مکانی پارامتر لرزه‌خیزی b در ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 186-187]
 • ایران بررسی کانی شناسی کانسار روی ـ سرب مهدی آباد یزدـ ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 89-98]
 • ایران کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 51-56]
 • ایران برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمینلرزه [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 149-156]
 • ایران نقش روز‌ن‌داران کوچک تک‌ردیفی در تعیین سن توالی‌های کربناتی پرمین در ایران [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 20-33]
 • ایران منشأ، سنگ‌زایی، ژئودینامیک و سن‌سنجی رادیومتری توده نفوذی صفاخانه (شمال باختر ایران) [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 24-39]
 • ایران ژئوشیمی و سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی کوه شاه(شمال خاور بافت) [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 183-193]
 • ایران سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی - ماگمایی توده آذرین نفوذی سیلیجرد، شمال باختر ساوه [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 68-85]
 • ایران سنگ نگاری و دگرسانی کانسار مس چهل کوره، شمال باختر زاهدان: موازنه جرم و رفتار عناصر نادر کمیاب [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 86-101]
 • ایران معرفی زیست‌زون‌های کالپیونلید در مرز ژوراسیک-کرتاسه در برش شال(جنوب خاور خلخال) [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 16-25]
 • ایران سنجش کمی توزیع مکانی_ زمانی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزة 1385 درب آستانه ( سیلاخور)، باختر ایران [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 70-79]
 • ایران سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانودیوریتی لخشک, شمال باختر زاهدان, ایران [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 126-143]
 • ایران زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 243-256]
 • ایران سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ‌‌ و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی بی‌بی مریم (افضل‌آباد- نهبندان) [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 60-71]
 • ایران چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 98-109]
 • ایران بررسی کانی‌شناسی منطقه‌ای و حاشیه‌ای هاله‌های دگرسان شده اطراف رگه‌های کانه‌دار محدوده مسجدداغی جلفا [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 140-153]
 • ایران مطالعه‌ ژئوشیمی عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در رسوبات بستر دریاچه ارومیه [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 51-62]
 • ایران مقایسه روش‌ها و متغیرهای مؤثر در آب ورودی به تونل‌های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 113-122]
 • ایران دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 235-246]
 • ایران شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • ایران یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 261-268]
 • ایران‌مرکزی تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 245-254]
 • ایران ‌مرکزی فعالیت ماگمایی کششی پشت‌ کمانی در حوضه الیگومیوسن لبه شمالی ایران‌ مرکزی [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 239-252]
 • ایران مرکزی پالینوفاسیس و محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 57-68]
 • ایران مرکزی تحلیل رخساره‌ها در گذر از نهشته‌های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 111-126]
 • ایران مرکزی سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی همیجان و سنگ‌های اسیدی همراه (جنوب‌ باختر بهاباد، ایران مرکزی) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 223-236]
 • ایران مرکزی روزن‌بران تریاس بالایی بخش حوض‌خان از سازند نایبند در ایران مرکزی (جنوب نایبندان) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 283-300]
 • ایران مرکزی یافته‌های نوین چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند فرخی در جنوب باختر خور (ایران مرکزی) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 197-210]
 • ایران مرکزی اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 145-152]
 • ایران مرکزی عناصر اسکلریت هولوتورین‌های کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 165-174]
 • ایران مرکزی دوکفه‌ای‌های کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 275-280]
 • ایران مرکزی پالئواکولوژی و محیط دیرینه نهشته‌های تریاس پسین ایران با تأکید بر یافته‌های جدید در برش دیزلو (شمال اصفهان)، بر اساس حضور مرجان‌های اسکلراکتینا [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 281-290]
 • ایران مرکزی زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار ، (ایران مرکزی) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 65-72]
 • ایران مرکزی اسفنج‌های اسفینکتوزوئن تریاس بالایی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان (خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 173-182]
 • ایران مرکزی بررسی زمین‌شیمی و تعیین منشأ بنتونیت و سیلیس‌زایی در معدن کویر خور و بیابانک )استان اصفهان( [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 67-76]
 • ایران مرکزی روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 201-210]
 • ایران مرکزی تعیین منشأ سنگ درونگیر ذخایر مس با میزبان رسوبی در حوضه طبس- راور بر پایه برداشت-های ژئوشیمیایی و سنگ‌نگاری [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 211-221]
 • ایران مرکزی سنگ شناسی، زمین شیمی و زمین زمان سنجی گرانیتوییدهای جنوب باختر میامی [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 41-60]
 • ایران مرکزی سنگ‌نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 61-72]
 • ایران مرکزی مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب ‌باختر بهاباد، استان یزد [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 83-100]
 • ایران مرکزی زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 133-148]
 • ایران مرکزی چینه‌شناسی، دیرینه شناسی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی برش بهار، جنوب اصفهان (ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب - خاور لرستان) [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 309-318]
 • ایران مرکزی زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 75-82]
 • ایران مرکزی ژئوشیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آتشفشانی و نیمه‌آتشفشانی نئوژن منطقه راوه در کمربند ماگمایی ارومیه - دختر (ایران مرکزی) [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 91-104]
 • ایران مرکزی پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 99-106]
 • ایران مرکزی سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ و جایگاه زمین‌ساختی مجموعه نفوذی خشومی- درانجیر، جنوب باختر ساغند ( ایران مرکزی) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 245-260]
 • ایران مرکزی شیمی کانی و پتروژنز متابازیت های مجموعه دگرگونی – آذرین شترکوه (جنوب خاور شاهرود) شاهدی بر تکوین حوضه های کششی درون قاره ای نئوپروتروزوییک پایانی [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 167-182]
 • ایران مرکزی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت: بر پایه مطالعه آپاتیت‌های پهنه بافق- ساغند، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 233-244]
 • ایران مرکزی بررسی زمین‌ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمیGPS [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 223-230]
 • ایران مرکزی تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 185-196]
 • ایران مرکزی تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان) [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 3-16]
 • ایران مرکزی کانسار روی- سرب چاه‌میر، نمونه‌ای از کانسارهای رسوبی- بروندمی نوع Selwyn، حوضه بافق، ایران مرکزی [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 143-156]
 • ایران مرکزی بررسی ریخت‌زمین‌ساخت و لرزه‌زمین‌ساخت پهنه گسلی راور، جنوب ایران مرکزی [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 57-66]
 • ایران مرکزی زیست‌چینه‌نگاری و محیط دیرینه نهشته‌های سازند قم در شمال خاور ماه‌نشان [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 45-50]
 • ایران مرکزی رسوب‌شناسی و زمین‌باستان‌شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 177-186]
 • ایران مرکزی ایکنوفابریک تالاسینوییدس در رسوبات اولیگوسن منطقه علی آباد قم [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 86-101]
 • ایران مرکزی توصیف انواع دولومیت‌ها در سازند شتری (محدوده کوهبنان)بر اساس مطالعات سنگ‌شناسی و زمین‌شیمیایی، با نگرشی بر نقش شیل‌های سازند سرخ شیل در تأمین یون منیزیم [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 110-129]
 • ایران مرکزی زمین‌شیمی و سنگ‌زایی مجموعة آتشفشانی قلیایی-نیمه ‌قلیایی شمال ایران مرکزی: نقش فرایندهای تفریق بلوری و غنی‌شدگی سنگهای اسیدی تا بازی در یک محیط پشت کمان [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 210-223]
 • ایران مرکزی هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 26-35]
 • ایران مرکزی مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 126-135]
 • ایران مرکزی مطالعه محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی بر پایه استراکدا (ایران مرکزی) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 15-24]
 • ایران مرکزی تحلیل هندسی- جنبشی و تکامل ساختاری گسل های کوه درنجال، بلوک خاوری گسل کلمرد (ایران مرکزی) [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 75-86]
 • ایران مرکزی فعالیت ماگمایی بازی در حوضه کششی پشت کمانی ژوراسیک زیرین- میانی در لبه شمالی پهنه‎های ایران مرکزی- جنوب البرز خاوری، شاهرود- دامغان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 123-136]
 • ایران مرکزی دگرسانی گرمابی در کانسار آهن-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 257-268]
 • ایران مرکزی بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • ایران مرکزی ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • ایران مرکزی شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 101-108]
 • ایران مرکزی سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و ترکیب ایزوتوپی Sr-Nd متابازیت‌های مجموعة دگرگونی بنه‌ شورو، شرق ساغند، ایران مرکزی [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 185-196]
 • ایزوتوپ‌ تغییرات ایزوتوپی گوگرد، کربن و اکسیژن در سولفید و کربنات در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 173-183]
 • ایزوتوپ 18O بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • ایزوتوپ Hf ژئوشیمی، ژئوکرونولوژی و محیط تشکیل سنگ‌های دگرگونی منطقه زنجان- تکاب [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 361-374]
 • ایزوتوپLu-Hf و O سن‌سنجی U-Pb و ایزوتوپ‌های Lu-Hf و O روی کانی زیرکن توده‌های نفوذی دگرگون شده جنوب‌ باختر سلماس [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 303-312]
 • ایزوتوپ Sr-Nd ژئوشیمی، ژئوکرونولوژی و محیط تشکیل سنگ‌های دگرگونی منطقه زنجان- تکاب [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 361-374]
 • ایزوتوپ Sr-Nd سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 289-302]
 • ایزوتوپ استرانسیم ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 185-198]
 • ایزوتوپ استرانسیم بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 166-178]
 • ایزوتوپ استرانسیم- نئودیمیم ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگ‌های آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه‌زرد، کمربند ارومیه- دختر [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 185-196]
 • ایزوتوپ اسمیم رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (Re) و اُسمیم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 245-252]
 • ایزوتوپ اکسیژن تعیین خاستگاه سیال کانه‌ساز در کانسار کبالت قمصر با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‎‍‌های پایدار گوگرد و اکسیژن [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 235-248]
 • ایزوتوپ اکسیژن مس رگه‌ای جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت، خاور ایران: مطالعات کانی‌سازی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 165-176]
 • ایزوتوپ اکسیژن بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • ایزوتوپ اکسیژن و کربن مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند نایبند با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی در مقاطع چینه‌شناسی داربیدخون، طرز، گیتری و کوهبنان، جنوب خاور ایران [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 203-216]
 • ایزوتوپ اکسیژن و کربن مطالعه ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در پهنه ایذه، منطقه زاگرس [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 299-310]
 • ایزوتوپ اکسیژن و کربن ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن در کانسار غیر سولفیدی روی، سرب و مولیبدن احمدآباد (شمال باختر بهاباد) [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 73-82]
 • ایزوتوپ اکسیژن و گوگرد ارزیابی منشأ مگنتیت و سولفیدهای همراه در کانسار آهن گل‌گهر (سیرجان) با استفاده از داده‌های ایزوتوپ اکسیژن و گوگرد [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 139-146]
 • ایزوتوپ اکسیژن و هیدروژن بررسی ویژگی سیال‌های کانه‌زا با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن – هیدروژن در کانسار مس پورفیری بندر هنزا [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 53-64]
 • ایزوتوپ بور بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • ایزوتوپ پایدار بررسی زمین‌شیمی و تعیین منشأ بنتونیت و سیلیس‌زایی در معدن کویر خور و بیابانک )استان اصفهان( [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 67-76]
 • ایزوتوپ پایدار تحول سیال‌های کانسارساز و ژنز کانسار آهن نوکه شمال سمنان: بر پایه شواهد میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (S, C, O) [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 309-322]
 • ایزوتوپ پایدار بررسی زایش لیستونیت‌های طلادار با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی، کانی سنگین، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (اکسیژن، کربن و گوگرد) در پهنه افیولیت- ملانژ خاور کشور (منطقه هنگران- جنوب بیرجند) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 131-144]
 • ایزوتوپ پایدار کانه زایی و ویژگی های ژئوشیمیایی سیال‎های کانسنگ ساز در منطقه بحرآسمان، جنوب خاور کمربند ماگمایی کرمان [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 143-156]
 • ایزوتوپ پایدار مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال ‌خاور همدان [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 99-112]
 • ایزوتوپ سرب مطالعات کانی‌شناسی سرب و نقره و بررسی‌های ایزوتوپی سرب در معدن آهنگران، ملایر [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 359-368]
 • ایزوتوپ کربن و اکسیژن بررسی ویژگی‌های دولومیکریت‌های واحد دالان بالایی در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 175-184]
 • ایزوتوپ‌ گوگرد تعیین خاستگاه سیال کانه‌ساز در کانسار کبالت قمصر با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‎‍‌های پایدار گوگرد و اکسیژن [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 235-248]
 • ایزوتوپ گوگرد تغییرات ایزوتوپی گوگرد کانی‌های سولفیدی در سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 3-16]
 • ایزوتوپ گوگرد کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب ‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 201-218]
 • ایزوتوپ گوگرد کانه‌زایی، دگرسانی و ویژگی‌های سیال‌کانه‌زا در کانسار فلزات پایه و گرانبهای چشمه‌حافظ، رشته‌کوه ترود- چاه‌‌شیرین، شمال ایران مرکزی [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 99-110]
 • ایزوتوپ گوگرد دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 17-28]
 • ایزوتوپ گوگرد و اکسیژن کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 33-46]
 • ایزوتوپ مس سنگ‎نگاری، کانی‎نگاری و تغییرات مقادیر 65Cuδ در پهنه های فروشست، برون‎زاد و درون‎زاد کانسارهای مس پورفیری دره‎زار و پرکام، استان کرمان، جنوب ایران [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 199-214]
 • ایزوتوپ نئودیمیم بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 166-178]
 • ایزوتوپ‌های 18O و 13C بررسی تراورتن‌های ارومیه- دختر شمالی و مقایسه آنها با تراورتن‌های سنندج- سیرجان شمالی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار 18O و 13C [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 143-152]
 • ایزوتوپ‌های Nd-Sr سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران) [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 26-39]
 • ایزوتوپ های Nd-Sr ژئوشیمی ایزوتوپی Sr-Nd و سن سنجی 40Ar-39Ar و Rb-Sr گرانیت‌های نوع A2 قوشچی، شمال ارومیه، شمال باختر ایران [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 27-40]
 • ایزوتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 211-220]
 • ایزوتوپ‌های Sr-Nd-Pb ژئوشیمی و پتروژنز آداکیت‌های دامنه جنوبی نوار افیولیتی شمال سبزوار با تکیه بر نتایج ایزوتوپ‌های -Pb Sr-Nd [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 51-62]
 • ایزوتوپ‌های Sr و Nd سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی‌سازی گرانیتوییدهای ده‌سلم، بلوک لوت، خاور ایران [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 49-58]
 • ایزوتوپهای اکسیژن و کربن شناسایی ترکیب کانی‌شناسی اولیه و نحوة کانسار‌سازی در کربناتهای معدن رباط (خمین- اراک) [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 2-23]
 • ایزوتوپ‌های پایدار مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار کانسار مگنتیت- آپاتیت گزستان، ایران مرکزی [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 35-44]
 • ایزوتوپ‌های پایدار منشأ کانسار آهن همیرد، شمال خاور سمنان: با استفاده از مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (S, C, O) [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 61-70]
 • ایزوتوپ‌های گوگرد دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور- بافق بر مبنای ایزوتوپ‌های پایدار گوگرد [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 3-8]
 • ایزوتوپ هیدروژن بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • ایستگاه شتابنگاری تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 217-226]
 • ایستگاه‌های دائم موقعیت‌یابی جهانی بررسی دگر‌شکلی پوسته ایران زمین به کمک سری‌های زمانی ایستگاه‌‌های دائم GPS همراه با انجام آنالیز نوفه در آنها [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 76-83]
 • ایکنوتاکسونومی اثر فسیل‎های رسوبات فلیش کرتاسه آبشار آسیاب خرابه، منطقه جلفا، شمال باختری ایران [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 9-16]
 • ایکنوفابریک ایکنوفابریک تالاسینوییدس در رسوبات اولیگوسن منطقه علی آباد قم [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 86-101]
 • ایکنوفاسیس مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 229-244]
 • ایکنوفسیل تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی- باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیلها در شمال خاور ایران [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 170-194]
 • ایکنولوژی ایکنوفابریک تالاسینوییدس در رسوبات اولیگوسن منطقه علی آباد قم [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 86-101]
 • ایلام زیست‌چینه‌نگاری سازند سورگاه در برش تاقدیس کوه شاه‌نخجیر (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونی و مقایسه آن با برش نمونه [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 119-126]
 • ایلام تغییرات سطح آب دریا برپایه روزن‌بران پلانکتون و ارتباط سیستم نافی آنها با ژرفای آب در سازند سروک، کبیرکوه، جنوب خاور ایلام [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 165-174]
 • ایلام مطالعه زیست‌چینه‌نگاری و جغرافیای دیرینه سازند گورپی در برش میش خاص،جنوب خاور ایلام، با استفاده از روزن‌بران [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 135-148]
 • ایلام زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 183-192]
 • ایلانقره زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های دونین بر پایه کنودونت‌ها در برش‌های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 209-226]
 • ایلانقره بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 277-286]
 • ایلانلو زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های دونین بر پایه کنودونت‌ها در برش‌های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 209-226]
 • ایلانلو مطالعه چینه‌نگاری سنگی و زیستی نهشته‌های آهکی پرمین میانی و پسین در برش چینه‌شناسی ایلانلو، شمال قره ضیاءالدین [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 315-320]
 • ایلانلو معرفی روزن‌بران کربنیفر پیشین سازند ایلان‌قره در برش چینه‌شناسی ایلانلو واقع در شمال قره‌ضیاءالدین، شمال باختری ایران [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 39-47]
 • ایلردین- کوئزین تفسیر زیست‌چینه‌نگاری و سیستماتیک برخی گونه‌های آلوئولینا‌ی سازند زیارت از کوه‌های سلطانیه (البرز خاوری) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 39-44]
 • ایلمنیت بررسی زمین‌شناسی و کانی‌سازی پتانسیل تیتانیم خانیک- غازان، ارومیه، استان آذربایجان‌غربی [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 67-78]
 • ایلمنیت سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی توده مافیک – اولترامافیک قره‌آغاج، شمال باختر ارومیه [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 177-191]
 • ایلیت بررسی کانی‌های رسی، منشأ و نحوه پراکنش آ‏نها در پلایای میقان اراک [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 193-202]
 • اینترفروگرام مطالعه میدان تغییر شکل بعد‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده-های دائمی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 209-216]
 • اینترفروگرام ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل‌سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جابه‌جاییهای پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 170-181]
 • ایوانکی اثرشناسی ردپای پستانداران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش ایوانکی، ‌خاور تهران [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 56-67]
 • ایوسیمرین بررسی ریزساختاری پنجره فرسایشی آق‌دربند با بهره‌جویی از ویژگی‌های دگرریختی کانی ‌کلسیت [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 79-87]

ب

 • باباعلی یافته‌های جدید کانه‌نگاری و ‌شیمی‌بلور مگنتیت و پیریت در کانسارهای آهن باباعلی و گلالی، باختر همدان، ایران [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 121-130]
 • بابانظر مطالعات زمین‌شناسی، سنگ‌نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 349-362]
 • باتورست کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد روی-سرب-مس نوع Bathurst در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 151-164]
 • باتولیت سازوکار جایگیری باتولیت گرانیتوییدی شیرکوه با استفاده از روش فابریک مغناطیسی [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 113-122]
 • باتولیت بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 123-128]
 • باتولیت آلموقلاق فعالیت ماگمایی پس از برخورد در منطقه آلموقلاق، باختر ایران [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 153-168]
 • باتولیت الوند بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل دیوپسید، گارنت و کانی‎های همراه در هورنفلس‎های کالک- سیلیکات در هاله دگرگونی الوند، همدان، باختر ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 139-146]
 • باتولیت الوند مقایسه اکتیویته سیال‌ها در سنگ های رسی و کربناتی دگرگون‌شده چشین در هاله مجاورتی باتولیت الوند، همدان [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 25-34]
 • باتولیت تله پهلوانی آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه‌سنگ های رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت تله- پهلوانی، شهربابک، ایران [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 127-134]
 • باتولیت قره‌داغ زمین‌شناسی و ژئوشیمی کانی‌سازی طلا- مس- مولیبدن در منطقه انیق- قره‌چیلر (شمال خاور خاروانا- آذربایجان شرقی) [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 135-150]
 • باتولیت قره‌داغ کانی‌شناسی و سنگ‏شناسی اسکارن کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 213-220]
 • باتولیت قره‌داغ سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 227-240]
 • باتیال بالایی زیست‌چینه نگاری و ‌دیرینه‎بوم‎شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن‌بران شناور، سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 75-84]
 • باختر ساوه بررسی ساختاری و تأثیر تغییر ستبرای سازند قم بر هندسه ساختار‌ها، منطقه دخان در باختر ساوه [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 235-244]
 • باختر شاهرود دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری) [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 89-94]
 • باختر یزد سنگ نگاری، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی مجموعه نفوذی ندوشن، باختر یزد [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 215-232]
 • بادزن آبرفتی سیمای ریخت‌زمین‌ساختی بادزن‌های آبرفتی در ارتباط با زمین‌ساخت جنبا (کوهستان شتری ، خاور طبس) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 91-100]
 • باران اسیدی رفتار ژئوشیمیایی روی، پتاسیم و سدیم موجود در خاک، در برابر باران‌های اسیدی مرتبط با کارخانه ذوب مس سرچشمه، رفسنجان [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 160-166]
 • بارتونین زیست‏ چینه‏ نگاری رسوبات کربناته ائوسن در خاور ایران مرکزی (ناحیه تربت جام): با اهمیت گسترش چینه‏ شناسی گونه Nummulites perforatus و نانوفسیل‌های آهکی [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 91-100]
 • بارگذاری استاتیک چرخه‎ای بررسی رفتار ماسه‌ها تحت بارگذاری دوره‌ای [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 183-188]
 • بارگذاری صفحه‌ای مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 3-8]
 • بار لایه‌ای بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی ذخایر سپیولیت شمال خاور ایران [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 165-174]
 • بارمین- آپتین معرفی گونه Palorbitolina lenticularis (Blumenbach, 1805)، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی‌های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه‌داغ، شمال خاور ایران [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 121-134]
 • بارمین پسین-آپتین نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه‌داغ (برش تکل‌کوه) [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 83-94]
 • باریت نقش مواد افزودنی گل‌ پایه آبی سنگین در افزایش غلظت فلزات در پسماندهای سازند گچساران [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 175-184]
 • باریت بررسی تکامل زمین‌شناسی- فلززایی در منطقه‌ خاور الیگودرز با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب و فرعی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 259-270]
 • باریت کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب ‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 201-218]
 • باریکا وارون‌سازی سریع داده‌های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری برای شناسایی بی‌هنجاری سولفید توده‌ای طلادار منطقه باریکا در آذربایجان غربی، ایران [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 197-202]
 • باریکا مقایسه روش‌های خوشه‌بندی در تهیه نقشه پتانسیل معدنی در بی‌هنجاری باریکا، آذربایجان غربی [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 67-72]
 • باریکا اثرات دگرگونی و دگرشکلی بر کانسار سولفید توده‌ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سیرجان [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 33-40]
 • باریکا سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج – سیرجان شمالی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 141-156]
 • باریکا دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 17-28]
 • باریکان تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 2-11]
 • باریم- آهن- منگنز مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب کانسنگ‌های باریم- آهن- منگنز قره‎بلاغ، خاور مهاباد، استان آذربایجان‌ غربی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 39-44]
 • بازالت فعالیت ماگمایی کششی پشت‌ کمانی در حوضه الیگومیوسن لبه شمالی ایران‌ مرکزی [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 239-252]
 • بازالت ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ایمافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 209-220]
 • بازالت مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 85-94]
 • بازالت سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران) [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 26-39]
 • بازالت کاربرد ترکیب کلینوپیروکسن‌ها در تعیین شرایط دما-فشارسنجی بازالت‌های آتشفشان‌های احمدآباد، طهمورث و قره طوره (شمال قروه–کردستان) [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 15-24]
 • بازالت‌ زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی مجموعه بازالتی سلطان‎میدان در رخنمون‌های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 63-76]
 • بازالت آلکالن شیمی کانی‌های سنگ‌های بازالتی پرمین شمال بلده (البرز مرکزی): بحث زمین‎دمافشارسنجی و جایگاه زمین‎ساخت- ماگمایی [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 3-14]
 • بازالت قلیایی سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی بازالت‌های دیزباد نیشابور [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 113-118]
 • بازالت کالک‌آلکالن ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی- ماگمایی سنگ‌های آذرین ترشیری در محدوده خاور و شمال خاور نهبندان، خاور ایران [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 125-134]
 • بازالت‌های بالشی جایگاه زمین‌ساختی ـ ماگمایی بازالت‌های بالشی کرتاسه در دامنه شمالی البرز در خاور گیلان (شمال ایران): بخشی از مجموعه افیولیتی یا کافت درون قاره‌ای؟ [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 171-182]
 • بازالت‌های درون صفحه‌ای سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی بازالت‌های دیزباد نیشابور [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 113-118]
 • بازالت‌های قلیایی ژئوشیمی و پتروژنز سری‌های بازالتی-آندزیتی افیولیت‌های سیه‌چشمه، شمال باختر خوی [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 131-136]
 • بازالت‌های کلسیمی- قلیایی ژئوشیمی و پتروژنز سری‌های بازالتی-آندزیتی افیولیت‌های سیه‌چشمه، شمال باختر خوی [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 131-136]
 • بازانیت پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای پیروکلاستی منطقه بادام، شرق مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 191-200]
 • بازدانگان معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راستة بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 158-165]
 • بازده انحلال بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی و سرخ‌چشمه در فرایند تولید مجتمع آلومینای جاجرم [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 113-118]
 • بازگردانی گام به گام تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 273-284]
 • بازه‌های اطمینان تخمین بهینة عدم قطعیت در مسائل معکوس خطی [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 102-111]
 • بازوپا چینه‌نگاری سنگهای دونین بالایی در برش کلاریز [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 78-85]
 • بازوپایان زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 11-18]
 • بازوپایان سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه(آپتین – سنومانین پیشین)،‌خانواده Sellithyrididae در ناحیه باختر کرمان(برش استخروئیه) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 73-80]
 • بازوپایان بازوپایان سازند بهرام از شمال کرمان (برش هجدک) [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 225-238]
 • بازوپایان زیست زون‌بندی سازند جیرود در البرز خاوری (منطقه دامغان) براساس بازوپایان [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 19-30]
 • بازوپایان بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 121-130]
 • بازیابی از محلول مقایسه اقتصادی دو روش سمنتاسیون و استخراج حلالی برای بازیابی مس از محلول فروشویی شده (لیچ) کانسارهای اکسیده مس طارم سفلی [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 68-73]
 • باستان‌شناسی مطالعات باستان‌شناسی به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی در شادمهرک نیشابور [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 221-228]
 • باشکرین تعیین سن نهشته‌های کربنیفردر برش چینه‌شناسی خمس، شمال‌خاوری خلخال بر اساس روزن‌بران [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 77-84]
 • باشکند مراحل کانه‌زایی و منشأ آهن کانسار باشکند در جنوب‌باختری سلطانیه بر اساس شواهد کانی‌شناسی، ساخت، بافت و ژئوشیمی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 355-372]
 • باشکیرین متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 97-106]
 • باطله تهیه رنگدانه سرخ از باطله‌های معدن منگنز ونارچ قم [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 3-8]
 • باغ‎خشک ریزطیف‌نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیال‌های کانه‌ساز در سامانه مس پورفیری باغ‌خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه- دختر [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 21-36]
 • باغو ژئوشیمی رگه کوارتز- تورمالین درتوده گرانیتوییدی باغو، دامغان، شمال خاور ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 89-96]
 • باغین چینه‌نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره‌های سنگی و کنودونتی [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 47-55]
 • بافت ارزیابی فرسایش‌پذیری نهشته‌های دلتای سـفیدرود بر اسـاس شـاخص‌های زمین‌شناسی مهندسی [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 99-108]
 • بافت بازسازی محیط زمین‌شناسی سنگ مادر مجموعه های دگرگونی گل گهر، روتشون و خبر (جنوب باختر بافت، استان کرمان) [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 253-264]
 • بافت نقشه برداری مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده های استر و ETM+ در نیمه شمالی نقشه زمین شناسی 1:100000 بافت [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 121-128]
 • بافت ژئوشیمی و سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی کوه شاه(شمال خاور بافت) [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 183-193]
 • بافت به کارگیری روش میانگین هندسی برای مدل‌سازی پتانسیل معدنی مس پورفیری در ناحیه بافت کرمان [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 231-130]
 • بافت اسپینیفکس بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 9-24]
 • بافت انیدریت بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 203-216]
 • بافت غربالی بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 183-195]
 • بافت نا‌متعادل بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 9-24]
 • بافت‌های تار عنکبوتی بررسی بافت‌های کوارتز در کانسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی- کاتدولومینسانس [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 37-42]
 • بافت‌های غیر تعادلی سنگ‏شناسی، ژئو‏شیمی و محیط زمین ساختی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه خاور هریس، آذربایجان شرقی- شمال ‏باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 85-90]
 • بافق مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار کانسار مگنتیت- آپاتیت گزستان، ایران مرکزی [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 35-44]
 • بافق زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و مطالعه‌ میانبارهای سیال نهشته‌ برون‌زاد روی در منطقه‌ خارنگون، شمال‌خاوری بافق، ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 233-242]
 • بافق بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 39-44]
 • بافق سنگ‌زایی و کانه‌زایی در کانسار اکسید آهن آپاتیت‌دار گزستان، خاور بافق، ایران مرکزی [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 77-84]
 • بافق بررسی کانی‌های خاکی کمیاب در کانسار مگنتیت-آپاتیت اسفوردی، ناحیه بافق [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 71-82]
 • بافق کانسار روی- سرب چاه‌میر، نمونه‌ای از کانسارهای رسوبی- بروندمی نوع Selwyn، حوضه بافق، ایران مرکزی [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 143-156]
 • بافق- ساغند ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت: بر پایه مطالعه آپاتیت‌های پهنه بافق- ساغند، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 233-244]
 • بافق- ساغند بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • باقرآباد مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 247-256]
 • باکتری‌های مزوفیل فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به‌وسیله باکتری‌های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 3-10]
 • باکتری هتروتروف بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش‌های زیست‌سازگار [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 253-260]
 • باگوشی کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 269-280]
 • بالاآمدگی بررسی نو‌زمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت‌زمین‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 41-52]
 • بالارود تصویری از منطقه گسلی ژرف بالارود، شمال اندیمشک، جنوب ‌باختر ایران [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 313-328]
 • بالارود استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 33-44]
 • بالوجه زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال درکانسار بالوجه؛ نمونه‌ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 297-308]
 • باند بسامدی تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 253-258]
 • باندهای جذبی طیف استفاده از متغیرهای جذبی طیفی به‌منظور برآورد سریع نوفه در تصاویر ابرطیفی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 243-248]
 • بانک اطلاعاتی ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 74-85]
 • بایندور سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سازند کهر در نواحی فیروزآباد و شاهین‌دژ (البرز مرکزی و باختری) [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 109-114]
 • بایواستراتیگرافی بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • بایوزون معرفی میکروفسیل‌های پرمین در برش‌های چینه‌شناسی آرو و بی‌بی شهربانو (البرز) [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 37-44]
 • بتن ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 3-16]
 • بجستان کاربرد دورسنجی در آشکارسازی، شناخت و تحلیل ویژگی‎های زمین‎ساختی خط‌واره‌های مرتبط با دگرسانی در منطقه بجستان، خاور ایران [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 169-182]
 • بجنورد سامانه شکستگی‌ها در کمربند چین‌خورده کپه‌داغ در ناحیه شمال خاوری بجنورد [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 77-86]
 • بجنورد بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • بحرآسمان کانه زایی و ویژگی های ژئوشیمیایی سیال‎های کانسنگ ساز در منطقه بحرآسمان، جنوب خاور کمربند ماگمایی کرمان [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 143-156]
 • بخش باغ ونگ مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 53-62]
 • بخش بالایی آغاجاری بررسی دگرریختی جوان در گستره زاگرس باختری، نگاهی بر نقش واحدهای کم‌قوام سطوح بالایی در کنترل سازوکار خروج هسته ناودیس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 235-244]
 • بخش بندی ماتریسی بررسی ساختار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف ارائه مدل مطلوب [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 45-52]
 • بخش شیل ارغوانی محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 139-146]
 • بخش قدیر رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 295-304]
 • بخش قربان بررسی های سنگ نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 135-148]
 • برآورد TOC برآورد مقدارکربن آلی کل با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی بینک، استان بوشهر [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 60-67]
 • برآورد خسارت شبیه‎سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین‌لرزه در تهران [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 141-156]
 • برآورد ژرفا، گرادیان کل بهنجار‌شده، تعداد جملات بهینه سری فوریه برآورد موقعیت افقی و ژرفای بی‌هنجاری‌های گرانی به کمک گرادیان کل بهنجار شده [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 169-176]
 • برآورد ژرفای تاقدیس اهمیت انتخاب مشخصه در کاربرد هوش مصنوعی در برآورد ژرفای تاقدیس توسط داد‌ه‌های گرانی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 141-148]
 • برآورد عیار ارائه روشی برای بهینه‌سازی شبکه عصبی برای برآورد عیار با استفاده از اطلاعات سیستم مس پورفیری سوناجیل- اهر [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 31-36]
 • برآورد متغیر آبخوان طراحی دو شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین متغیرهای آبخوان محبوس نشتی [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 375-386]
 • برآورد نشت برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 195-202]
 • برآورد نوفه استفاده از متغیرهای جذبی طیفی به‌منظور برآورد سریع نوفه در تصاویر ابرطیفی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 243-248]
 • براکیوپود مطالعه سیستماتیک و زیست‌چینه‌نگاری براکیوپودهای کربنیفر زیرین در برش آبرندان؛ ناحیه دامغان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 101-120]
 • برانبارش تغییرات ژرفای موهو و نسبت/VS VP در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده ازتوابع گیرنده دورلرز [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 45-50]
 • برخاستگاه برخاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی ماسه‌سنگ‌های توربیدیتی ائوسن سراوان،جنوب خاوری ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 161-172]
 • برخاستگاه محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه‌سنگ های سازند آب حاجی در برش‌های چشمه بخشی و سرتخت شتران، بلوک کلمرد، ایران مرکزی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 231-242]
 • برخاستگاه ژئوشیمی عناصر اصلی نهشته های سیلیسی آواری سازند شیرگشت، بلوک کلمرد، ایران مرکزی برای تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 101-112]
 • برخاستگاه برخاستگاه ماسه‎سنگ‌های ژیوتین- فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزی [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 157-164]
 • برخاستگاه زمین‌ساختی رخساره‌های سنگی، محیط رسوبی و خاستگاه نهشته‌های مخلوط سیلیسی‌آواری-کربناتی- تبخیری سازند آسماری در میدان نفتی اهواز با نگرشی بر سازوکار‌های مؤثر در آمیختگی [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 164-182]
 • برخاستگاه زمین ساختی برخاستگاه زمین‏ساختی ماسه‎سنگ‎های سازند پادها در برش سمیرکوه، ایران مرکزی: با در نظر گرفتن تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر ترکیب ماسه‎سنگ‎ها [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 147-158]
 • بردار القا بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 115-120]
 • بردار سرعت GPS اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 99-107]
 • بردار سرعت جهانی اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 99-107]
 • بردار سرعت محلی اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 99-107]
 • برداشت‌های آرایه‌ای میکروترمور تحلیل آرایه‌ای میکروترمورها به روش ضرایب خود همبستگی مکانی به منظور برآورد ساختار سرعتی موج برشی در جنوب خاور شهر بم [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 137-142]
 • برداشت‌های ژئوشیمیایی به کارگیری روش منطق فازی در تلفیق داده‌های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی چیچکلو (خاور تکاب) به منظور تعیین نقاط پتانسیل دار در محیط GIS [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 17-30]
 • بردسکن مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری بردسکن [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 199-208]
 • بردسیر مطالعات رخساره‌شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 111-122]
 • بردسیر بررسی رخساره‌شناسی و محیط تشکیل توالی‌های آتشفشانی کوه چهل‌تن، واقع در جنوب باختر بردسیر (استان کرمان) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 103-112]
 • بررسی ایزوتوپی بررسی فرایندهای ماگمایی در فعالیت آتشفشانی کواترنری شمال باختر اهر؛ بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 55-62]
 • بررسی ژئوتکنیکی تأیید قابلیت کاربردی نرم‌افزار تولید شده کامپیوتری ژئوتکنیک پایه در تحلیل لرزه ای پاسخ ساختگاه (مطالعه موردی) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 123-132]
 • بررسی ساختاری بررسی نقش ساختارهای زمین‌شناسی در ابعاد فرکتالی شکستگی‌ها و آبراهه‌ها در جنوب باختری لنجان- اصفهان [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 45-56]
 • بررسی منشأ رسوبات ویژگی‌های رسوب‌شناسی و منشأ نهشته‌های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 57-68]
 • بررسی‌های ایزوتوپی خاستگاه و تحولات ماگماهای بازالتی کواترنری شمال باختری آذربایجان (بورلان تا گنبد) با استفاده از بررسی‌های ایزوتوپی Sr- Nd [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 113-118]
 • بررسی‌های تحلیلی و آزمایشگاهی بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 163-168]
 • بررسی‌های ژئوشیمیایی بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 51-56]
 • برش کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 9-24]
 • برش اسفه بررسی مرز پرمین- تریاس در برش اسفه شمال خاور شهرضا (ایران مرکزی) [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 13-18]
 • برش الگو زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 150-163]
 • برش الگو زیست‌چینه‌شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 36-47]
 • برش ایذه بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار در شمال باختر ایذه [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 287-294]
 • برش باغوک زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده) [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 285-294]
 • برش باغ ونگ مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 53-62]
 • برش باغین مطالعه کنودنت‌های دونین پسین در برش باغین، باختر کرمان [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 151-158]
 • برش بانروشان زیست‎زون‌بندی سازند گورپی در مقطع بانروشان (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونیک [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 85-96]
 • برش برمهان چینه‌شناسی زیستی و سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک میانی تا پسین در برش برمهان (شمال باختر نیشابور) با توجه به زیاهای آمونیتی [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 35-46]
 • برش پلدختر مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش پلدختر (تاقدیس کوه سلطان)با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 183-188]
 • برش توفی کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 405-414]
 • برش توفی سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 287-296]
 • برش تیپ زیست‌زون‌بندی و فراوانی روزن‌بران در برش تیپ سازند ایلام [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 75-84]
 • برش جلیل‌آباد زیست‌چینه‌نگاری سازند آب‌تلخ بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در حوضه کپه‌داغ خاوری، برش‌های چینه‌شناسی جلیل‌آباد (جنوب باختر کلات) و روستای آب‌تلخ (خاور مشهد) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 141-154]
 • برش جوپار زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار ، (ایران مرکزی) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 65-72]
 • برش چینه‌شناسی دشتک مزاربیتولیناهای (Mesorbitolinas) سازند داریان در برش چینه‌شناسی دشتک، شمال شیراز [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 31-40]
 • برش دغال تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی شمال بندان (برش دغال) [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 39-46]
 • برش روستای آب‌تلخ زیست‌چینه‌نگاری سازند آب‌تلخ بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در حوضه کپه‌داغ خاوری، برش‌های چینه‌شناسی جلیل‌آباد (جنوب باختر کلات) و روستای آب‌تلخ (خاور مشهد) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 141-154]
 • برش زیارت کلا تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرزمرکزی با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 27-34]
 • برش ساختمانی تحلیل هندسی تاقدیس‌های تو‌کاک وکمارون در ناحیه ایذه، زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 191-200]
 • برش سیبستان سنگ‌زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های پرمین و تریاس زیرین در برش سیبستان (شمال باختری تهران) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 45-54]
 • برش شاه‌نشین محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 139-146]
 • برش شهمیرزاد زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 137-146]
 • برش طزره بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 219-228]
 • برش علی باشی مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 97-108]
 • برش کوه آسکی بازسازی محیط رسوبی نهشته‌های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش‌های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 23-34]
 • برش کوه آسماری رخساره‌های مرز سازند‏های پابده و آسماری در برش کوه آسماری: گواهی بر ناپیوستگی مرز روپلین-شاتین در ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 59-66]
 • برش کوه‌سفید زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 3-10]
 • برش گرمابی‌ مطالعه زمین‌شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانه‌زایی‌های طلای شمال بزمان [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 165-180]
 • برش گل بینی تعیین مرز اشکوب های باتونین-کالووین (ژوراسیک میانی) بر پایه چینه نگاری مغناطیسی در برش گل بینی، البرز خاوری، ایران [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 19-30]
 • برش گهره مطالعه‌ خاردارن میوسن (سازند میشان) در برش گهره، شمال بندرعباس، استان هرمزگان [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 73-82]
 • برش مستقیم ارزیابی نقش خرده‌های بطری بازیافتی و فیبر لاستیک فرسوده بر رفتار مهندسی خاک ماسه‌ای [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 135-140]
 • برش مهدی‎آباد زیست‌چینه‌نگاری سازندایلام در تاقدیس‌های کبیرکوه (برش هولستم-‌‌پشته) و سورگاه (برش مهدی‎آباد) و مقایسه آن با برش نمونه [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 141-150]
 • برش میوگدار زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 28-37]
 • برش نمونه زیست‌زون‌بندی و دیرین‌بوم‌شناسی سازند سورگاه در برش سد ایلام، جنوب ایلام [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 67-76]
 • برش نیمبلوک زیست‎چینه نگاری نانوفسیل های آهکی کرتاسه پیشین خاور ایران، شمال باختر قائن (برش چینه‎شناسی نیمبلوک) [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 41-50]
 • برش هجدک بازوپایان سازند بهرام از شمال کرمان (برش هجدک) [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 225-238]
 • برش هورگان بازسازی محیط رسوبی نهشته‌های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش‌های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 23-34]
 • برش هولستم‌-‌پشته زیست‌چینه‌نگاری سازندایلام در تاقدیس‌های کبیرکوه (برش هولستم-‌‌پشته) و سورگاه (برش مهدی‎آباد) و مقایسه آن با برش نمونه [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 141-150]
 • برگردان به قطب اکتشاف کرومیت با استفاده از آنالیز داده‌های مغناطیس‌سنجی هوایی 1:50000 آبدشت، اسفندقه کرمان [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 35-40]
 • برگردان دوبعدی بررسی ساختار مقاومت ویژه الکتریکی میدان زمین‌گرمایی سبلان با استفاده همزمان از داده‌های مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس حوزه زمان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 29-34]
 • برگردان هم‌زمان ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 83-94]
 • برگردان همزمان ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • برگردان یک بعدی مطالعه زمین‌لرزه 8 خرداد ماه 1383 فیروزآباد- کجور و پس‌لرزه‌های آن بر اساس تحلیل داده‌های ثبت شده در ایستگاههای لرزه‌نگاری محلی [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 24-37]
 • برگه چهارگنبد تهیه نقشه پتانسیل معدنی برای کانسارهای مس با استفاده از مدل ترکیبی نروفازی: مطالعه موردی برگه 100000/1 چهارگنبد در استان کرمان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 277-286]
 • برگه قره ناز اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • برگوارگی بررسی گوناگونی کرنش برشی در راستای پهنه‌ گسلی کوچ برپایه ویژگی برگوارگی‌ها [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 63-68]
 • برگوارگی تحلیل هندسی، جنبشی و مراحل دگرریختی سنگ‌های دگرگونی پیرامون مشهد [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 99-106]
 • برگوارگی مغناطیسی تحلیلی نو در چگونگی جایگیری توده گرانیتوییدی الوند با استفاده از مطالعه روابط میان شیب خطوارگی، برگوارگی مغناطیسی و بزرگای عددی آنها [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 127-136]
 • برنامه ریزی طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 135-142]
 • برنامه‌ریزی بیان ژن مدل‌سازی ضریب بزرگنمایی خاک‌های ماسه‌ای به دو روش شبکه عصبی و برنامه‌ریزی بیان ژن [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 87-98]
 • برنامه‌ریزی هوش مصنوعی ترکیب خودکار سرویس‌های مکانی به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی هوش مصنوعی [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 29-34]
 • برهم کنش گسلی تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • برون‌زاد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و مطالعه‌ میانبارهای سیال نهشته‌ برون‌زاد روی در منطقه‌ خارنگون، شمال‌خاوری بافق، ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 233-242]
 • برون‎زاد سنگ‎نگاری، کانی‎نگاری و تغییرات مقادیر 65Cuδ در پهنه های فروشست، برون‎زاد و درون‎زاد کانسارهای مس پورفیری دره‎زار و پرکام، استان کرمان، جنوب ایران [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 199-214]
 • برونزاد کانی شناسی، ژئوشیمی و فرایندهای تشکیل کانسنگ غیرسولفیدی برونزاد کانسار روی- سرب نوع رسوبی- بروندمی (SEDEX) آب باغ در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 249-264]
 • بریده ‌بریده بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 201-208]
 • بریس مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های گرانی بوگه و هشدار سونامی ناشی از ساختار فرورانشی منطقه مکران (مطالعه‌ موردی: منطقه بریس) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 105-116]
 • بریوزوئرها اولین مطالعه بریوزوئرهای سازند جیرود در البرز مرکزی [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 166-173]
 • بزرگا پیشینه لرزه ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده از داده های پارینه لرزه شناسی [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 169-178]
 • بزرگا اولین نشانه های زمین لرزه تاریخی 1384 AD شهرری، بر روی گسل پیشوا بر پایه پژوهش های پارینه‌لرزه شناختی، جنوب‌خاوری تهران [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 169-178]
 • بزرگای محلی مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 115-122]
 • بزرگ‌ترین بزرگاها پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 99-104]
 • بزمان زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 99-110]
 • بزمان‌ مطالعه زمین‌شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانه‌زایی‌های طلای شمال بزمان [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 165-180]
 • بزنین زمین‌شناسی، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و زایش معدن منگنز بزنین، اردستان (استان اصفهان) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 75-88]
 • بساب معرفی، تافونومی و بوم‌شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 121-132]
 • بسامد ریشه میانگین مربعات (rms) نشانگرهای طیفی لحظه ی به دست آمده از نقشه زمان- مقیاس تبدیل موجک پیوسته (CWT) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 75-88]
 • بسامد طبیعی خاک بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 167-172]
 • بسامد مرکزی نشانگرهای طیفی لحظه ی به دست آمده از نقشه زمان- مقیاس تبدیل موجک پیوسته (CWT) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 75-88]
 • بسامدهای اساسی تشخیص زمین لرزه و انفجار با به‌کارگیری روش تجزیه مد تجربی (EMD) لرزه‌نگاشت‌ها [دوره 18، شماره 69، 1387-1388، صفحه 166-175]
 • بستگی قائم و افقی تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس سلطان در کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس و استفاده از آن در برآورد بستگی گروه دهرم [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 14-27]
 • بشگز سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 117-128]
 • بشی رخساره‎های کانسنگ، پهنه‎بندی دگرسانی و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کانسار سولفید توده‎ای مس- روی- نقره نوع بشی (Besshi-type) بوانات (جیان)، استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 61-74]
 • بصیرآباد زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب سامانه دگرسانی منطقه بصیرآباد، شمال خاور اهر، شمال باختر ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 173-182]
 • بعد فرکتال تعیین چگالی بهینه صفحه بوگه و مدل‌سازی توپوگرافی سنگ بستر منطقه چارک (جنوب استان هرمزگان) [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 3-8]
 • بعد فرکتالی بررسی نقش ساختارهای زمین‌شناسی در ابعاد فرکتالی شکستگی‌ها و آبراهه‌ها در جنوب باختری لنجان- اصفهان [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 45-56]
 • بعد فرکتالی بررسی ویژگی پیش‌نشانگری ابعاد فرکتالی پیش از زمین‌لرزه بلده- کجور، البرز مرکزی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 127-132]
 • بقایای پستانداران مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه‌اقلیم‌شناسی آنها [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 3-12]
 • بقیع زیست‌چینه‌شناسی ردیف سنگ‌های ژوراسیک میانی - پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال باختر نیشابور) بر مبنای زیای آمونیتی [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 3-14]
 • بلبلوویه مطالعات شناسایی و فرآوری بوکسیت دیاسپوری کرمان [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 164-171]
 • بلده شیمی کانی‌های سنگ‌های بازالتی پرمین شمال بلده (البرز مرکزی): بحث زمین‎دمافشارسنجی و جایگاه زمین‎ساخت- ماگمایی [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 3-14]
 • بلندای قدیمی فارس سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب‌ خاور کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 79-90]
 • بلندی کهن اثبات وجود بلندی کهن توسط روش های ژئوشیمیایی در مرکز میدان نفتی بینک، جنوب ایران [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 51-56]
 • بلوک پشت‌بادام تعیین منشأ سنگ درونگیر ذخایر مس با میزبان رسوبی در حوضه طبس- راور بر پایه برداشت-های ژئوشیمیایی و سنگ‌نگاری [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 211-221]
 • بلوک پشت بادام سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی همیجان و سنگ‌های اسیدی همراه (جنوب‌ باختر بهاباد، ایران مرکزی) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 223-236]
 • بلوک پشت بادام مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب ‌باختر بهاباد، استان یزد [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 83-100]
 • بلوک طبس تحلیل رخساره‌ها در گذر از نهشته‌های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 111-126]
 • بلوک طبس تعیین منشأ سنگ درونگیر ذخایر مس با میزبان رسوبی در حوضه طبس- راور بر پایه برداشت-های ژئوشیمیایی و سنگ‌نگاری [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 211-221]
 • بلوک کلمرد سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و خاستگاه سنگ‌های آتشفشانی شمال ‌خاور شهر کرمان [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 97-107]
 • بلوک کلمرد محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه‌سنگ های سازند آب حاجی در برش‌های چشمه بخشی و سرتخت شتران، بلوک کلمرد، ایران مرکزی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 231-242]
 • بلوک لوت ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ‌های میزبان کانه‌زایی کانسار اپی‌ترمالی نیان واقع در شمال باختری بلوک لوت- خاور ایران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 181-194]
 • بلوک لوت زمین‌شناسی، سنگ‎نگاری، دگرسانی و کانه‎زایی در کانسار چندفلزی (Pb-Zn-Cu-Au-Ag) نیان، بجستان، شمال باختری بلوک لوت، خاور ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 315-329]
 • بلوک لوت سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی‌سازی گرانیتوییدهای ده‌سلم، بلوک لوت، خاور ایران [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 49-58]
 • بلوک لوت دگرگونی پیشرونده در متاپلیت‌های کمپلکس دگرگونی ده‌سلم، خاور بلوک لوت، به استناد دماسنجی زوج گارنت- بیوتیت [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 325-338]
 • بلوک لوت مس رگه‌ای جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت، خاور ایران: مطالعات کانی‌سازی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 165-176]
 • بلوک لوت کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 295-308]
 • بلوک لوت سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی) [دوره 27، شماره 106، 1396-1397، صفحه 117-128]
 • بلوک لوت زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • بلوک لوت زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • بلوک لوت تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 301-310]
 • بلوک لوت ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی گرانیتوییدی کودکان (شرق بلوک لوت) [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 89-100]
 • بلوک لوت چگونگی فرایندهای برونزاد با تفسیری از کلاهک شسته‌شده و منطقه غنی‌شده اکسیدی در کانسار چندفلزی ماهور، باختر ده‌سلم [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 291-300]
 • بلوک یزد کانه‌زایی تنگستن (مس- طلا) چاه ‎پلنگ جنوبی: کانی‌شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و داده‌های ایزوتوپی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 271-286]
 • بم تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقۀ بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 31-40]
 • بم تهیه یک مدل پیش‌بینی ناپایداری بافت‌های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله مراتبی وارون (IHPW) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 83-92]
 • بم برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمینلرزه [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 149-156]
 • بم تخمین کاهیدگی امواج برشی زمین‌لرزة بم با استفاده از معکوس‌سازی رکوردهای جنبش نیرومند به روش تجزیة مقادیر تکین [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 124-129]
 • بم زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • بناریزه مقایسه نهشته‌های کربنیفر بالایی- پرمین بر مبنای کنودونت‌ها در ناحیه آباده (برش بناریزه و استقلال) با مناطق هم‌جوار [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 175-180]
 • بنتونیت کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 405-414]
 • بنتونیت سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 287-296]
 • بنتونیت بررسی زمین‌شیمی و تعیین منشأ بنتونیت و سیلیس‌زایی در معدن کویر خور و بیابانک )استان اصفهان( [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 67-76]
 • بنتیتالها معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راستة بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 158-165]
 • بندر شهید رجایی نانوپلانکتون‌های آهکی در رسوبات هولوسن خلیج فارس (بندر شهید رجایی) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 111-120]
 • بندر هنزا بررسی ویژگی سیال‌های کانه‌زا با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن – هیدروژن در کانسار مس پورفیری بندر هنزا [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 53-64]
 • بنه‌شورو سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و ترکیب ایزوتوپی Sr-Nd متابازیت‌های مجموعة دگرگونی بنه‌ شورو، شرق ساغند، ایران مرکزی [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 185-196]
 • بهاباد سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی همیجان و سنگ‌های اسیدی همراه (جنوب‌ باختر بهاباد، ایران مرکزی) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 223-236]
 • بهاباد بررسی میزان جنبایی زمین‌ساختی درگستره بهاباد (شمال ‌خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 141-152]
 • بهاباد مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب ‌باختر بهاباد، استان یزد [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 83-100]
 • به حالت اولیه بازگرداندن موازنه تفسیر مقاطع لرزه‌نگاری و استفاده از آن برای کاهش خطا در تفسیرهای لرزه‌نگاری، با مثالی از ایران [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 102-111]
 • بهرگانسر بررسی گذر سنومانین - کنیاسین بر پایه مطالعات سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی در میدان نفتی بهرگانسر، خلیج فارس [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 113-120]
 • بهسازی خاک بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 163-168]
 • بهسازی خاک بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 221-228]
 • به شدت پرآلومین جایگاه زمین‌ساختی گرانیت‌های به شدت پرآلومین نوع S در پهنه برشی نوغان (جنوب ‌باختر گلپایگان) [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 59-66]
 • به منظور بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات بستر در محدوده خور موسی و نواحی دریایی مجاور آن ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 55-67]
 • بهینه‌سازی استفاده از روش‌های مختلف فازی برای بهینه‌سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان، مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 211-222]
 • بهینه سازی طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 135-142]
 • بهینه سازی بررسی اثر فاصله ایستگاه‌های GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهای مکانیکی یک گسل [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 155-159]
 • بهینه‌سازی توده ذرات (PSO) تعیین چشمه‌های لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی بهینه‌ [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 61-70]
 • بهینه‎سازی ژئوشیمیایی توصیف الگوهای ژئوشیمیایی با استفاده از روش‎های تحلیل مؤلفه اصلی و کلاستر فازی میان‎مرکز (FCMC) برای ثبت بی‌هنجاری‌های ضعیف (منطقه قولان- آذربایجان شرقی) [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 143-150]
 • بهینه‌سازی گروهی ذرات پیش‌بینی نرخ فرونشست زمین با برآورد متغیرهای هیدرولیکی آبخوان، حاصل‌‌ شده از داده‌های آزمون پمپاژ و الگوریتم‌های بهینه‌‌سازی در منطقه 19 تهران [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 17-26]
 • بهینه‌سازی لیچینگ بهینه‌سازی فرایند لیچینگ سیانیدی در کارخانه فرآوری پویازرکان آق‌دره به منظور افزایش بازیابی طلا، نقره و جیوه [دوره 20، شماره 78، 1389-1390، صفحه 129-138]
 • بوئین- میاندشت سنگ‌شناسی و ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی توده آذرین نفوذی بوئین- میاندشت پهنه سنندج- سیرجان (باختر ایران) [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 43-56]
 • بوانات رخساره‎های کانسنگ، پهنه‎بندی دگرسانی و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کانسار سولفید توده‎ای مس- روی- نقره نوع بشی (Besshi-type) بوانات (جیان)، استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 61-74]
 • بوت ‌استرپ الگو‌سازی چرخه زمین‌لرزه‌ای‌ در گسل شمال تبریز بر پایه داده‌های GPS [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 169-178]
 • بور بررسی منشاء زمین‌شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی‌سو، شمال ارومیه [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 61-66]
 • بوردیگالین زیست‌چینه‌نگاری مقایسه‌ای سازند آسماری در برش‌هایی از تاقدیس‌های ماله‌کوه و امیران بر پایه روزن‌بران کف‌زی ناحیه لرستان، حوضه زاگرس، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 191-198]
 • بورگان ارزیابی پارامتر‌های مخزنی سازند بور‌گان در یکی از میدان‌های نفتی جنوب باختر ایران [دوره 17، شماره 68، 1386-1387، صفحه 68-79]
 • بوکان زمین‌شیمی و کانی‌شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان‌غربی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 341-354]
 • بوکان کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و کاربردهای صنعتی کانسنگ‌های ‌ بوکسیت درزی‌ولی، خاور بوکان، شمال‌باختر ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 293-304]
 • بوکان بررسی فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرایندهای بوکسیتی شدن در کانی‌شیته، خاور بوکان، شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 145-154]
 • بوکت سنگ نگاری و زمین‌شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 175-184]
 • بوکسیت کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و کاربردهای صنعتی کانسنگ‌های ‌ بوکسیت درزی‌ولی، خاور بوکان، شمال‌باختر ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 293-304]
 • بوکسیت تحلیل های مکانی و آماری برای ارزیابی کیفیت کانسنگ در کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 163-170]
 • بوکسیت بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی و سرخ‌چشمه در فرایند تولید مجتمع آلومینای جاجرم [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 113-118]
 • بوکسیت بررسی تغییرات ژئوشیمیایی و جرم واحدهای مختلف بوکسیتی در کانسار بوکسیت سرفاریاب، استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از رفتار ژئوشیمیایی عناصر Ti, Zr, Y و Al [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 157-164]
 • بوکسیت بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی – بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 55-62]
 • بوکسیت رهیافتی ژئوشیمیایی و زمین‌آماری برای منشأ نهشته‌های بوکسیت سرفاریاب، استان کهکیلویه و بویراحمد، جنوب باختر ایران [دوره 19، شماره 74، 1388-1389، صفحه 91-98]
 • بوکسیت بررسی ترکیب سنگ منشأ و دلیل لایه‌بندی در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاور ایران) با استفاده از داده‌های زمین‌شیمیایی [دوره 18، شماره 70، 1387-1388، صفحه 38-51]
 • بوکسیت کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 269-280]
 • بوکسیت دیاسپوری مطالعات شناسایی و فرآوری بوکسیت دیاسپوری کرمان [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 164-171]
 • بوکسیت دیاسپوری مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 72-76]
 • بوکسیت کارستی بررسی فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرایندهای بوکسیتی شدن در کانی‌شیته، خاور بوکان، شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 145-154]
 • بوکسیت- لاتریت‌ بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 199-208]
 • بوکسیتی شدن مطالعات ژئوشیمیایی نهشته های بوکسیتی- کائولینیتی پرمین در شمال سقز، استان کردستان [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 67-74]
 • بوم دیرینه شناسی زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 183-192]
 • بوم‌شناسی دیرینه سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه(آپتین – سنومانین پیشین)،‌خانواده Sellithyrididae در ناحیه باختر کرمان(برش استخروئیه) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 73-80]
 • بوم‌شناسی دیرینه معرفی، تافونومی و بوم‌شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 121-132]
 • بوم‌شناسی دیرینه خاستگاه رسوبی و بوم‎شناسی نهشته‎های رودیست‎دار کرتاسه پسین خرم‎آباد حوضه زاگرس [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 173-186]
 • بوم‌شناسی دیرینه رژیم‌های تغذیه‌ای و بوم‌شناسی دیرینه شکم‌پایان دریایی توالی کنگلومرایی بختیاری در منطقه شلمزار [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 197-210]
 • بوم‎شناسی دیرینه بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 39-44]
 • بونینیت ژئوشیمی و محیط زمین‌شناسی کرومیتیت‌های ناحیه الند از مجموعه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 47-56]
 • بونینیت ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • بویین- میاندشت تفسیر فابریک‌های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین– میاندشت [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 385-394]
 • بیابان محدوده‌های بیابانی ایران با تأکید بر نقش عوامل زمین‌شناختی مؤثر در تشکیل آنها [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 15-22]
 • بی‌بی شهربانو معرفی میکروفسیل‌های پرمین در برش‌های چینه‌شناسی آرو و بی‌بی شهربانو (البرز) [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 37-44]
 • بیجار ویژگی‌های سنگ‌های آتشفشانی جوان در جنوب خاوری بیجار [دوره 19، شماره 75، 1388-1389، صفحه 151-156]
 • بیدخوان مطالعات رخساره‌شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 111-122]
 • بیدخوان بررسی ارتباط شاخص خطوارگی و منشأ دگرسانی‌ها در کالدراهای مساحیم و بیدخوان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 197-208]
 • بیرجند اثر کنترل کننده‌های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه‌خوری (شمال‌باختر بیرجند) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 323-342]
 • بیرجند تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 273-288]
 • بیرجند تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده‌های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه‌ای با کمک داده‌های زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی در منطقه کوه‌شاه، بیرجند، خراسان جنوبی [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 23-38]
 • بیرجند بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 177-184]
 • بیرجند بررسی زایش لیستونیت‌های طلادار با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی، کانی سنگین، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (اکسیژن، کربن و گوگرد) در پهنه افیولیت- ملانژ خاور کشور (منطقه هنگران- جنوب بیرجند) [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 131-144]
 • بیرجند کانه زایی بروندمی-آتشفشان‌زاد چینه سان تنگستن (مس-روی) در کانسار چاه-کلپ، (جنوب بیرجند) و افقهای کانه دار آن [دوره 17، شماره 65، 1386-1387، صفحه 80-99]
 • بیرک شواهد ساختاری ترافشارش قاره‌ای درگستره بیرک (جنوب خاور ایران) [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 75-82]
 • بیزین ارائه روشی جدید برای رده‌‌بندی درز‌ها‌ با رویکرد بهینه رده‌‌بندی کننده بیزین [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 115-122]
 • بیستون مطالعه سنگ‌نگاری و سیستم درزه منطقه بیستون به منظور پی بردن به علل فرسایش سنگ‌نوشته بیستون [دوره 16، شماره 63، 1385-1386، صفحه 92-96]
 • بیشینه تنش افقی راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • بیشینه شتاب محاسبه بیشینه شتاب لرزه‎ای گسل شمال تبریز با استفاده از شبیه‌سازی لرزه‌ای چشمه گسل محدود [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 193-198]
 • بیگانه‌سنگ‌ استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشأ انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ‌های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 9-15]
 • بیگانه‌سنگ رسی (شیست) آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه‌سنگ های رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت تله- پهلوانی، شهربابک، ایران [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 127-134]
 • بیگانه‌سنگ‎های گوشته‎ای ژئوشیمی و پتروژنز آلکالی بازالت‎های کواترنری گندم بریان، شمال شهداد، استان کرمان [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 21-32]
 • بیماری کالکوپیریت کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 295-308]
 • بینالود فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود [دوره 25، شماره 99، 1394-1395، صفحه 11-20]
 • بینالود اثرهای رویداد سیمرین میانی در شمال خاور ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 307-314]
 • بینالود مطالعه داینوفلاژله‌ها و محیط دیرینه سازند دلیچای در بخش خاوری حوضه رسوبی بینالود [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 147-156]
 • بینالود چینه‌شناسی زیستی و سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک میانی تا پسین در برش برمهان (شمال باختر نیشابور) با توجه به زیاهای آمونیتی [دوره 22، شماره 85، 1391-1392، صفحه 35-46]
 • بینالود زیست‌چینه‌شناسی ردیف سنگ‌های ژوراسیک میانی - پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال باختر نیشابور) بر مبنای زیای آمونیتی [دوره 20، شماره 80، 1389-1390، صفحه 3-14]
 • بینالود تحلیل واتنش پایدار و برآورد تاوایی در سنگ‌های دگرگون اطراف مشهد [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 215-220]
 • بینک برآورد مقدارکربن آلی کل با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی بینک، استان بوشهر [دوره 17، شماره 66، 1386-1387، صفحه 60-67]
 • بی‌هنجاری ارزیابی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب شیل‌های نفتی قالی‎کوه (جنوب باختر الیگودرز) با استفاده از روش‌های تجزیه عنصری و پیرو لیز راک‎اول [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 171-180]
 • بی‌هنجاری اکتشافات زمین‌شیمیایی طلا و مطالعه کانی‌های سنگین رسوبات رودخانه‌ای منطقه استرقان، خاروانا، آذربایجان شرقی- شمال باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1393-1394، صفحه 263-276]
 • بی‌هنجاری تفسیر داده‌های مغناطیسی ذخیره آهن اجت‌آباد، شمال خاور سمنان [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 63-68]
 • بی هنجاری آبراهه ای زمین لغزه عظیم جیرفت: معرفی، نشانه ها و وی‍‍ژگی ها [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 41-48]
 • بی‌هنجاری بوگه تعیین چگالی بهینه صفحه بوگه و مدل‌سازی توپوگرافی سنگ بستر منطقه چارک (جنوب استان هرمزگان) [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 3-8]
 • بی‏ هنجاری ژئوشیمیایی کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 75-82]
 • بی‌هنجاری فلوئور مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی آبخوانهای بازالتی و کارستی منطقه ماکو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 2-13]
 • بی‌هنجاری گرانی مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های گرانی بوگه و هشدار سونامی ناشی از ساختار فرورانشی منطقه مکران (مطالعه‌ موردی: منطقه بریس) [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 105-116]
 • بی‌هنجاری گرانی، مدل مصنوعی، گنبد نمکی برآورد موقعیت افقی و ژرفای بی‌هنجاری‌های گرانی به کمک گرادیان کل بهنجار شده [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 169-176]
 • بی‌هنجاری‌های ژئوشیمیایی جدایش بی‌هنجاری‌های عناصر، بر پایه داده‌های ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری اصفهان [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 67-74]
 • بی هنجاری های سه بعدی تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی : معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 145-154]
 • بیوتیت ژئوشیمی و تعیین خاستگاه ماگمای کانسار مس پورفیری هفت‌چشمه، آذربایجان شرقی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 197-208]
 • بیوتیت سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و منشأ ریولیت‌های گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 17-26]
 • بیوتیت شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 271-280]
 • بیوتیت بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی زون دگرسانی پتاسیک، کانسار مس پورفیری سرکوه، با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 279-288]
 • بیوژئـوشیمی بررسی گونه‌های گیاهی برای امکان‌سنجی اکتشاف کرومیت به روش بیوژئوشیمیایی در افیولیت‌های خواجه‌جمالی، نیریز، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 19-28]
 • بیوژنیک شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان‌های سواحل مکران [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 249-254]
 • بیوستراتیگرافی ثبت شرایط آب و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو (برش قلعه‌دره) [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 27-36]
 • بیوسنوز معرفی روزن‌داران با پوسته آهکی هیالین و بررسی پراکنش آنها در رسوبات ساحلی خلیج‌فارس (از بندر لنگه تا بندر بوشهر) [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 89-95]
 • بیومارکر ارزیابی ژئوشیمیایی سازند سورمه به‏عنوان سنگ منشأ احتمالی در میدان پارس جنوبی [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 129-134]

پ

 • پابده دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 165-172]
 • پابده بررسی حوادث‌زیستی زونهای Discoaster multiradiatus Zone تا Sphenolithus predistintus Zone در سازند پابده، بر مبنای نانو‌فسیلهای آهکی در شمال شرق کازرون، زون ساختاری فارس [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 179-188]
 • پادگانه‌های آهکی دریایی پادگانه‌های دریایی کربناتی جزیره قشم، نمادی از تغییرات سطح آب دریای خلیج فارس در کواترنری [دوره 23، شماره 92، 1392-1393، صفحه 67-74]
 • پارامتر لرزه‌خیزی b بررسی تغییرات مکانی پارامتر لرزه‌خیزی b در ایران [دوره 18، شماره 72، 1387-1388، صفحه 186-187]
 • پارامترهای a و b پارامترهای لرزه‌خیزی فرکتالی-زمانی زمین‌لرزه اهر- ورزقان، شمال باختری ایران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 155-160]
 • پارامترهای استرین تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران) [دوره 25، شماره 100، 1394-1395، صفحه 37-46]
 • پارامترهای زیستی معرفی گونه Palorbitolina lenticularis (Blumenbach, 1805)، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی‌های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه‌داغ، شمال خاور ایران [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 121-134]
 • پارامتر‌های گسل بررسی ویژگی‌های زمین‌ساخت زمین‌لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 343-350]
 • پارامتر‌های مقاومت برشی بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 281-292]
 • پارامتر‌های مقاومتی مطالعه ظرفیت باربری و میزان نشست زمین‌های خاور و جنوب خاور تهران [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 71-78]
 • پارامترهای یخچال بررسی یخچال طبیعی خرسان زردکوه بختیاری به وسیله تصاویر ماهواره ای [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 167-172]
 • پارامغناطیس تفسیر فابریک‌های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین– میاندشت [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 385-394]
 • پارامغناطیس ویژگی‌های مغناطیسی ماسه‌سنگ‌های گروه شمشک، در پاسخ به کاربرد روش‌های زمین‌مغناطیس [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 153-164]
 • پارس جنوبی بررسی تغییرات سطح نسبی آب دریا بر اساس تحولات رخساره‌ای پرمین پایانی، مثالی از عضو دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 263-275]
 • پارس جنوبی سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند کنگان در خلیج فارس [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 165-174]
 • پاره سازند اول و دوم زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها [دوره 17، شماره 67، 1386-1387، صفحه 150-163]
 • پاره گسل آهنگ لغزش راست بر گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن،فلات ایران مرکزی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 195-206]
 • پاره گسلی بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 313-322]
 • پاره های گسلی تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 13-18]
 • پارینه‌بستر سن‌یابی لرزه‌خیزی گسل اهواز و جابه‌جایی مسیر رودخانه کارون با استفاده از ترمولومینسانس و مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی گسل‌های نوشناخته در پروژه قطار شهری اهواز [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 69-79]
 • پارینه‌‌لرزه‌شناسی یافته‌های نوین پارینه‌‌لرزه‌شناختی در پهنة‌ همپوشانی قطعه‌های شمال باختری و جنوب خاوری گسل شمال تبریز (شمال باختر ایران) [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 3-12]
 • پارینه‌لرزه‌شناسی بررسی تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین‌لرزه درگستره تهران: مروری بر پژوهش‌های پارینه‌لرزه‌شناسی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 263-273]
 • پارینه‌لرزه‌شناسی لرزه‌خیزی پارینه در پلیستوسن پایانی- هولوسن، خوشه‌بندی زمانی و احتمال رخداد زمین‌لرزه بزرگ (M>7) روی گسل دهشیر، ایران مرکزی [دوره 23، شماره 90، 1392-1393، صفحه 75-90]
 • پارینه‌لرزه‌شناسی اولین نشانه های زمین لرزه تاریخی 1384 AD شهرری، بر روی گسل پیشوا بر پایه پژوهش های پارینه‌لرزه شناختی، جنوب‌خاوری تهران [دوره 21، شماره 81، 1390-1391، صفحه 169-178]
 • پارینه‌لرزه‌شناسی ساختارهای خطی جنوب تهران (سری گسل‌های ری- کهریزک): پرتگاه گسل یا پدیده‌ای زمین‌ریخت‌شناختی؟! [دوره 19، شماره 73، 1388-1389، صفحه 109-114]
 • پارینه لرزه‌شناسی ارزیابی دوره بازگشت زمین‌لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ‌های لرزه‌ای [دوره 25، شماره 98، 1394-1395، صفحه 83-92]
 • پارینه لرزه‌شناسی پیشینه لرزه ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده از داده های پارینه لرزه شناسی [دوره 21، شماره 84، 1390-1391، صفحه 169-178]
 • پارینه لرزه‌شناسی گاه‌نگاری جوان‌ترین جنبش لرزه‌ای گسل فیروزکوه با استفاده از روش کربن14 [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 95-98]
 • پارینه لرزه شناسی شناسایی الگوی خوشه ای رخداد زمین لرزه های پارینه روی گسل گلباف، جنوب خاوری کرمان [دوره 22، شماره 87، 1391-1392، صفحه 171-180]
 • پارینه لرزه شناسی پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 209-220]
 • پارینه مغناطیس تعیین مرز اشکوب های باتونین-کالووین (ژوراسیک میانی) بر پایه چینه نگاری مغناطیسی در برش گل بینی، البرز خاوری، ایران [دوره 22، شماره 88، 1391-1392، صفحه 19-30]
 • پاشندگی بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 136-147]
 • پاشندگی سرعت فاز ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی [دوره 21، شماره 82، 1390-1391، صفحه 83-94]
 • پالئواکولوژی پالئواکولوژی و محیط دیرینه نهشته‌های تریاس پسین ایران با تأکید بر یافته‌های جدید در برش دیزلو (شمال اصفهان)، بر اساس حضور مرجان‌های اسکلراکتینا [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 281-290]
 • پالئواکولوژی اویسترهای سنگ‌آهک گوری (میوسن پیشین) در شمال بندرعباس، ناحیه زاده محمود،جنوب خاوری حوضه زاگرس [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 101-110]
 • پالئواکولوژی بررسی میزان مواد غذایی آب‌های سطحی کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی در سازند گورپی، تاقدیس کوه گورپی [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 257-266]
 • پالئواکولوژی ثبت شرایط آب و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو (برش قلعه‌دره) [دوره 27، شماره 108، 1396-1397، صفحه 27-36]
 • پالئوتتیس کاربرد ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن در پتروژنز گابروهای کوه میشو در جنوب باختری مرند- شمال باختری ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393-1394، صفحه 61-72]
 • پالئوتتیس ماهیت ژئوشیمیایی سرپانتینیت های مجموعه اولترامافیک- مافیک مشهد شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی پالئوتتیس در شمال خاور ایران [دوره 26، شماره 102، 1395-1396، صفحه 15-26]
 • پالئوتتیس شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 211-220]
 • پالئوزوییک شواهدی جدید از فعالیت ماگمایی پرکامبرین و پالئوزوییک در توده قره‌باغ، شمال باختر ایران [دوره 23، شماره 89، 1392-1393، صفحه 129-148]
 • پالئوزوییک تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 185-196]
 • پالئوزوییک مدل‌سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوییک زیرین در حوضه خلیج فارس [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 21-30]
 • پالئوزوییک پیشین‌ زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی مجموعه بازالتی سلطان‎میدان در رخنمون‌های شمال و شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 63-76]
 • پالئوژن بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار در شمال باختر ایذه [دوره 26، شماره 103، 1395-1396، صفحه 287-294]
 • پالئوژن بررسی حوادث‌زیستی زونهای Discoaster multiradiatus Zone تا Sphenolithus predistintus Zone در سازند پابده، بر مبنای نانو‌فسیلهای آهکی در شمال شرق کازرون، زون ساختاری فارس [دوره 29، شماره 113، 1398-1399، صفحه 179-188]
 • پالئوسن تحلیل لیتوفاسیس‌ها و شرایط رسوب‌گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 211-218]
 • پالئوسن زیست‎زون‌بندی سازند گورپی در مقطع بانروشان (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونیک [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 85-96]
 • پالئوسن ریززیست‌چینه‌نگاری سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 155-160]
 • پالئوسن سنگ‎چینه‎نگاری و زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان) [دوره 27، شماره 107، 1396-1397، صفحه 137-150]
 • پالئوسن ریززیست‎چینه نگاری سازند تله زنگ در برش چینه شناسی کیالو، شرق پلدختر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 129-136]
 • پالئوفیکوس تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1390-1391، صفحه 185-196]
 • پالئوکلیماتولوژی بررسی کانی‌های رسی، منشأ و نحوه پراکنش آ‏نها در پلایای میقان اراک [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 193-202]
 • پالایش زونی مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 85-94]
 • پالایشگاه آبادان نقش رس به عنوان یک مانع طبیعی زمین‌شناسی در کنترل آلودگی نفتی در پالایشگاه آبادان [دوره 19، شماره 76، 1388-1389، صفحه 177-186]
 • پالایشگاه گاز هاشمی‌نژاد بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد با استفاده از نمودار‌های ترکیبی، نمایه‌های اشباع و نسبت‌های یونی [دوره 25، شماره 97، 1394-1395، صفحه 71-84]
 • پالس الکترومغناطیس ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • پالینوزوناسیون پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها [دوره 22، شماره 86، 1391-1392، صفحه 99-106]
 • پالینوفاسیس پالینوفاسیس و محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 101، 1395-1396، صفحه 57-68]
 • پالینوفاسیس بررسی تغییرات محیطی سازند گورپی (کمپانین میانی – پالئوسن بالایی) در برش فرهادآباد (شمال شرق کبیرکوه) بر مبنای مطالعات پالینوفاسیس و ژئوشیمی آلی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 13-22]
 • پالینوفاسیس پالینولوژی و پالینوفاسیس سازند آیتامیر در برش زاوین (خراسان رضوی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 135-144]
 • پالینوفاسیس پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه داغ مرکزی [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 103-112]
 • پالینولوژی پالینولوژی و پالینوفاسیس سازند آیتامیر در برش زاوین (خراسان رضوی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1393-1394، صفحه 135-144]
 • پالینولوژی پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه داغ مرکزی [دوره 26، شماره 104، 1395-1396، صفحه 103-112]
 • پالینولوژی پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • پالینومورف مطالعه داینوفلاژله‌ها و محیط دیرینه سازند دلیچای در بخش خاوری حوضه رسوبی بینالود [دوره 24، شماره 93، 1393-1394، صفحه 147-156]
 • پالینومورف‌ها بررسی دیرینه‌اقلیم سازند گورپی در جنوب استان ایلام بر پایه پالینومورف‌ها و روزن‌بران [دوره 27، شماره 105، 1396-1397، صفحه 245-252]
 • پالینومورف‌ها دیرینه بوم‌شناسی پالینومورف‎های دونین پسین، جنوب باختر دامغان [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 47-54]
 • پان‌آفریکن نگاهی نو برجغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس [دوره 16، شماره 64، 1385-1386، صفحه 38-53]
 • پانتانلیوم گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393-1394، صفحه 133-140]
 • پایانه گسل امتداد‌لغز بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی [دوره 20، شماره 79، 1389-1390، صفحه 13-20]
 • پایانه‌های راندگی تحلیل ساختاری پاره‌‌گسل‌های جنوبی پهنه گسل عرضی کره‌بس در جنوب فیروزآباد، کمربند چین - رانده زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 181-190]
 • پایدارسازی دامنه نقش توأمان قطر و تراکم ریشه درخت بید بر مقاومت برشی خاک [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 143-148]
 • پایداری شیب تعیین جهت‌داری ناپیوستگی‌ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره 1 گل‌گهر [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 203-210]
 • پایش حرارتی پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 43-54]
 • پت ارزیابی نقش خرده‌های بطری بازیافتی و فیبر لاستیک فرسوده بر رفتار مهندسی خاک ماسه‌ای [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 135-140]
 • پتانسیل آلودگی بهینه‌سازی مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌زیرزمینی در دشت مراغه- بناب [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393-1394، صفحه 169-176]
 • پتانسیل اقتصادی کاربرد عناصر گروه پلاتین (PGE) در اکتشاف و ارزیابی اقتصادی درکانسارهای کرومیت کمربند افیولیتی سبزوار [دوره 18، شماره 71، 1387-1388، صفحه 9-12]
 • پتانسیل تغذیه برآورد پتانسیل تغذیه آب زیرزمینی در مناطق کارستی نواحی خشک، مطالعه موردی رشته کوه شتری، ایران مرکزی [دوره 29، شماره 114، 1398-1399، صفحه 85-96]
 • پتانسیل حرکتی گسل بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1393-1394، صفحه 313-322]
 • پتانسیل خطر روانگرایی خطر روانگرایی در تهران بر اساس تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده در گذشته [دوره 20، شماره 77، 1389-1390، صفحه 47-56]
 • پتانسیل روانگرایی طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه [دوره 23، شماره 91، 1392-1393، صفحه 111-118]
 • پتانسیل روانگرایی