زمین شناسی نفت
شناسایی منشأ و سازوکار ترش‌شدگی میادین نفتی اسفند، سیوند و دنا در حوضه خلیج‌فارس با استفاده از روش‌های میکروبی، استخراج DNA و شناسایی مولکولی

محمد صادقی؛ مرتضی طبائی؛ بهنام راسخ؛ محمد رضا کمالی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 287-304

https://doi.org/10.22071/gsj.2022.347690.2008

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعات میکروبیولوژی و ژئوشیمیایی روی نمونه‌های خروجی، ورودی آب دریا و آب تزریقی به میدان‌های سیوند (SIC C)، دنا (SIC D) و اسفند (SIC E) واقع در منطقه عملیاتی جزیره سیری از توابع شرکت نفت فلات قاره ایران در سکوهای نصر و ایلام، شناسایی منشأ گاز سولفید هیدروژن است. ازاین‌رو، جهت پی بردن به منشأ ترش‌شدگی میادین نفتی جزیره سیری، ...  بیشتر