تعیین ساختار بالایی پوسته در زاگرس خاوری به روش توموگرافی محلی

زهرا محمدی‌پور؛ فرزام یمینی‎فرد؛ محمد تاتار

دوره 25، شماره 98 ، اسفند 1394، ، صفحه 67-72

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41162

چکیده
  تقریباً یک سوم کوتاه‌‎شدگی ایران در اثر همگرایی صفحات اوراسیا و عربی درکمربند چین‌خورده و رانده شده زاگرس رخ می‌دهد که یکی از فعال‌ترین  مناطق برخورد قاره‌ای جهان از دید لرزه‌خیزی است. نصب شبکه لرزه‌نگاری موقت با 32 لرزه‌نگار سه‌مؤلفه‌ای در منطقه شمال بندرعباس در استان هرمزگان به مدت حدود سه ماه و نیم،  داده‌های مناسبی ...  بیشتر