نویسنده = سید احمد علوی
تعداد مقالات: 17
1. فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 175-184

10.22071/gsj.2019.88498

حمید جوانبخت جبارآبادی؛ سید احمد علوی


3. پهنه‌بندی ساختاری و ریخت‌زمین‌ساختی کپه‌داغ خاوری

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 125-134

10.22071/gsj.2017.50180

لطف‌الله آقاجری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدعلی کاوسی


5. معماری جنبشی پهنه‌ها‌ی آسیب گسلی در جنوب‌ باختر رفسنجان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 47-60

10.22071/gsj.2016.40687

لیلا عبادی؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


6. ریزساختار در پهنه‏ های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 21-38

10.22071/gsj.2016.40768

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


7. تأثیر سطوح جدایشی بر هندسه‌ چین‌خوردگی میدان‌های نفتی باباحبیب و سرکان (ناحیه مرکزی لرستان، شمال باختری زاگرس)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 321-332

10.22071/gsj.2016.41232

عارف شمس‏ زاده؛ سید احمد علوی؛ مهدی ولی‌نژاد؛ مهدی توکلی یرکی


9. تحلیل هندسی چین‌خوردگی مرتبط با گسلش، مطالعه موردی: تاقدیس کاسه‌ماست، جنوب منطقه لرستان

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 149-164

10.22071/gsj.2015.43395

حسین حاجی‌علی‌بیگی؛ سید احمد علوی؛ جمشید افتخار نژاد؛ محمد مختاری؛ محمد حسین آدابی


10. مراحل دگرریختی در سنگ‌های دگرگونی منطقه همدان و ارتباط آنها با توده نفوذی الوند

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 187-198

10.22071/gsj.2014.43701

لیلی ایزدی‌کیان؛ محمد محجل؛ سید احمد علوی


11. تحلیل سامانه‎ای شکستگی‎های سازند گرو در تاقدیس کبیرکوه، تأثیر چرخش صفحه تازی بر آرایش شکستگی‎ها

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 105-116

10.22071/gsj.2014.43968

اسعد پیره؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی؛ علی شبان


13. تحلیل ساختاری پهنه برشی سیمین - دره مرادبیک، جنوب همدان

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 39-46

10.22071/gsj.2010.55432

لیلی ایزدی کیان؛ سید احمد علوی؛ محمد محجل


14. استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.57318

حسین حاجی‌علی‌بیگی؛ سید احمد علوی؛ جمشید افتخار نژاد؛ محمد مختاری؛ محمد حسین آدابی


15. کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 51-56

10.22071/gsj.2010.57320

علی ارزانی؛ سید احمد علوی؛ محمود پولاد زاده؛ علی رضا گلال‌زاده؛ ضرغام مهدی‌پور


16. تحلیل تنش دیرینه در خاور و جنوب خاوری تهران(سرخه حصار – خجیر)

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 22-37

10.22071/gsj.2009.57780

مهرناز سعادت؛ سید احمد علوی؛ عبداله سعیدی


17. الگوی چین خوردگی در نهشته‌های دگرگونی منطقه فاریاب (جنوب خاوری پهنه سنندج – سیرجان )

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 54-73

10.22071/gsj.2008.58216

شهرام شفیعی بافتی؛ سید احمد علوی؛ محمد محجل