بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران)

محمدرضا بخشی محبی؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ رضا معزی‎نسب

دوره 28، شماره 110 ، اسفند 1397، ، صفحه 201-208

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.84443

چکیده
  در منطقه نصرت‌آباد در 105 کیلومتری شمال باختر زاهدان کنگلومرایی با سن الیگو- میوسن قرار دارد که از واحدهای سنگ‌چینه­نگاری حوضه فلیشی خاور ایران است. رسوبات این کنگلومرا، رودخانه‌ای از نوع بریده‌ بریده بوده که با یک دگرشیبی با زاویه تقریباً 30 درجه روی نهشته‌های ماسه سنگی- شیلی ائوسن قرارگرفته است. ضخامت اندازه‌گیری شده از این واحد ...  بیشتر

چینه شناسی و فسیل شناسی
دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک

رضا معزی نسب؛ محمدنبی گرگیج؛ محمدرضا بخشی محبی

دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 229-236

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.81959.1084

چکیده
  برش حرمک شامل تناوبی از کنگلومرای الیگومیکتیک اکثراً با آلوئولینیدها و نومولیتیدها، همچنین قلوه­های آهکی و کمتر قلوه­های آندزیت و بازالت و توف ریولیتی، ماسه­سنگ پبل­دار و شیل قرمز است. منشأ کنگلومرای سازند قرمز قاره­ای- آواری حرمک به احتمال زیاد از سازند دبیل و هم­ارز رسوبات پالئوسن پسین-ائوسن پیشین است. تقریباً 80 درصد ...  بیشتر

سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی دشت‌کوه در شمال ایرانشهر، پهنه فلیش خاور ایران

معین دریاپیما هرمزی؛ حبیب بیابانگرد؛ ساسان باقری؛ محمدرضا بخشی محبی

دوره 25، شماره 99 ، خرداد 1395، ، صفحه 227-238

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.40914

چکیده
  مجموعه آتشفشانی دشت‌‌کوه در فاصله‌ 75 کیلومتری شمال ایرانشهر قرار دارد. این توده شامل دو بخش A (توده‌ اصلی) و B (بخش جدا افتاده در بخش شمالی دشت‌‌کوه) است.  بر پایه نقشه‌های زمین‎شناسی تهیه شده از منطقه، مجموعه اخیر به سن کرتاسه بالایی، درون فلیش‌های خاور ایران نفوذ کرده است و مرز گسلی با کنگلومرای پایه‌ ائوسن دارد. توده‌ یادشده ...  بیشتر