ریزساختار در پهنه‏ های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی

دوره 25، شماره 99 ، خرداد 1395، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.40768

چکیده
  مجموعه دگرگونی جنوب سلماس که در شمال ‏باختری‌ترین بخش از پهنه ساختاری سنندج- سیرجان جای گرفته ‌است، دربردارنده سنگ‌های گوناگون با درجه دگرگونی و دگرشکلی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از مشاهدات صحرایی و مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌نگاری، به توصیف و تفسیر ریزساختاری گستره می‏پردازد. واحدهای سنگی گستره بر پایه سنگ مادر به سه ...  بیشتر