نویسنده = محمدرضا قاسمی
تعداد مقالات: 11
1. بازسازی محیط رسوبی نهشته‌های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش‌های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 23-34

10.22071/gsj.2016.40993

پریسا غلامی‌زاده؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا قاسمی


2. بررسی نقش ساختارهای زمین‌شناسی در ابعاد فرکتالی شکستگی‌ها و آبراهه‌ها در جنوب باختری لنجان- اصفهان

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 45-56

10.22071/gsj.2016.41007

انیس‎السادات خلیفه سلطانی؛ سیداحمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


3. تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 347-361

10.22071/gsj.2015.41523

علی ملائکه؛ محمدرضا قاسمی؛ سعید حکیمی؛ عباس بحرودی


4. مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 49-56

10.22071/gsj.2015.41849

نرگس افسری؛ فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ محمدرضا قاسمی


5. رسیدگی ساختاری گسله‌های مسبب زمین‌لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه‌خیزی در آن

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2015.41850

نیره صبور؛ محمدرضا قاسمی؛ معصومه اسکندری؛ علی نظری فهندری؛ منوچهر قرشی؛ فریدون سیناییان


6. سیمای ریخت‌زمین‌ساختی بادزن‌های آبرفتی در ارتباط با زمین‌ساخت جنبا (کوهستان شتری ، خاور طبس)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 91-100

10.22071/gsj.2015.41996

محمد ناظمی؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ مهران آرین


8. مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 115-122

10.22071/gsj.2015.41998

مجید نعمتی؛ عبدالرضا قدس؛ محمدرضا قاسمی


9. بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم‌آباد، استان گیلان

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 123-132

10.22071/gsj.2015.41999

رعنا رضوی پش؛ محمدرضا قاسمی؛ حجت اله صفری


10. ویژگی‌های مغناطیسی ماسه‌سنگ‌های گروه شمشک، در پاسخ به کاربرد روش‌های زمین‌مغناطیس

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 153-164

10.22071/gsj.2015.42306

زهیدا حمیدی بهشتی؛ حبیب علیمحمدیان؛ مرتضی طالبیان؛ علیرضا شهیدی؛ محمدرضا قاسمی