آب شناسی
برآورد پتانسیل تغذیه آب زیرزمینی در مناطق کارستی نواحی خشک، مطالعه موردی رشته کوه شتری، ایران مرکزی

حسن ضیاء؛ غلامحسین کرمی؛ عزیزالله طاهری

دوره 29، شماره 114 ، اسفند 1398، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.117001.1406

چکیده
  برآورد مقدار تغذیه یکی از مهمترین پارامترهای مطالعات هیدروژئولوژیکی برای محاسبه بیلان می‌باشد. نقشه پهنه‌بندی پتانسیل تغذیه با استفاده از هشت لایه‌ اطلاعاتی لیتولوژی، مقدار شیب، جهت شیب، تراکم شبکه آبراهه‌ها، بارش، تراکم شکستگی‌ها، ا‌پی‌کارست و عوارض کارستی، پس از وزن‌دهی به روش کارشناسی و تلفیق در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ...  بیشتر

زیست‌چینه‌نگاری و بوم‌شناسی دیرینه نهشته های مائستریشتین (سازند های تاربور و گورپی) در ناحیه گردبیشه (جنوب بروجن)

حسین وزیری مقدم؛ امرالله صفری؛ سمیرا شهریاری گرائی؛ احمدرضا خزاعی؛ عزیزالله طاهری

دوره 22، شماره 87 ، خرداد 1392، ، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22071/gsj.2013.53846

چکیده
  برای بررسی زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی نهشته­های مائستریشتین (سازندهای تاربور و گورپی) در زاگرس مرتفع برش چینه‌شناسی گردبیشه در جنوب شهرستان بروجن انتخاب شد. نهشته‌های سازند تاربور در این ناحیه به طور چیره از سنگ‌های کربناتی و آواری تشکیل شده‌اند که به صورت هم‌شیب در زیر سازند گورپی قرار می‌گیرند. مرز زیرین این سازند با ...  بیشتر

دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری)

فاطمه اعراب؛ پرویز امیدی؛ عزیزالله طاهری

دوره 20، شماره 80 ، شهریور 1390، ، صفحه 89-94

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55224

چکیده
  در این مقاله، آثار دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود در ناحیه‌‎ای از دامنه جنوبی البرز خاوری از  دره ده ملا (شمال روستای ده ملا) تا دره طزره بررسی می‌شود. منطقه مورد مطالعه محدود به دو گسل اصلی در شمال و جنوب با روند خاوری- باختری و شیب به سوی شمال است. در این پژوهش، فعالیت کواترنری کل منطقه به ویژه گسل‌های مرزی با مؤلفه چیره راستالغز ...  بیشتر