بررسی اثر سنگ‌شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه‌های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران

سمیه طبسی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجتبی محمد خراسانی

دوره 24، شماره 96 ، شهریور 1394، ، صفحه 159-166

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41716

چکیده
  رابطه آرچی که بنیادی‌ترین رابطه محاسبه اشباع‌شدگی در مخازن هیدروکربوری است؛دارای سه متغیر سیمان‌شدگی (m)،توان اشباع (n) و پیچاپیچی (a) است. ضریب سیمان‌شدگی، تابعی از شکل هندسی منافذ است. بنابراین برای تعیین ضرایب آرچی، بررسی نوع منافذ ضروری است. به منظوردست‌یابی به نتایج دقیق‌تر در زمینه تعیین ضرایب آرچی و در نتیجه میزان اشباع سیال‌ها ...  بیشتر

بررسی ساختار‌های درونی و تعیین نوع یخچال با استفاده از رادار نفوذی به زمین (GPR) : مطالعه موردی یخچال علم‌کوه مازندران

سعید پرنو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ نعمت الله کریمی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 77-84

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42156

چکیده
  طی سال‌های گذشته روش رادار نفوذی به زمین (GPR) برای بررسی ساختار‌های سطحی و درونی یخچال‌ها، به‌طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته است. این روش ژئوفیزیکی با استفاده از تباین در گذردهی الکتریکی یخ، هوا، واریزه و آب، ساختار‌های مختلف یخچال را نمایش می‌دهد. در این پژوهش نتایج سه پروفیل برداشت شده GPR در خرداد 1391، با استفاده از آنتن غیرپوششی ...  بیشتر