شبیه‎سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین‌لرزه در تهران

مقداد سمائی؛ امیر برزگری؛ محمدرضا قویمی‌پناه؛ فرهاد جعفری؛ ابوالفضل شامی

دوره 26، شماره 103 ، خرداد 1396، ، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.46777

چکیده
  شهر تهران با ترکیبی از جمعیت زیاد، گسل‌های فعال، شواهد زمین‌لرزه‌های تاریخی و آسیب پذیری سازه‌های ساخته شده در آن، ریسک بالایی در برابر زمین‌لرزه دارد. در مطالعه حاضر، با توجه به گزارش‏ها و مقالات زمین‌شناسی منتشر شده در دهه‌ی گذشته، 3 سناریوی زمین‌لرزه برای گسیختگی گسل‌های مشا، نیاوران و پارچین در نظر گرفته و شتاب‌نگاشت‌هایی ...  بیشتر

ارزیابی دوره بازگشت زمین‌لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ‌های لرزه‌ای

امیر برزگری؛ منوچهری قرشی؛ حمید نظری؛ محمد علی شکری؛ محسن پورکرمانی

دوره 25، شماره 98 ، اسفند 1394، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41164

چکیده
  سامانه گسلی آستارا با روند تقریبی شمالی- جنوبی در مرز خاوری کوه‌های تالش با دریای کاسپین قرار گرفته است و فعالیت لرزه‌ای احتمالی آن اثر سترگی بر گستره شمالی استان گیلان وارد خواهد کرد. این سامانه گسلی یکی از گسل‌های پی سنگی ایران است که نقش بسیار مهمی در کوه‌های تالش و فرونشست حوضه کاسپین جنوبی دارد. به نظر می‌رسد که این سامانه گسلی ...  بیشتر