ترکیب آشکارسازها در تهیه نقشه از کانی‎های دگرسان گرمابی (مطالعه موردی: گناباد)

سحر دهنوی؛ یاسر مقصودی؛ محمدجواد ولدان‌زوج؛ علی بیاتانی

دوره 25، شماره 98 ، اسفند 1394، ، صفحه 395-404

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41262

چکیده
  شناسایی اهداف معدنی و تفکیک پهنه‌های دگرسانی با استفاده از روش‎های سنجش‌ از دور موضوعی است که طی سالیان متمادی، مورد مطالعه شمار بالایی از پژوهشگران قرار گرفته است. شناسایی بسیاری از نمونه‌های معدنی با استفاده از الگوریتم‌های در سطح پیکسل ممکن نیست. با روی کار آمدن تصاویر ابرطیفی، مسئله حل ابهام آمیختگی طیفی در پیکسل‌های مخلوط ...  بیشتر