نویسنده = عبدالرضا قدس
تعداد مقالات: 4
1. لرزه زمین ساخت پهنه های البرز خاوری و کپه داغ با استفاده از داده های شبکه لرزه نگاری محلی

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 199-208

10.22071/gsj.2021.131130

میثم کوه پیما؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن؛ عبدالرضا قدس؛ منوچهر قرشی


2. آنالیز رخساره‌ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه‌ی رسوبات پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.72739.1012

نجمه اعتمادسعید؛ مهدی نجفی؛ نوید زین العابدین قویم؛ عبدالرضا قدس


3. مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 115-122

10.22071/gsj.2015.41998

مجید نعمتی؛ عبدالرضا قدس؛ محمدرضا قاسمی


4. تعیین روابط کاهندگی دامنه امواج لرزه‌ای در ناحیه تهران

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 61-66

10.22071/gsj.2018.55009

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی