بررسی ساختار‌های درونی و تعیین نوع یخچال با استفاده از رادار نفوذی به زمین (GPR) : مطالعه موردی یخچال علم‌کوه مازندران

سعید پرنو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ نعمت الله کریمی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 77-84

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42156

چکیده
  طی سال‌های گذشته روش رادار نفوذی به زمین (GPR) برای بررسی ساختار‌های سطحی و درونی یخچال‌ها، به‌طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته است. این روش ژئوفیزیکی با استفاده از تباین در گذردهی الکتریکی یخ، هوا، واریزه و آب، ساختار‌های مختلف یخچال را نمایش می‌دهد. در این پژوهش نتایج سه پروفیل برداشت شده GPR در خرداد 1391، با استفاده از آنتن غیرپوششی ...  بیشتر