نویسنده = ابوالقاسم کامکار روحانی
تعداد مقالات: 4
2. به کارگیری روش منطق فازی در تلفیق داده‌های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی چیچکلو (خاور تکاب) به منظور تعیین نقاط پتانسیل دار در محیط GIS

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 17-30

10.22071/gsj.2011.54435

محمد فرزامیان؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ منصور ضیایی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ کیومرث سیف پناهی