نویسنده = غلامحسین شمعانیان
تعداد مقالات: 3
1. رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (Re) و اُسمیم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 245-252

10.22071/gsj.2014.43586

سارا لعلی‌فاز؛ بهنام شفیعی؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی‌زاده


3. پراکندگی رنیوم و عوامل کنترل‌کننده آن در انواع مولیبدنیت کانسارهای مس پورفیری کرمان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 143-154

10.22071/gsj.2012.54079

بهنام شفیعی؛ سارا لعلی فاز؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی‌زاده؛ مرضیه حسینی؛ ریان مَسور