نویسنده = فردین موسیوند
تعداد مقالات: 9
1. رخساره های کانه دار، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار آهن-استرانسیم-(منگنز) کوه ریگ، جنوب شاهرود

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-90

10.22071/gsj.2020.189496.1666

منا مهدوری؛ فردین موسیوند؛ محمود صادقیان؛ مهدی موحدنیا


3. کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد نه کوهی: نمونه ای از کانه زایی نوع بتورست در شمال غرب کرمان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 111-122

10.22071/gsj.2019.117154.1397

امیر پاکیزه؛ فردین موسیوند؛ عبدالرحمان رجبی؛ سجاد مغفوری


4. زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سرب (نقره) دره امرود در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، جنوب قهرود

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 259-268

10.22071/gsj.2018.122431.1438

فردین موسیوند؛ فایق هاشمی؛ مهدی رضایی کهخائی؛ امیر پاکیزه


6. کانسار سولفید توده‌ای آتشفشانزاد (VMS) نوده، نمونه‌ای از کانسارهای نوع بشی (Besshi- type)، جنوب‌باختر سبزوار

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 73-86

10.22071/gsj.2015.42744

سجاد مغفوری؛ ابراهیم راستاد؛ فردین موسیوند؛ یه لین


8. ساختار در نهشته سولفید توده‏ای روی- سرب- مس چاه گز، جنوب شهربابک

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 193-202

10.22071/gsj.2012.54085

کیوان اورنگ؛ محمد محجل؛ فردین موسیوند؛ ابراهیم راستاد


9. کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد روی-سرب-مس نوع Bathurst در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 151-164

10.22071/gsj.2011.54451

فردین موسیوند؛ ابراهیم راستاد؛ محمدهاشم امامی؛ جان پیتر؛ میشائیل سولومون