مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر

محمدرضا نیکودل؛ مرتضی هاشمی؛ ناصر حافظی مقدس؛ ماشاالله خامه چیان

دوره 22، شماره 86 ، اسفند 1391، ، صفحه 171-182

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54083

چکیده
  شناخت سیمای زمین­شناسی یک منطقه برای تصمیم­گیری کاربری آن اهمیت ویژه­ای دارد. یک مدل زمین­شناسی مهندسی می­تواند تا حدودی این سیما را روشن نماید. در این تحقیق بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده، مدل مناسبی که نشان دهنده شرایط کلی زمین­شناسی مهندسی رسوبات سواحل باختری دریای خزر است، ارائه شده است. این پژوهش بر اساس مطالعاتزمین‌ریخت‌شناسی، ...  بیشتر

کاربرد نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار

مرتضی هاشمی؛ محمدرضا نیکودل؛ ناصر حافظی مقدس

دوره 18، شماره 72 ، شهریور 1388، ، صفحه 103-110

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57150

چکیده
  تهیه نقشه زمین‌شناسی مهندسی در تحقیق‌های زمین‌شناسی مهندسی نقش اساسی دارد، چون هدف آن ادامه پیشرفت پروژه و بررسی روش‌هایی برای به‌دست آوردن و ثبت اطلاعاتی است که برای رفع نیازهای مهندسی عمران و زیست محیطی مناسب است. در این مطالعه، نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی وکاربردی گستره شهرچابهار واقع در جنوب خاور ایران (با مقیاس 1:25000) با هدف ...  بیشتر