شدت بخشی به هاله‌‌های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای با استفاده از شناسایی و حذف مرحله‌ای عامل‌های غیر پیشگو به منظور افزایش موفقیت اکتشاف - مطالعات موردی: کانی‌سازی‌های فلورین و مس

مهیار یوسفی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مسعود علیپور

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 85-92

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43531

چکیده
  ژئوشیمی رسوبات آبراهه‌ای یکی از روش‌های مؤثر برای شناسایی ذخایر معدنی به‌ویژه در مراحل اولیه اکتشاف است. در مواردی که بر روی یک کانی‌سازی مشخص پی‌جویی‌ صورت می‌گیرد، بیشتر از تجزیه و تحلیل‌های چند‌متغیره مانند تحلیل عاملی برای استنتاج بهترین عوامل (فاکتورهای) پیشگو، از میان عناصر ردیاب و معرف کانی‌سازی مورد جستجو، استفاده ...  بیشتر

مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل‌سازی و تفسیر داده‌های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم‌ژرفا

اسماعیل اسحقی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب‌امیری

دوره 23، شماره 92 ، شهریور 1393، ، صفحه 3-10

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43643

چکیده
  هر روش ژئوفیزیکی مزایا و معایب ویژه خود را دارد. تلفیق نتایج حاصل از برداشت به روش‌های مختلف ژئوفیزیکی سبب پوشش نقطه ضعف هر روش به وسیله روش‌های دیگر می‌شود. به همین دلیل بررسی‌های مختلف اکتشافی، مهندسی، زیست محیطی و غیره با استفاده از چندین روش مختلف ژئوفیزیکی، معمولاً نتایج معتبرتری را در اختیار قرار می‌دهند. در این پژوهش نیز ...  بیشتر