نویسنده = حجت‌‌اله رنجبر
تعداد مقالات: 4
1. سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و خاستگاه سنگ‌های آتشفشانی شمال ‌خاور شهر کرمان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 97-107

10.22071/gsj.2015.41692

مهین رفوسه؛ علیرضا شاکر اردکانی؛ حجت‌‌اله رنجبر


2. اکتشاف کرومیت با استفاده از آنالیز داده‌های مغناطیس‌سنجی هوایی 1:50000 آبدشت، اسفندقه کرمان

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 35-40

10.22071/gsj.2015.43115

محمدرضا شایسته‌فر؛ محمد محمدی؛ علی رضایی؛ حجت‌الله رنجبر


3. بررسی تصحیحات جوی صحنه پایه در تصاویر هایپریون–مطالعه موردی تشخیص زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 81-92

10.22071/gsj.2015.43120

بهرام بهرام‌بیگی؛ حجت اله رنجبر؛ جمشید شهاب‌پور؛ سیدحسام‌الدین معین‌زاده