نویسنده = حسین معماریان
تعداد مقالات: 12
1. اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 193-200

10.22071/gsj.2019.84442

فاطمه هرمززاده قلاتی؛ مجید بنی‎‌اسدی؛ فریدون سحابی؛ حسین ایزدی؛ حسین معماریان


2. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان تهران با استفاده از روش‌های داده محور و تحلیل سلسله مراتبی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 101-114

10.22071/gsj.2015.41372

فرناز کامران‌زاد؛ عماد محصل افشار؛ مسعود مجرب؛ حسین معماریان


3. مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 211-220

10.22071/gsj.2015.41506

سعید انگورانی؛ حسین معماریان؛ مسعود شریعت پناهی؛ محمد جواد بلورچی


5. ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 141-150

10.22071/gsj.2015.41701

مصطفی جاوید؛ حسین معماریان؛ سید مهدی مظهری؛ رضا آقایی‌زاده ظروفی؛ بهزاد تخم‌چی؛ فرهاد خوشبخت


6. بررسی رفتار کاهندگی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌های متوسط تا بزرگ در فلات ایران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 143-154

10.22071/gsj.2015.42001

فرناز کامران‌زاد؛ لاله سادات موسوی؛ مسعود مجرب؛ حسین معماریان


7. ارزیابی محتوای رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از تجزیه‌های دستگاهی مغزه در میدان گازی گنبدلی، خاور کپه‌داغ

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 239-252

10.22071/gsj.2015.42213

گلناز جوزانی کهن؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان


8. بررسی عملکرد الگوریتم M8 در پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ باختر فلات ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 13-20

10.22071/gsj.2015.43324

مسعود مجرب؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع؛ ولادیمیر کوسوبوکوو


9. تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 253-258

10.22071/gsj.2014.43590

بهزاد تخم‌چی؛ هاله عزیزی؛ حسین معماریان


12. ارائه روشی جدید برای رده‌‌بندی درز‌ها‌ با رویکرد بهینه رده‌‌بندی کننده بیزین

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 115-122

10.22071/gsj.2010.56998

بهزاد تخم چی؛ حسین معماریان؛ حسین احمدی نوبری؛ بهزاد مشیری