بارزسازی پهنه‌های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه‌شیرین با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER

مسعود اخیانی؛ مهدی خرقانی؛ مرتضی رحیمی؛ فرهنگ سرشکی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ، اسفند 1393، ، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.43263

چکیده
  مجموعه آتشفشانی نفوذی ترود- چاه شیرین در بخش باختری کمربند فلززایی سبزوار و در شمال معلمان در استان سمنان واقع شده است. نفوذ توده‌های آذرین اسیدی تا حدواسط در سنگ‌های آتشفشانی منطقه باعث دگرسانی و کانی‌سازی‌های متفاوتی در برخی از قسمت‌های منطقه شده است. در این مطالعه روش‌های مختلف بارزسازی دگرسانی‌ها از قبیل روش‌های ترکیب رنگی ...  بیشتر