نویسنده = سید محسن آل علی
تعداد مقالات: 5
1. محیط رسوبی ،چینه نگاری سکانسی و کیفیت مخزنی سازند جهرم در میدان نفتی بینالود،خلیج فارس

دوره 30، شماره 117، پاییز 1399، صفحه 147-154

10.22071/gsj.2019.156461.1571

کیوان احزن؛ نادر کهنسال قدیم وند؛ سید محسن آل علی؛ داود جهانی


2. رسوب شناسی و محیط‌های رسوبی تالاب های جنوب و جنوب غرب دریاچه ارومیه

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 253-264

10.22071/gsj.2020.114221

بیتا میرزاپور؛ راضیه لک؛ سید محسن آل علی؛ مرتضی جمالی؛ رضا شهبازی


3. بررسی تغییرات اقلیم گذشته بر اساس کانی شناسی رس ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 123-136

10.22071/gsj.2020.108300

شهره عرفان؛ خلیل رضایی؛ راضیه لک؛ سید محسن آل علی


4. بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2018.90662.1177

کیانا کیارستمی؛ داریوش باغبانی؛ سید محسن آل علی؛ سید علی آقانباتی؛ محمد پرنداور


5. تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 215-226

10.22071/gsj.2017.77997.1041

عایشه سلمانی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محسن رنجبران؛ سید محسن آل علی