آب شناسی
مقایسه روند تغییرات کمی و کیفی آب دریاچه ارومیه با تأکید بر اطلاعات کرانه جنوب شرقی آن

امیر شمشکی؛ غلامحسین کرمی

دوره 26، شماره 103 ، خرداد 1396، ، صفحه 102-106

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.46768

چکیده
  تراز آب دریاچه ارومیه از حدود بیست سال پیش، با افت شدیدی رو‌ به رو شده است. به همراه تغییرات کمی، کیفیت آب دریاچه نیز تغییرات زیادی یافته است. در این نوشتار تلاش شده است تا با شناخت رابطه میان کیفیت و کمیت آب، شناخت بیشتری از روند تغییرات کمی دریاچه در گذشته زمین­شناسی آن به دست آید تا بر این اساس، عوامل مؤثر و نقش آنها در خشک شدن دریاچه ...  بیشتر

شناسایی پهنه آبخوان تحت فشار و نقش آن در شکل‌گیری فرونشست زمین در دشت هشتگرد

امیر شمشکی؛ یوسف محمدی؛ محمد جواد بلورچی

دوره 20، شماره 79 ، خرداد 1390، ، صفحه 137-142

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55058

چکیده
  روش تداخل سنجی ماهواره‌ای امواج رادار (InSAR) نشان می‌دهد که در پهنه‌ای گسترده از دشت هشتگرد در استان تهران  با موقعیت جغرافیایی″45  ′47 °35  تا ″05 ′03°36 عرض شمالی و″05 ′ 29 °50  تا ″28  ′54  °50  طول خاوری ، فرونشست زمین با نرخ بیشینه 16 و نرخ متوسط4/8 سانتیمتئر بر سال شکل گرفته است.  به‌طورکلی آبخوان ...  بیشتر