طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه

عباس عباس‌زاده ‌شهری؛ فریدون رضایی؛ کامبیز مهدیزاده فرساد؛ روشنک رجبلو؛ نعیم پنائی

دوره 23، شماره 91 ، خرداد 1393، ، صفحه 111-118

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43799

چکیده
  روانگرایی فرایندی است که در آن خاک به‌‌طور ناگهانی مقاومت خود را از دست می‌دهد. این پدیده بیشتر ناشی از لرزش زمین در  هنگام زمین‌لرزه‌های بزرگ یا دیگر انواع بارگذاری سرعتی است. هدف این مقاله تهیه  و گسترش نرم‌افزاری ژئوتکنیک پایه برای تحلیل غیرخطی پاسخ ساختگاه است که به کمک آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی به‌همراه ترکیب چند ...  بیشتر

تأیید قابلیت کاربردی نرم‌افزار تولید شده کامپیوتری ژئوتکنیک پایه در تحلیل لرزه ای پاسخ ساختگاه (مطالعه موردی)

عباس عباس زاده شهری؛ کتایون بهزاد افشار؛ کامبیز مهدیزاده فرساد؛ روشنک رجبلو

دوره 22، شماره 87 ، خرداد 1392، ، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22071/gsj.2013.53844

چکیده
  هدف مقاله حاضر برآورد اثر بارهای لرزه­ای بر سدهای خاکی با استفاده از بسط و گسترش یک نرم­افزار با محیط کاربری گرافیکی توسط نگارندگان در راستای دست‌یابی به اهداف طراحی است. سد خاکی قهورد که در استان همدان و پهنه ایالت لرزه‌زمین­ساخت سنندج- سیرجان قرار دارد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است. با استفاده از کدکامپیتری طراحی‌شده ...  بیشتر