هندسه و جنبش ‏شناسی گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی

امیر نعیمی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا شیخ‎الاسلامی؛ ابوالفضل حاجی‎حسینی

دوره 27، شماره 108 ، شهریور 1397، ، صفحه 213-222

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.68818

چکیده
  گسل عطاری گسلی مورب‎لغز است که طول نقشه‌برداری شده آن در حدود 20 کیلومتر و ادامه شمال خاوری و جنوب باختری آن پوشیده است. با این حال در شمال کویر چاه جام گسلی شکل گرفته است که می‎توان آن را ادامه شمال خاوری گسل عطاری دانست. بررسی تصاویر ماهواره‏ای نشان می‎دهد که سامانه گسلی میامی به طرف جنوب باختر تا شمال کویر چاه جام تداوم دارد. ...  بیشتر

شواهد ساختاری و زمین‌ریخت‌شناختی گسل سیاه‌کوه در شمال خاور ایران

امیر نعیمی؛ قاسم حیدرزاده؛ محمدرضا شیخ‌الاسلامی

دوره 23، شماره 90 ، اسفند 1392، ، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43964

چکیده
  شواهد زمین‌ریخت‌شناختی در راستای گسل سیاه‌کوه (شمال جاجرم) نشان می‌دهند که این گسل در کواترنری فعالیت داشته است. گسلش در نهشته‌های کواترنری، آبراهه‌های کج شده و جا به‌جا شده و مخروط‌افکنه‌های بریده شده از جمله این شواهد هستند. اینها در کنار افراز گسل در نهشته‌های نئوژن و کواترنری همگی نشان از جنبش‌های جوان با سازوکار چیره امتدادلغز ...  بیشتر