توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی در منطقه مکران

مهسا عبداعتدال؛ ظاهر حسین شمالی؛ محمدرضا قیطانچی

دوره 26، شماره 102 ، اسفند 1395، ، صفحه 147-152

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.44134

چکیده
  منطقه مکران حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی صفحه عربستان به زیر صفحه اوراسیاست که در حاشیه جنوب خاوری ایران و جنوب پاکستان جای گرفته است. از دید رفتار لرزه‌ای قطعه‌بندی مشخصی میان بخش‌های خاوری و باختری این پهنه فرورانش وجود دارد. در بخش باختری مکران هیچ زمین‌لرزه بزرگی تا کنون ثبت نشده است. در حالی که بخش خاوری زمین‌لرزه‌های بزرگ ...  بیشتر

بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور

جواد اسدی فلاح؛ مهدی زارع؛ محمدرضا قیطانچی

دوره 26، شماره 101 ، آذر 1395، ، صفحه 167-172

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41053

چکیده
  یکی از متغیرهای مهم در بررسی اثرات ساختگاهی، تعیین بسامد طبیعی نوسان خاک است. در مطالعه حاضر برای تعیین این متغیراز اندازه‌گیری‌های مایکروترمور به عنوان روشی سریع، ساده و ارزان استفاده شده است. بدین منظور در 74 نقطه از شهر شیراز اندازه‌گیری‌های مایکروترمور به روش تک‌ایستگاهی با طول زمان 5 تا 10 دقیقه انجام پذیرفت. در ادامه برای تعیین ...  بیشتر

لرزه زمین‌ساخت البرز میانی- خاوری و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمین‌لرزه 7/5 MW= جنوب دامغان

مجید نعمتی؛ دنیس هتسفلد؛ محمد رضا قیطانچی؛ مرتضی طالبیان؛ نوربخش میرزایی؛ احمد سدیدخوی

دوره 22، شماره 86 ، اسفند 1391، ، صفحه 87-98

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54070

چکیده
  سامانه گسلی شاهرود نقش مهمی را در لرزه‌زمین‌ساخت البرز خاوری و میانی بازی می‌کند. در این پژوهش به لرزه‌خیزی در این گستره و جنوب آن با نگاهی به خردلرزه‌خیزی آن گستره و بررسی زمین‌لرزه پنجم شهریور 1389 جنوب دامغان پرداخته شده است. در این بررسی داده‌های شبکه‌های لرزه‌نگاری محلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین داده‌های ...  بیشتر

دینامیک گسیختگی در زمین‌لرزه بم

معصومه اسکندری؛ محمدرضا قیطانچی

دوره 19، شماره 75 ، خرداد 1389، ، صفحه 109-114

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55451

چکیده
  هدف این نوشتار، بررسی دینامیک گسیختگی چشمه زمین‌لرزه بم است. در دو مدل دینامیکی ارائه شده، ناهمگنی‌های تنش به صورت تکه‌های‌ پایدار و سدهای جنبشی مدل شده‌اند و نتایج با سرعت جابه‌جایی زمین در میدان نزدیک ثبت شده در ایستگاه شتاب‌نگاری بم مقید شده‌اند. در مدل اول،‌ گسیختگی از یک تکه‌ پایدار ضعیف شروع شده و پس از چیره شدن  بر مقاومت ...  بیشتر

تغییرات ژرفای موهو و نسبت/VS VP در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده ازتوابع گیرنده دورلرز

نرگس افسری؛ فروغ صدودی؛ محمد رضا قیطانچی؛ ایوب کاویانی

دوره 19، شماره 74 ، اسفند 1388، ، صفحه 45-50

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57319

چکیده
  مشخص کردن جزئیات پوسته و گوشته بالایی یکی از اهداف مهم مطالعات ژئوفیزیکی است. شکل امواج حجمی دورلرز به  طورگسترده برای استخراج  ساختار پوسته وگوشته بالایی به کار می‌رود. در این مقاله برای استخراج تغییرات ژرفای موهو و نسبت Vp/ Vs در زیر شبکه کرمانشاه که در شمال باختر زاگرس قرار دارد از روش تابع گیرنده دورلرز استفاده شده است. به همین ...  بیشتر

مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز

فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ فروغ صدودی؛ محمدرضا قیطانچی؛ ایوب کاویانی

دوره 19، شماره 74 ، اسفند 1388، ، صفحه 131-136

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57344

چکیده
  تابع گیرنده ابزار مناسبی برای مطالعه ساختار پوسته و گوشته بالایی در هر منطقه است. در این مطالعه به کمک تحلیل تابع گیرنده P، با استفاده از زمان رسید تبدیل Ps در ناپیوستگی موهو و بازتاب‌های چندگانه آن ستبرای پوسته و نسبت Vp/Vs محاسبه شد. بهترین مقدار برای ستبرای پوسته و نسبت Vp/Vs زمانی به دست می‌آید که  فاز تبدیلیPs   و  بازتاب‌های ...  بیشتر