نویسنده = عبدالرحمان رجبی
تعداد مقالات: 5
1. کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد نه کوهی: نمونه ای از کانه زایی نوع بتورست در شمال غرب کرمان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 111-122

10.22071/gsj.2019.117154.1397

امیر پاکیزه؛ فردین موسیوند؛ عبدالرحمان رجبی؛ سجاد مغفوری


3. کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 13-28

10.22071/gsj.2017.46724

سجاد مغفوری؛ محمدرضا حسین زاده؛ عبدالرحمان رجبی؛ امیرمرتضی عظیم زاده


5. کانسار روی- سرب چاه‌میر، نمونه‌ای از کانسارهای رسوبی- بروندمی نوع Selwyn، حوضه بافق، ایران مرکزی

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 143-156

10.22071/gsj.2011.55069

عبدالرحمان رجبی؛ ابراهیم راستاد؛ نعمت‌اله رشیدنژاد؛ رامین محمدی نیائی