تغییرات عناصر خاکی کمیاب و فرعی در طی فرایندهای میگماتیتی‌شدن سنگ های متابازیک قوری، نیریز، جنوب باختر ایران

عبدالناصر فضلنیا

دوره 22، شماره 86 ، اسفند 1391، ، صفحه 161-170

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54082

چکیده
  دگرگونی ناحیه­ای مرتبط با کمان در 147 میلیون سال پیش سبب شد تا سنگ­های مافیک مجموعه قوری (جنوب پهنه سنندج- سیرجان)، دگرگونی نوع بارووین با اوج دگرگونی 700 درجه سانتی‎گراد و 5/8 کیلوبار را تحمل کنند. در اثر این واقعه دگرگونی، سنگ­های بالا میگماتیتی شدند. بخشی از مذاب­های تولیدشده در میگماتیت­ها توانایی جدایش یافتند و گرانیتوییدهای ...  بیشتر