نویسنده = حمید احمدی پور
تعداد مقالات: 6
3. منشاء توده‌های نفوذی بازیک منطقه راویز – شان‌آباد در غرب رفسنجان (استان کرمان): شواهدی از ماگماتیسم پس از ائوسن

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 219-228

10.22071/gsj.2019.125860.1441

حمید احمدی پور؛ حمیده صالحی نژاد؛ سید حسام الدین معین زاده؛ عباس مرادیان شهر بابکی