ژئوفیزیک
جداسازی بی‌هنجاری‌های گرانی باقیمانده، ناحیه‌ای و نوفه از میدان گرانی بوگه با استفاده از روش تجزیه مقادیر تکین

عطا اسحق زاده؛ علیرضا حاجیان؛ رقیه السادات کلانتری

دوره 30، شماره 117 ، آذر 1399، ، صفحه 155-162

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2018.96035.1235

چکیده
  داده میدان پتانسیل، مجموع اثرچشمه­های زیر زمینی می‌باشد. محاسبه بی‌هنجاری باقیمانده و ناحیه‌ای یکی از مراحل مهم از فرایند مدل‌سازی و وارون‌سازی در روش گرانی‌سنجی می‌باشد. وجود مقداری نوفه در داده‌های تصحیح شده گرانی نیز اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله، ما یک روش جدید جداسازی بر اساس تجزیه مقادیر تکین (منفرد) (SVD) داده‌های گرانی ...  بیشتر