نویسنده = فاطمه هادوی
تعداد مقالات: 4
1. زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش بغداده (حاشیه شرقی بلوک لوت)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 173-182

10.22071/gsj.2019.168519.1604

ناهید خداشناس عبدل آبادی؛ فاطمه هادوی؛ مرضیه نطقی مقدم؛ احمدرضا خزائی


2. نانوپلانکتون‌های آهکی در رسوبات هولوسن خلیج فارس (بندر شهید رجایی)

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 111-120

10.22071/gsj.2013.53684

اکرم پوراسماعیل؛ فاطمه هادوی؛ راضیه لک


4. زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شمال گچساران

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 14-23

10.22071/gsj.2008.58209

فاطمه هادوی؛ خسرو خسروتهرانی؛ سعیده سنماری