ریززیست‌چینه‌نگاری سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز)

محمدرضا اسمعیل بیگ

دوره 21، شماره 84 ، شهریور 1391، ، صفحه 31-36

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.53953

چکیده
   مطالعه روزن‌داران پلانکتون سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز) منجر به یافتن زیست‌زون‌هایی از سانتونین پیشین تا کامپانین میانی شد. دراین بررسی چهــار زیست‌زون تعیین شــد که زیست‌زون 1 (Dicarinella asymetrica zone) و 2 (Rosita fornicata zone) به سانتونین پیشین و پسین و زیست‌زون 3 (Globotruncanita stuartiformis zone) و 4 (Globotruncana ventricosa zone) به‎ترتیب متعلق به کامپانین ...  بیشتر