نویسنده = هادی شفائی مقدم
تعداد مقالات: 6
2. سن‌سنجی U-Pb و ایزوتوپ‌های Lu-Hf و O روی کانی زیرکن توده‌های نفوذی دگرگون شده جنوب‌ باختر سلماس

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 303-312

10.22071/gsj.2017.44056

فهیمه کوزه‌کولانی؛ محمد رهگشای؛ هادی شفائی مقدم


3. ژئوشیمی و پتروژنز سری‌های بازالتی-آندزیتی افیولیت‌های سیه‌چشمه، شمال باختر خوی

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 131-136

10.22071/gsj.2010.55358

مهرداد پورمحسن؛ محمد رهگشای؛ عیسی آزادی؛ هادی شفائی مقدم


4. ژئوشیمی و محیط تشکیل سری‌های سنگی مافیک در کمربند افیولیتی بلورد-بافت

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 155-160

10.22071/gsj.2010.57163

هادی شفائی مقدم؛ محمد رهگشای؛ هوبرت وایت چرچ؛ ایمان منصف؛ اعظم سلطان محمدی


5. زمین‌شیمی و سنگ‌شناسی توالی گوشته‌ای در افیولیت‌های نائین

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 31-44

10.22071/gsj.2010.56984

محمد رهگشای؛ جواد مهدی پور قاضی؛ هادی شفائی مقدم


6. تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 2-17

10.22071/gsj.2008.58272

محمد رهگشای؛ ایمان منصف؛ هادی شفائی مقدم؛ محمد محجل