بررسی اعتبار برآوردگرهای کریجینگ خطی و غیرخطی در پهنه‌بندی بلوک‌های کانسنگ و باطله در معدن مس سرچشمه

محمد جلالی؛ غلام‌رضا رحیمی‌پور؛ محمدرضا دیانتی؛ مجتبی تقوایی‌نژاد

دوره 20، شماره 79 ، خرداد 1390، ، صفحه 95-100

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55048

چکیده
  در ارزیابی تناژ و عیار کانسارهای مختلف، اگر مسئله برآورد، محدود به برآورد عیار در یک نقطه باشد، به‌طور معمول، برآوردگرهای خطی کریجینگ، نتایج رضایت‌بخشی ارائه می‌دهند؛ اما اگر هدف برآورد توزیع احتمال مورد نظر برای کنترل آمیختگی بلوک‌های باطله و کانسنگ باشد، حتی استفاده از بهترین برآوردگرهای خطی با پراش کمینه نیز نتایج قابل قبولی ...  بیشتر